System Librus Synergia

Innowacyjne rozwiązanie podnoszące jakość edukacji w placówce szkolnej.

LIBRUS Synergia wspiera najważniejsze obszary funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego zarządzanie placówką, procesy dydaktyczne oraz prowadzenie dokumentacji.

Pozwala odciążyć nauczyciela w uzupełnianiu dokumentacji, dzięki czemu ma on więcej czasu na dydaktykę. Automatyczny nadzór kluczowych obszarów pracy szkoły i oddziałów przedszkolnych wspiera dyrektora w zarządzaniu placówką. Rodzicom, system zapewnia szybki dostęp do informacji o dziecku i dzięki temu, gwarantuje nieznany dotąd komfort współpracy ze szkołą.

Dodatkowe moduły, jak Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, Nauczanie indywidualne, Świetlica czy Wskaźniki sprawiają, że system jest czymś więcej niż standardowym dziennikiem elektronicznym. Ciągły rozwój na podstawie sugestii użytkowników oraz zmieniających się przepisów prawa to gwarancja szybkiej, sprawnej i efektywnej pracy.

Co nas wyróżnia

 1. Oferujemy bezpłatną pomoc techniczną.
 2. LIBRUS Synergia to gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności.
 3. Rozwiązanie dostosowane jest do edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów przedszkolnych.
 4. Wspiera pracę zdalną, w tym organizację wideolekcji.
 5. Stale rozwijamy system w odpowiedzi na potrzeby użytkowników.
 6. Bezpłatna prezentacja w szkole i wsparcie opiekuna na każdym etapie wdrożenia i pracy.

system librus synergia został wybrany przez 8000 placówek z 1700 samorządów

 • Bezpłatne prezentacje

  Bezpłatne prezentacje

  Jeśli chcesz zobaczyć, jak działa system lub nie wiesz, który jego wariant będzie odpowiedni dla Twojej placówki – skontaktuj się z nami. Nasz konsultant odwiedzi szkołę i odpowie na wszystkie pytania w czasie bezpłatnej prezentacji systemu.

 • Koszt licencji

  Koszt licencji

  Koszty użytkowania systemu Synergia dostosowane są do możliwości każdej szkoły – małej, średniej, a także bardzo dużej, placówki miejskiej i wiejskiej.

  Roczny koszt licencji systemu obejmuje pełny, bezpłatny dostęp do informacji (w tym również zdalny dostęp do ocen i frekwencji) dla wszystkich rodziców i uczniów, niezależnie od wybranego wariantu.

NAUCZANIE ZDALNE I HYBRYDOWE Z SYSTEMEM SYNERGIA

Poznaj funkcje i moduły systemu Synergia, które ułatwiają organizację pracy, dydaktykę, komunikację z nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej podczas nauczania hybrydowego lub zdalnego.

Spotkanie/lekcja on-line*
Wideolekcje na jedno kliknięcie! Szybko i sprawnie zorganizuj lekcje on-line dla uczniów. To optymalny sposób zdalnego przekazywania wiedzy. Funkcja działa z zewnętrznymi, darmowymi platformami, takimi jak np. Google G Suite, Microsoft Office 365, Zoom czy Cisco Webex. Wystarczy, że link do spotkania umieścisz w Terminarzu, a uczniowie przy zaplanowanym spotkaniu zobaczą ikonę kamery. W ten sposób zbudujesz czytelny harmonogram zajęć on-line dostępny dla uczniów i rodziców również przez aplikację mobilną Librus**.

Integracja z usługami Google G Suite i Microsoft Office 365 dla Edukacji
Bez względu na to, które rozwiązanie wybrała lub zamierza wybrać Twoja szkoła, możesz korzystać z możliwości, jakie daje jego profesjonalna integracja z rozwiązaniem LIBRUS Synergia. Jak to możliwe? W przeciwieństwie do niektórych dzienników elektronicznych nasz system zintegrowany jest zarówno z G Suite, jak i Office 365. Dajemy Ci możliwość wybrania najlepszego dla Twojej szkoły rozwiązania – to Ty najlepiej znasz potrzeby i wymagania swojej placówki. Integracja Synergii z tymi usługami umożliwia m.in. wykorzystanie danych na temat szkoły, przechowywanych w systemie Synergia i automatyczne zakładanie kont w usłudze G Suite lub Office 365 dla wszystkich uczniów i nauczycieli.

 

Planer lekcji*
Szybko i łatwo przygotuj lekcję, a zarazem udostępnij uczniom materiały do niej w sposób systematyczny i zorganizowany. Mogą dzięki temu przygotować się do zaplanowanych zajęć, zrealizować materiał (w tym zdalnie) lub powtórzyć informacje z zajęć już zrealizowanych. I najważniejsze – robisz to tylko raz! Stworzone dla jednej klasy pomoce, udostępnisz też kolejnej, realizując z nią tę samą lekcję.

