System Librus Synergia

Innowacyjne rozwiązanie wspierające pracę szkoły

LIBRUS Synergia wspiera najważniejsze obszary funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego zarządzanie placówką, procesy dydaktyczne oraz prowadzenie dokumentacji.

 • efektywne zarządzanie – automatyczne monitorowanie pracy szkoły, sprawne prowadzenie nadzoru pedagogicznego oraz komfortowy dostęp do niezbędnych danych w każdym miejscu i czasie
 • wsparcie w bieżącej komunikacji z rodzicami i uczniami – moduły Wiadomości, Ogłoszenia, Plan lekcji i Terminarz, Zadania domowe, e-Usprawiedliwienia oraz aplikacja Librus dla rodziców i uczniów*
 • pomoc w nauczaniu – słownik podstawy programowej, obszerna Bibliotekę rozkładów materiału nauczania, planowanie przebiegu lekcji oraz moduł Zadania domowe
 • zmniejszenie biurokracji – automatyzacja części zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji, wymiana danych z różnymi systemami, a także przechowanie danych osobowych zgodnie z wymogami UODO

Co nas wyróżnia

 1. Bezpłatne wsparcie techniczne Prestiż Plus.
 2. Rozwiązanie dostosowane do edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów przedszkolnych.
 3. Wsparcie każdego trybu pracy szkoły - stacjonarnego, zdalnego, hybrydowego.
 4. Bezpieczeństwo przechowywania danych.
 5. Zawsze aktualne wzory dokumentów - szybka reakcja na zmiany w przepisach.
 6. Bezpłatna aplikacja Librus Nauczyciel
 7. Bezpłatna prezentacja systemu w szkole.
 8. Wsparcie dedykowanego opiekuna na każdym etapie wdrożenia i pracy.
 9. Rozwój systemu w odpowiedzi na potrzeby użytkowników.
 10. Bezpłatne webinary dot. nowych funkcji systemu.

warianty systemu

System LIBRUS Synergia dostępny jest w 2 wariantach, które różnią się liczbą dostępnych funkcji. Każdy z wariantów odpowiada innym potrzebom i oczekiwaniom placówki.

Dopasuj wariant do potrzeb swojej szkoły!

 • chcesz wspierać procesy dydaktyczne i podnosić jakość edukacji w placówce
 • zależy Ci na sprawnej komunikacji z rodzicami i uczniami
 • oczekujesz, że różne typy dzienników i dokumentacji będą zintegrowane oraz dostępne w jednym miejscu
 • chcesz zautomatyzować procesy prowadzenia i monitorowania poprawności w wypełnianiu dokumentacji przebiegu nauczania
 • potrzebujesz rozwiązań dostępnych w wariancie Systema
 • chcesz automatycznie monitorować pracę placówki w wielu obszarach
 • szukasz rozwiązania, które będzie wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • potrzebujesz automatycznego rozliczania godzin nauczycieli 
 • zależy Ci na dobrej współpracy wychowawców z rodzicami

Najważniejsze funkcje i moduły systemu

Systema
Altum
PODSTAWOWE ZADANIA SZKOŁY
dokumentacja przebiegu nauczania, komunikacja w systemie, pełny dostęp do informacji dla rodziców i uczniów (w tym ocen i frekwencji), Elektroniczna biblioteka rozkładów materiałów nauczania, e-Sekretariat, Terminarz, Zastępstwa, wsparcie techniczne Prestiż Plus
MOBILNY DOSTĘP DO INFORMACJI
aplikacja mobilna dla nauczycieli
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA
oprogramowanie wspierające proces indywidualizacji nauczania, mechanizm integracji oraz licencja na testy diagnostyczne*
DYDAKTYKA
Słownik podstawy programowej, Zadania domowe, Ramowe plany nauczania, Planowanie przebiegu lekcji
PROWADZENIE ROZSZERZONEJ DOKUMENTACJI
Kontrola realizacji i Kontrola frekwencji (automatyczne), Wycieczki, Dodatkowe godziny nauczycieli, Dziennik pedagoga, Świetlica, Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, Dziennik zajęć dodatkowych, Oddziały przedszkolne
MONITOROWANIE PRACY PLACÓWKI
Kontrola realizacji podstawy programowej (automatyczna), Ankiety, Alerty, Wskaźniki, e-Usprawiedliwienia, Rozliczanie godzin
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Specjalne potrzeby edukacyjne
KOMFORTOWA OBSŁUGA SYSTEMU
pomoc techniczna VIP, banner personalizacyjny, szkolenia on-line, Alias, bezpłatne konsultacje z ekspertem w placówce, e-Tablica

