System Librus Synergia

Innowacyjne rozwiązanie wspierające pracę szkoły

LIBRUS Synergia wspiera najważniejsze obszary funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego zarządzanie placówką, procesy dydaktyczne oraz prowadzenie dokumentacji.

 • efektywne zarządzanie – automatyczne monitorowanie pracy szkoły, sprawne prowadzenie nadzoru pedagogicznego oraz komfortowy dostęp do niezbędnych danych w każdym miejscu i czasie
 • wsparcie w bieżącej komunikacji z rodzicami i uczniami – moduły Wiadomości, Ogłoszenia, Plan lekcji i Terminarz, Zadania domowe, e-Usprawiedliwienia oraz aplikacja Librus dla rodziców i uczniów*
 • pomoc w nauczaniu – słownik podstawy programowej, obszerna Bibliotekę rozkładów materiału nauczania, planowanie przebiegu lekcji oraz moduł Zadania domowe
 • zmniejszenie biurokracji – automatyzacja części zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji, wymiana danych z różnymi systemami, a także przechowanie danych osobowych zgodnie z wymogami UODO

Co nas wyróżnia

 1. Bezpłatne wsparcie techniczne Prestiż Plus.
 2. Rozwiązanie dostosowane do edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów przedszkolnych.
 3. Wsparcie każdego trybu pracy szkoły - stacjonarnego, zdalnego, hybrydowego.
 4. Bezpieczeństwo przechowywania danych.
 5. Zawsze aktualne wzory dokumentów - szybka reakcja na zmiany w przepisach.
 6. Bezpłatna prezentacja systemu w szkole.
 7. Wsparcie dedykowanego opiekuna na każdym etapie wdrożenia i pracy.
 8. Rozwój systemu w odpowiedzi na potrzeby użytkowników.
 9. Łatwy dostęp do szkoleń.
 10. Bezpłatne webinary dot. nowych funkcji systemu.

warianty systemu

System LIBRUS Synergia dostępny jest w 2 wariantach, które różnią się liczbą dostępnych funkcji. Każdy z wariantów odpowiada innym potrzebom i oczekiwaniom placówki.

Dopasuj wariant do potrzeb swojej szkoły!

 • chcesz wspierać procesy dydaktyczne i podnosić jakość edukacji w placówce
 • zależy Ci na sprawnej komunikacji z rodzicami i uczniami
 • oczekujesz, że różne typy dzienników i dokumentacji będą zintegrowane oraz dostępne w jednym miejscu
 • chcesz zautomatyzować procesy prowadzenia i monitorowania poprawności w wypełnianiu dokumentacji przebiegu nauczania
 • chcesz wspierać procesy dydaktyczne i podnosić jakość edukacji w placówce
 • zależy Ci na sprawnej komunikacji z rodzicami i uczniami
 • oczekujesz, że różne typy dzienników i dokumentacji będą zintegrowane oraz dostępne w jednym miejscu
 • chcesz zautomatyzować procesy prowadzenia i monitorowania poprawności w wypełnianiu dokumentacji przebiegu nauczania

Najważniejsze funkcje i moduły systemu

Systema
Altum
PODSTAWOWE ZADANIA SZKOŁY
dokumentacja przebiegu nauczania, komunikacja w systemie, pełny dostęp do informacji dla rodziców i uczniów (w tym ocen i frekwencji), Elektroniczna biblioteka rozkładów materiałów nauczania, e-Sekretariat (wer. podstawowa), Terminarz, Zastępstwa, konto pedagoga, Nauczanie indywidualne, wsparcie techniczne Prestiż Plus
MOBILNY DOSTĘP DO INFORMACJI
aplikacja mobilna dla nauczycieli
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA
oprogramowanie wspierające proces indywidualizacji nauczania, mechanizm integracji oraz licencja na testy diagnostyczne*
DYDAKTYKA
Słownik podstawy programowej, Zadania domowe, Ramowe plany nauczania, Planowanie przebiegu lekcji
PROWADZENIE ROZSZERZONEJ DOKUMENTACJI
Kontrola realizacji i Kontrola frekwencji (automatyczne), Wycieczki, Dodatkowe godziny nauczycieli, Dziennik pedagoga, Świetlica, Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, Dziennik zajęć dodatkowych, Oddziały przedszkolne
MONITOROWANIE PRACY PLACÓWKI
Kontrola realizacji podstawy programowej (automatyczna), Ankiety, Alerty, Wskaźniki, e-Usprawiedliwienia, Rozliczanie godzin
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Specjalne potrzeby edukacyjne
KOMFORTOWA OBSŁUGA SYSTEMU
pomoc techniczna VIP, banner personalizacyjny, szkolenia on-line, Alias, bezpłatne konsultacje z ekspertem w placówce, e-Tablica
* Pakiet zawiera testy diagnostyczne dla nauczycieli. Testy dla uczniów, dostęp do banku metod i technik oraz dodatkowe szkolenia stanowią osobną usługę.