Zadania domowe i projekty
Jak prosto przekazać uczniom, co mają zadane, gdy nauczanie przebiega na przykład w formie zdalnej? Skorzystaj z modułu Zadania domowe. Pozwala on przydzielać prace domowe, a także przesyłać pliki z potrzebnymi materiałami. Umożliwia również zbieranie plików z gotowymi pracami od uczniów, a także oferuje prosty formularz szybkiego wpisywania ocen.

Wiadomości z załącznikiem
W czasie edukacji zdalnej czy hybrydowej bezpośredni kontakt z uczniami i ich rodzicami może być utrudniony. Jak zatem przekazywać im ważne informacje ze szkoły, rozmawiać z rodzicami o postępach ich pociech czy udostępniać ciekawe materiały uczniom z kółka przyrodniczego? Moduł Wiadomości to najłatwiejszy sposób komunikacji z uczniami i ich rodzicami. Z jego pomocą nie tylko do nich napiszesz, ale również wyślesz im potrzebne materiały. W ten sam sposób możesz też komunikować się z innymi nauczycielami, bo warto się wspierać.

Terminarz
Chcesz przypomnieć uczniom o terminie przesłania prezentacji lub poinformować o nieobecności nauczyciela? Twoja lekcja będzie się odbywać w formie wideospotkania i chcesz, aby wszyscy o tym pamiętali i mieli dostęp do spotkania na jedno kliknięcie? Odnotuj to w Terminarzu, zaplanuj w nim wideolekcje. Cała klasa będzie mogła sprawdzić wyznaczone terminy i nikt nie powie, że nie zapamiętał. A wszystko to również przez aplikację mobilną Librus**.

Ogłoszenia szkolne
O czasowej formie nauczania (tradycyjnej, hybrydowej, zdalnej) czy wprowadzonych nowych procedurach należy jak najszybciej poinformować pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców. Najważniejsze komunikaty możesz sprawnie przekazać za pomocą Ogłoszeń szkolnych. Dzięki grupom odbiorców możesz tworzyć inne komunikaty dla nauczycieli, a inne dla rodziców i uczniów. Każdy rodzic i uczeń może je śledzić nie tylko poprzez stronę WWW, ale również przez aplikację mobilną Librus** – dzięki temu będzie zawsze na bieżąco.

Dysk sieciowy i Pliki szkoły
Jak przekazać nauczycielom dokumenty z ostatnimi zarządzeniami, jeśli nie odwiedzają pokoju nauczycielskiego? Kiedy przekazać rodzicom komunikaty sanepidu dot. nauki ich dzieci, jeśli nie spotkacie się na zebraniu? Można skorzystać z funkcji Pliki Szkoły w Synergii. W tym miejscu możesz umieszczać dokumenty, materiały, zarządzenia, procedury, instrukcje oraz decydować, kto ma mieć do nich dostęp. Np. nauczyciele mogą mieć dostęp do dedykowanych im procedur, a komunikaty i informacje od instytucji państwowych (GIS, MEN itd.) widoczne będą dla rodziców i nauczycieli. Wystarczy podpiąć dysk sieciowy – na nim przechowywane są wszystkie materiały dodawane przez nauczycieli i uczniów.

 

*Funkcja dostępna w wariantach Systema i Altum rozwiązania LIBRUS Synergia.
**Aplikacja Librus jest usługą komercyjną świadczoną dla zainteresowanych rodziców i uczniów, w których szkole funkcjonuje system LIBRUS Synergia, bezpośrednio przez spółkę Librus. Aplikacja mobilna Librus nie jest elementem systemu LIBRUS. Korzystanie z aplikacji Librus wymaga założenia Konta LIBRUS oraz jego powiązania z kontem w systemie Synergia.

warianty systemu

System LIBRUS Synergia dostępny jest w 3 wariantach, które różnią się liczbą dostępnych funkcji. Każdy z wariantów odpowiada innym potrzebom, oczekiwaniom i możliwościom finansowym placówek. Nie narzucamy szkołom jednego, gotowego systemu – to placówka wybiera, który wariant naszego rozwiązania jest najbardziej do niej dopasowany i najlepiej będzie wspierał jej codzienną pracę.

Dopasuj wariant do potrzeb swojej szkoły!

 • zaczynasz pracę z narzędziami informatycznymi
 • prowadzisz dokumentację przebiegu nauczania tylko w formie papierowej i chcesz wdrożyć dziennik elektroniczny
 • Twoja rada pedagogiczna dopiero odkrywa zalety wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań
 • chcesz unowocześniać placówkę metodą małych kroków
 • korzystałeś już z narzędzi informatycznych
 • oczekujesz wsparcia również w dydaktyce
 • chcesz zautomatyzować procesy prowadzenia i monitorowania poprawności wypełniania dokumentacji przebiegu nauczania
 • chcesz prowadzić dokumentację przebiegu nauczania tylko w formie elektronicznej
 • innowacyjne rozwiązania, również informatyczne, to w Twojej szkole codzienność
 • chcesz automatycznie monitorować pracę placówki w wielu obszarach
 • już dawno zapomniałeś o dzienniku papierowym
 • oczekujesz, że Twoja placówka będzie wyróżniać się na tle innych jakością edukacji, organizacją pracy i sprawnym przepływem informacji

Każdy wariant składa się z pakietów, które są dopasowane do różnych potrzeb placówek.