OBSZARY WSPARCIA

OBSZARY WSPARCIA

 • NADZÓR PEDAGOGICZNY

  • umożliwia automatyczną analizę dokumentacji
   moduł Wskaźniki na bieżąco monitoruje poprawność uzupełniania danych, co pozwala unikać trudności związanych z brakami i błędami
  • ułatwia monitorowanie pracy szkoły
   poprzez generowanie praktycznych raportów w oparciu o wybrane założenia
 • DOKUMENTACJA

  • pozwala oszczędzić czas dzięki zmniejszeniu biurokracji
   system umożliwia łatwe dokumentowanie przebiegu nauczania, automatyczną kontrolę realizacji i kontrolę frekwencji
  • gwarantuje poprawność danych i zgodność z przepisami
   dzięki automatycznym aktualizacjom druków i dokumentów oraz współpracy systemów Librus
  • wspomaga placówkę w prowadzeniu dokumentacji uczniów
   o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzienników zajęć innych (ZŚK/NI, DZD), dziennika świetlicy, organizacji wycieczek oraz jednej, wspólnej dokumentacji oddziału przedszkolnego i szkoły
  • zapewnia łatwy dostęp do danych oraz ich bezpieczne przechowywanie
   dzięki rozwiązaniu chmurowemu
 • APLIKACJA LIBRUS NAUCZYCIEL

  • multikonto
   umożliwia wygodne przeglądanie najważniejszych informacji ze wszystkich szkół, w których pracuje nauczyciel, bez potrzeby każdorazowego logowania
  • pozwala sprawnie organizować harmonogram dnia
   dzięki dostępowi do planu lekcji, terminarza, zastępstw, lekcji z dzienników zajęć innych w jednym, przejrzystym widoku
  • zapewnia szybką i sprawną komunikację
   z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły przez moduły Wiadomości i Ogłoszenia
  • zapewnia natychmiastowy dostęp do aktualnych informacji
   bez czasochłonnego logowania się na kilka kont za pośrednictwem komputera
 • KOMUNIKACJA Z RODZICAMI I UCZNIAMI

  • usprawnia komunikację z rodzicami
   m.in. za pomocą: modułów Wiadomości, Ogłoszenia, Plan lekcji i Terminarz
  • ułatwia kontakt z uczniami bez względu na formę nauczania
   m.in dzięki wysłaniu i odbieraniu zadań domowych wraz z dołączonym plikiem oraz modułom Wiadomości, Ogłoszenia, Plan lekcji i Terminarz
  • umożliwia rodzicom sprawną zarządzanie nieobecnościami
   dzięki modułowi e-Usprawiedliwienia
  • daje możliwość szybkiego przekazywania informacji
   m.in. o wycieczkach, kwestiach bezpieczeństwa, nagłych zmianach, zastępstwach na różnych typach zajęć

  *aplikacja Librus dla rodziców i uczniów

 • WSPARCIE NAUCZYCIELI

  • wspiera w procesie nauczania
   m.in. poprzez wykorzystanie słownika podstawy programowej, ramowych planów nauczania oraz dostęp do obszernej Biblioteki rozkładów materiału nauczania
  • pozwala skupić się na rozwoju i edukacji uczniów
   dzięki minimalizacji pracy związanej z dokumentacją przebiegu nauczania
  • umożliwia gromadzenie materiałów i informacji potrzebnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych w formie on-line
   poprzez wykorzystanie w pracy m.in. modułów Planer lekcji, Terminarz, Zadania domowe
 • ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

  • optymalizacja procesu zarządzania zastępstwami
   poprzez jego automatyzację
  • generowanie rozliczeń godzin ponadwymiarowych
  • wsparcie w planowaniu organizacji roku szkolnego
   dzięki możliwości importu danych z różnych arkuszy organizacyjnych
 • OSZCZĘDNOŚCI

