Kontakt

Sekretariat

  1. Podstawy prawne drukowania księgi ucznia i księgi dziecka.
  2. Czy do księgi dziecka wpisuje się dane dzieci spoza obwodu naszej szkoły?
  3. Czy numery w księdze ucznia programu Sekretariat muszą zaczynać się od 1?

 

Podstawy prawne drukowania księgi ucznia i księgi dziecka.

Na prośbę Państwa skierowaliśmy oficjalne zapytanie do Ministerstwa Edukacji i Nauki celem potwierdzenia prawnych podstaw drukowania księgi ucznia i księgi dziecka. Poniżej przytaczamy najważniejszą część korespondencji. Pragniemy także Państwu przekazać, że zgodnie z prawem żadna instytucja niższego szczebla (np. kuratorium oraz jego wizytatorzy) nie mają prawa zabraniać czegoś, co jest zgodne z prawem. Jeżeli dzieje się tak u Państwa z chęcią skontaktujemy się z odpowiednimi osobami w ministerstwie i pomożemy wyjaśnić tę sytuację, w której dochodzi do jawnego łamania prawa.

Fragment listu do Ministerstwa Edukacji i Nauki

Mam pytanie natury prawnej i mam nadzieję, że Państwo będą w stanie mi pomóc. Temat dotyczy prowadzenia tzw. księgi ewidencji oraz księgi ucznia przez placówki szkolne (głównie SP i GIM). Odpowiednie rozporządzenia regulują szczegóły prowadzenia tych ksiąg (imię, nazwisko, data urodzenia itd.) I to jest oczywiste. Niestety, nie udało mi się doszukać informacji na temat formy tych dokumentacji. Na rynku jest wiele programów, w których takie księgi można prowadzić i drukować. Wiadomo, że dokumentacja musi być w formie papierowej, trzymana odpowiednio długo w szkole, niemniej nie ma ani słowa na temat tego, że taka księga może lub nie może zostać wydrukowana. (…)

Sytuacja jest analogiczna do druku świadectw, gdzie także jest sprecyzowana forma i zawartość, a nie sposób naniesienia danych. (…)

 

Marcin Kempka

 

Fragment odpowiedzi z Ministerstwa Edukacji Narodowej po konsultacjach w departamencie legislacyjnym

Prawo nie wymusza, ażeby kartki w księdze uczniów były wypełniane długopisem, mogą być także drukowane za pomocą drukarki. (…)

 

Dorota Jabłońska

Powrót ⇑⇑

Czy do księgi dziecka wpisuje się dane dzieci spoza obwodu naszej szkoły?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

[…]
§ 3.

  1. Szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzą księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły.
  2. Do księgi ewidencji wpisuje się, według roku urodzenia, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania.
  3. W księdze ewidencji odnotowuje się corocznie informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w tej albo innej szkole, informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą na podstawie zezwolenia wydanego przez dyrektora szkoły oraz o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego ze wskazaniem decyzji, na podstawie której nastąpiło odroczenie.
  4. W księdze ewidencji prowadzonej przez gimnazjum odnotowuje się corocznie, w porozumieniu z gminą, informacje o spełnianiu przez młodzież w wieku 16-18 lat obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

 

Powrót ⇑⇑

Czy numery w księdze ucznia programu Sekretariat muszą zaczynać się od 1?

Pierwszy numer można ustawić według potrzeby. Wystarczy skorzystać z menu USTAWIENIA, po czym kliknąć polecenie KONFIGURACJA i w pierwszej zakładce, w polu NUMER PIERWSZEGO WPISU W KSIĘDZE UCZNIA wpisać numer, od którego ma się zaczynać numeracja – tak aby numer wpisu w programie stanowił kontynuację dotychczasowej numeracji wpisów w formie tradycyjnej. Operację tę najlepiej przeprowadzić na samym początku pracy z programem.

Powrót ⇑⇑

wróć na górę

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.