OBSZARY WSPARCIA

OBSZARY WSPARCIA

 • NADZÓR PEDAGOGICZNY

  • umożliwia automatyczną analizę dokumentacji
   moduł Wskaźniki na bieżąco monitoruje poprawność uzupełniania danych, co pozwala unikać trudności związanych z brakami i błędami
  • ułatwia monitorowanie pracy szkoły
   poprzez generowanie praktycznych raportów w oparciu o wybrane założenia
 • DOKUMENTACJA

  • pozwala oszczędzić czas dzięki zmniejszeniu biurokracji
   system umożliwia łatwe dokumentowanie przebiegu nauczania, automatyczną kontrolę realizacji i kontrolę frekwencji
  • gwarantuje poprawność danych i zgodność z przepisami
   dzięki automatycznym aktualizacjom druków i dokumentów oraz współpracy systemów Librus
  • wspomaga placówkę w prowadzeniu dokumentacji uczniów
   o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzienników zajęć innych (ZŚK/NI, DZD), dziennika świetlicy, organizacji wycieczek oraz jednej, wspólnej dokumentacji oddziału przedszkolnego i szkoły
  • zapewnia łatwy dostęp do danych oraz ich bezpieczne przechowywanie
   dzięki rozwiązaniu chmurowemu
 • KOMUNIKACJA

  • usprawnia komunikację z rodzicami
   m.in. za pomocą: modułów Wiadomości, Ogłoszenia, Plan lekcji i Terminarz
  • ułatwia kontakt z uczniami bez względu na formę nauczania
   m.in dzięki wysłaniu i odbieraniu zadań domowych wraz z dołączonym plikiem oraz modułom Wiadomości, Ogłoszenia, Plan lekcji i Terminarz
  • umożliwia rodzicom sprawną kontrolę nieobecności
   dzięki modułowi e-Usprawiedliwienia
  • daje możliwość szybkiego przekazywania informacji
   m.in. o wycieczkach, kwestiach bezpieczeństwa, nagłych zmianach

  *aplikacja Librus dla rodziców i uczniów

 • WSPARCIE NAUCZYCIELI

  • wspiera w procesie nauczania
   m.in. poprzez wykorzystanie słownika podstawy programowej, ramowych planów nauczania oraz dostęp do obszernej Biblioteki rozkładów materiału nauczania
  • pozwala skupić się na rozwoju i edukacji uczniów
   dzięki minimalizacji pracy związanej z dokumentacją przebiegu nauczania
  • umożliwia gromadzenie materiałów i informacji potrzebnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych w formie on-line
   poprzez wykorzystanie w pracy m.in. modułów Planer lekcji, Terminarz, Zadania domowe
 • ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

  • optymalizacja procesu zarządzania zastępstwami
   poprzez jego automatyzację
  • generowanie rozliczeń godzin ponadwymiarowych
  • wsparcie w planowaniu organizacji roku szkolnego
   dzięki możliwości importu danych z różnych arkuszy organizacyjnych
 • OSZCZĘDNOŚCI

  • brak ukrytych kosztów wdrożenia oraz utrzymania systemu
   bezpłatne i automatyczne aktualizacje, bezpłatne wsparcie techniczne Prestiż Plus
  • dopasowanie rozwiązania do realnych potrzeb danej placówki
   dzięki możliwości wyboru:

   • planu: Podstawowy, Rozszerzony, Kompleksowy
   • wariantu systemu Synergia: Systema, Altum

   

 • BEZPIECZEŃSTWO

  • gwarantuje bezpieczeństwo danych
   dzięki przechowywaniu ich zgodnie z wymogami UODO i rozwiązaniu chmurowemu – zgodnego z rekomendacjami dot. cyfryzacji
  • zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
   dzięki automatycznym aktualizacjom, które dostosowują system do bieżących wymogów
  • wsparcie procesu wdrożenia i codziennej pracy
   dzięki bezpłatnemu wsparciu technicznemu Prestiż Plus

   

NAUCZANIE ZDALNE I HYBRYDOWE Z SYSTEMEM SYNERGIA

Poznaj funkcje i moduły systemu Synergia, które ułatwiają organizację pracy, dydaktykę, komunikację z nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej podczas nauczania hybrydowego lub zdalnego.

Spotkanie/lekcja on-line
Wideolekcje na jedno kliknięcie! Szybko i sprawnie zorganizuj lekcje on-line dla uczniów. To optymalny sposób zdalnego przekazywania wiedzy. Funkcja działa z zewnętrznymi, darmowymi platformami, takimi jak np. Google G Suite, Microsoft Office 365, Zoom czy Cisco Webex. Wystarczy, że link do spotkania umieścisz w Terminarzu, a uczniowie przy zaplanowanym spotkaniu zobaczą ikonę kamery. W ten sposób zbudujesz czytelny harmonogram zajęć on-line dostępny dla uczniów i rodziców również przez aplikację mobilną Librus*.