  • brak ukrytych kosztów wdrożenia oraz utrzymania systemu
   bezpłatne i automatyczne aktualizacje, bezpłatne wsparcie techniczne Prestiż Plus
  • dopasowanie rozwiązania do realnych potrzeb danej placówki
   dzięki możliwości wyboru:

   • planu: Podstawowy, Rozszerzony, Kompleksowy
   • wariantu systemu Synergia: Systema, Altum

   

 • BEZPIECZEŃSTWO

  • zapewnia zabezpieczenie danych osobowych
   zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi
  • zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
   dzięki automatycznym aktualizacjom, które dostosowują system do bieżących wymogów
  • wsparcie procesu wdrożenia i codziennej pracy
   dzięki bezpłatnemu wsparciu technicznemu Prestiż Plus

   

ZARZĄDZANIE POSIŁKAMI - POZNAJ SYSTEM ZINTEGROWANY Z SYNERGIĄ

Udostępniony bezpłatnie szkołom korzystającym z Synergii system do zarządzania posiłkami zamowposilek.pl – wspiera wszystkie szkoły przyjmujące opłaty za posiłki od rodziców (przygotowujące obiady samodzielnie oraz korzystające z usług firm cateringowych).

Kompleksowo zarządzaj posiłkami w placówce – sprawnie wydawaj obiady, przyjmuj płatności online, szybko rozliczaj, wygodnie komunikuj się z rodzicami, pobieraj czytelne raporty za pomocą systemu zamowposilek.pl. Zaloguj się na swoje konto w Synergii, aktywuj system zamowposiłek.pl w kilku prostych krokach i usprawnij organizację żywienia.

PRZEJDŹ DO STRONY

NAUCZANIE ZDALNE I HYBRYDOWE Z SYSTEMEM SYNERGIA

Poznaj funkcje i moduły systemu Synergia, które ułatwiają organizację pracy, dydaktykę, komunikację z nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej podczas nauczania hybrydowego lub zdalnego.

Spotkanie/lekcja on-line
Wideolekcje na jedno kliknięcie! Szybko i sprawnie zorganizuj lekcje on-line dla uczniów. To optymalny sposób zdalnego przekazywania wiedzy. Funkcja działa z zewnętrznymi, darmowymi platformami, takimi jak np. Google G Suite, Microsoft Office 365, Zoom czy Cisco Webex. Wystarczy, że link do spotkania umieścisz w Terminarzu, a uczniowie przy zaplanowanym spotkaniu zobaczą ikonę kamery. W ten sposób zbudujesz czytelny harmonogram zajęć on-line dostępny dla uczniów i rodziców również przez aplikację mobilną Librus**.

Integracja z usługami Google G Suite i Microsoft Office 365 dla Edukacji
Bez względu na to, które rozwiązanie wybrała lub zamierza wybrać Twoja szkoła, możesz korzystać z możliwości, jakie daje jego profesjonalna integracja z rozwiązaniem LIBRUS Synergia. Jak to możliwe? W przeciwieństwie do niektórych dzienników elektronicznych nasz system zintegrowany jest zarówno z G Suite, jak i Office 365. Dajemy Ci możliwość wybrania najlepszego dla Twojej szkoły rozwiązania – to Ty najlepiej znasz potrzeby i wymagania swojej placówki. Integracja Synergii z tymi usługami umożliwia m.in. wykorzystanie danych na temat szkoły, przechowywanych w systemie Synergia i automatyczne zakładanie kont w usłudze G Suite lub Office 365 dla wszystkich uczniów i nauczycieli.

 

Planer lekcji
Szybko i łatwo przygotuj lekcję, a zarazem udostępnij uczniom materiały do niej w sposób systematyczny i zorganizowany. Mogą dzięki temu przygotować się do zaplanowanych zajęć, zrealizować materiał (w tym zdalnie) lub powtórzyć informacje z zajęć już zrealizowanych. I najważniejsze – robisz to tylko raz! Stworzone dla jednej klasy pomoce, udostępnisz też kolejnej, realizując z nią tę samą lekcję.

Zadania domowe i projekty
Jak prosto przekazać uczniom, co mają zadane, gdy nauczanie przebiega na przykład w formie zdalnej? Skorzystaj z modułu Zadania domowe. Pozwala on przydzielać prace domowe, a także przesyłać pliki z potrzebnymi materiałami. Umożliwia również zbieranie plików z gotowymi pracami od uczniów, a także oferuje prosty formularz szybkiego wpisywania ocen.

Wiadomości z załącznikiem
W czasie edukacji zdalnej czy hybrydowej bezpośredni kontakt z uczniami i ich rodzicami może być utrudniony. Jak zatem przekazywać im ważne informacje ze szkoły, rozmawiać z rodzicami o postępach ich pociech czy udostępniać ciekawe materiały uczniom z kółka przyrodniczego? Moduł Wiadomości to najłatwiejszy sposób komunikacji z uczniami i ich rodzicami. Z jego pomocą nie tylko do nich napiszesz, ale również wyślesz im potrzebne materiały. W ten sam sposób możesz też komunikować się z innymi nauczycielami, bo warto się wspierać.

Terminarz
Chcesz przypomnieć uczniom o terminie przesłania prezentacji lub poinformować o nieobecności nauczyciela? Twoja lekcja będzie się odbywać w formie wideospotkania i chcesz, aby wszyscy o tym pamiętali i mieli dostęp do spotkania na jedno kliknięcie? Odnotuj to w Terminarzu, zaplanuj w nim wideolekcje. Cała klasa będzie mogła sprawdzić wyznaczone terminy i nikt nie powie, że nie zapamiętał. A wszystko to również przez aplikację mobilną Librus**.

Ogłoszenia szkolne
O czasowej formie nauczania (tradycyjnej, hybrydowej, zdalnej) czy wprowadzonych nowych procedurach należy jak najszybciej poinformować pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców. Najważniejsze komunikaty możesz sprawnie przekazać za pomocą Ogłoszeń szkolnych. Dzięki grupom odbiorców możesz tworzyć inne komunikaty dla nauczycieli, a inne dla rodziców i uczniów. Każdy rodzic i uczeń może je śledzić nie tylko poprzez stronę WWW, ale również przez aplikację mobilną Librus** – dzięki temu będzie zawsze na bieżąco.

Dysk sieciowy i Pliki szkoły
Jak przekazać nauczycielom dokumenty z ostatnimi zarządzeniami, jeśli nie odwiedzają pokoju nauczycielskiego? Kiedy przekazać rodzicom komunikaty sanepidu dot. nauki ich dzieci, jeśli nie spotkacie się na zebraniu? Można skorzystać z funkcji Pliki Szkoły w Synergii. W tym miejscu możesz umieszczać dokumenty, materiały, zarządzenia, procedury, instrukcje oraz decydować, kto ma mieć do nich dostęp. Np. nauczyciele mogą mieć dostęp do dedykowanych im procedur, a komunikaty i informacje od instytucji państwowych (GIS, MEN itd.) widoczne będą dla rodziców i nauczycieli. Wystarczy podpiąć dysk sieciowy – na nim przechowywane są wszystkie materiały dodawane przez nauczycieli i uczniów.

*Pakiet zawiera testy diagnostyczne dla nauczycieli. Testy dla uczniów, dostęp do banku metod i technik oraz dodatkowe szkolenia stanowią osobną usługę.

**Aplikacja Librus jest usługą komercyjną świadczoną dla zainteresowanych rodziców i uczniów, w których szkole funkcjonuje system LIBRUS Synergia, bezpośrednio przez spółkę Librus. Aplikacja mobilna Librus nie jest elementem systemu LIBRUS. Korzystanie z aplikacji Librus wymaga założenia Konta LIBRUS oraz jego powiązania z kontem w systemie Synergia.

SYSTEM LIBRUS SYNERGIA
DOSTĘPNY W RAMACH 3 PLANÓW

Podstawowego
Rozszerzonego
Kompleksowego

 

Wybierz najlepszy dla Twojej placówki

Szczegóły >>

Umów się

na prezentację systemu w Twojej placówce

Skontaktuj się z nami