Integracja z usługami Google G Suite i Microsoft Office 365 dla Edukacji
Bez względu na to, które rozwiązanie wybrała lub zamierza wybrać Twoja szkoła, możesz korzystać z możliwości, jakie daje jego profesjonalna integracja z rozwiązaniem LIBRUS Synergia. Jak to możliwe? W przeciwieństwie do niektórych dzienników elektronicznych nasz system zintegrowany jest zarówno z G Suite, jak i Office 365. Dajemy Ci możliwość wybrania najlepszego dla Twojej szkoły rozwiązania – to Ty najlepiej znasz potrzeby i wymagania swojej placówki. Integracja Synergii z tymi usługami umożliwia m.in. wykorzystanie danych na temat szkoły, przechowywanych w systemie Synergia i automatyczne zakładanie kont w usłudze G Suite lub Office 365 dla wszystkich uczniów i nauczycieli.

 

Planer lekcji
Szybko i łatwo przygotuj lekcję, a zarazem udostępnij uczniom materiały do niej w sposób systematyczny i zorganizowany. Mogą dzięki temu przygotować się do zaplanowanych zajęć, zrealizować materiał (w tym zdalnie) lub powtórzyć informacje z zajęć już zrealizowanych. I najważniejsze – robisz to tylko raz! Stworzone dla jednej klasy pomoce, udostępnisz też kolejnej, realizując z nią tę samą lekcję.

Zadania domowe i projekty
Jak prosto przekazać uczniom, co mają zadane, gdy nauczanie przebiega na przykład w formie zdalnej? Skorzystaj z modułu Zadania domowe. Pozwala on przydzielać prace domowe, a także przesyłać pliki z potrzebnymi materiałami. Umożliwia również zbieranie plików z gotowymi pracami od uczniów, a także oferuje prosty formularz szybkiego wpisywania ocen.

Wiadomości z załącznikiem
W czasie edukacji zdalnej czy hybrydowej bezpośredni kontakt z uczniami i ich rodzicami może być utrudniony. Jak zatem przekazywać im ważne informacje ze szkoły, rozmawiać z rodzicami o postępach ich pociech czy udostępniać ciekawe materiały uczniom z kółka przyrodniczego? Moduł Wiadomości to najłatwiejszy sposób komunikacji z uczniami i ich rodzicami. Z jego pomocą nie tylko do nich napiszesz, ale również wyślesz im potrzebne materiały. W ten sam sposób możesz też komunikować się z innymi nauczycielami, bo warto się wspierać.

Terminarz
Chcesz przypomnieć uczniom o terminie przesłania prezentacji lub poinformować o nieobecności nauczyciela? Twoja lekcja będzie się odbywać w formie wideospotkania i chcesz, aby wszyscy o tym pamiętali i mieli dostęp do spotkania na jedno kliknięcie? Odnotuj to w Terminarzu, zaplanuj w nim wideolekcje. Cała klasa będzie mogła sprawdzić wyznaczone terminy i nikt nie powie, że nie zapamiętał. A wszystko to również przez aplikację mobilną Librus*.

Ogłoszenia szkolne
O czasowej formie nauczania (tradycyjnej, hybrydowej, zdalnej) czy wprowadzonych nowych procedurach należy jak najszybciej poinformować pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców. Najważniejsze komunikaty możesz sprawnie przekazać za pomocą Ogłoszeń szkolnych. Dzięki grupom odbiorców możesz tworzyć inne komunikaty dla nauczycieli, a inne dla rodziców i uczniów. Każdy rodzic i uczeń może je śledzić nie tylko poprzez stronę WWW, ale również przez aplikację mobilną Librus* – dzięki temu będzie zawsze na bieżąco.

Dysk sieciowy i Pliki szkoły
Jak przekazać nauczycielom dokumenty z ostatnimi zarządzeniami, jeśli nie odwiedzają pokoju nauczycielskiego? Kiedy przekazać rodzicom komunikaty sanepidu dot. nauki ich dzieci, jeśli nie spotkacie się na zebraniu? Można skorzystać z funkcji Pliki Szkoły w Synergii. W tym miejscu możesz umieszczać dokumenty, materiały, zarządzenia, procedury, instrukcje oraz decydować, kto ma mieć do nich dostęp. Np. nauczyciele mogą mieć dostęp do dedykowanych im procedur, a komunikaty i informacje od instytucji państwowych (GIS, MEN itd.) widoczne będą dla rodziców i nauczycieli. Wystarczy podpiąć dysk sieciowy – na nim przechowywane są wszystkie materiały dodawane przez nauczycieli i uczniów.

*Aplikacja Librus jest usługą komercyjną świadczoną dla zainteresowanych rodziców i uczniów, w których szkole funkcjonuje system LIBRUS Synergia, bezpośrednio przez spółkę Librus. Aplikacja mobilna Librus nie jest elementem systemu LIBRUS. Korzystanie z aplikacji Librus wymaga założenia Konta LIBRUS oraz jego powiązania z kontem w systemie Synergia.

SYSTEM LIBRUS SYNERGIA
DOSTĘPNY W RAMACH 3 PLANÓW

Podstawowego
Rozszerzonego
Kompleksowego

 

Wybierz najlepszy dla Twojej placówki

Szczegóły >>

Umów się

na prezentację systemu w Twojej placówce

Skontaktuj się z nami