Każdy wariant składa się z pakietów, które są dopasowane do różnych potrzeb placówek.

* Firma Librus zastrzega sobie prawo do decydowania o dostępności aplikacji na poszczególne platformy oraz do wprowadzania zmian w tym zakresie.
Altum
Systema
Basis
Podstawowy
Mobilni
Indywidualni
Dydaktyka
Rozszerzona dokumentacja
Nadzór pedagogiczny
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Dla wymagających
* Firma Librus zastrzega sobie prawo do decydowania o dostępności aplikacji na poszczególne platformy oraz do wprowadzania zmian w tym zakresie.

Pakiety

 • Podstawowy

  Umożliwia prowadzenie elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania (popularnie nazywanej dziennikiem elektronicznym), która jest zgodna z wszystkimi wymogami i wytycznymi MEN. W ramach pakietu możliwa jest także komunikacja w systemie, integracja konta użytkownika z dyskiem sieciowym, korzystanie z zasobów Biblioteki rozkładów materiałów nauczania (BRMN), e-Sekretariatu w wersji podstawowej, Terminarza, Zastępstw, dziennika nauczania indywidualnego, konta pedagoga, pomocy technicznej i wiele innych.

 • Mobilni

  Pakiet obejmuje swym zakresem aplikację mobilną dla nauczycieli. Aplikacja jest częścią systemu LIBRUS Synergia i zapewnia pracownikom szkoły dostęp do jego najważniejszych funkcji. Nauczyciele mają dostęp do istotnych informacji ze swojego konta – w dowolnym miejscu i czasie, bezpośrednio na smatfonach i tabletach, dzięki czemu mogą dokumentować przebieg lekcji nawet poza murami szkoły. Posiadanie przez szkołę licencji na system LIBRUS Synergia jest równoznaczne z posiadaniem licencji na aplikację mobilną i możliwością jej pobrania przez nauczycieli bez dodatkowych opłat. Aplikacja mobilna dostępna jest na popularne platformy mobilne*.

  Pakiet Mobilni nie obejmuje licencji na aplikację dla rodziców i uczniów. Aplikacja dla rodziców i uczniów licencjonowana jest bezpośrednio przez firmę Librus. Więcej na jej temat można dowiedzieć się na stronie: aplikacjamobilna.librus.pl

 • Indywidualni

  W ramach pakietu dostępne są elementy projektu indywidualni.pl: licencja na korzystanie z oprogramowania, mechanizmy integracji oraz testy on-line dla nauczycieli, które identyfikują indywidualny styl uczenia się. indywidualni.pl to nowatorski, kompleksowy projekt, który gwarantuje realizację wymogu indywidualizacji procesu nauczania i objęcie nim każdego ucznia. Więcej o projekcie na indywidualni.pl.

 • Dydaktyka

  Nadrzędnym celem pakietu jest usprawnienie i uatrakcyjnienie procesów dydaktycznych. Ułatwia on przypisywanie umiejętności z podstawy programowej do tematu z rozkładu materiału nauczania czy zliczanie zrealizowanych godzin z każdego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym. Pakiet wspiera również planowanie przebiegu lekcji i sprawdzanie statystyk dot. zadawanych prac domowych.

  Moduły: Słownik podstawy programowej, Zadania domowe, Ramowe plany nauczania, Planowanie przebiegu lekcji

 • Rozszerzona dokumentacja

  Usprawnia dokumentowanie pracy placówki oraz przeciwdziała nadmiernej biurokracji. Pozwala monitorować realizowanie programu w klasie lub przez nauczyciela oraz sprawdzać brakującą lub ponadwymiarową frekwencję uczniów. Umożliwia prowadzenie dziennika zindywidualizowanej ścieżki kształcenia i zajęć dodatkowych. Z wykorzystaniem pakietu możliwe jest tworzenie i drukowanie pełnej karty wycieczki, odnotowywanie dodatkowych godzin nauczycieli czy informacji dot. realizowania przez nich nauczania indywidualnego. Zawarty w pakiecie moduł Świetlica pozwala na prowadzenie dziennika świetlicy szkolnej wraz z pozostałą dokumentacją. Dodatkowym modułem jest Dziennik pedagoga.

  Moduły: Kontrola realizacji i Kontrola frekwencji (automatyczne), Wycieczki, Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, Dziennik zajęć dodatkowych, Dodatkowe godziny nauczycieli, Dziennik pedagoga, Świetlica, Oddziały przedszkolne

 • Nadzór pedagogiczny

  Pozwala na szybki i zautomatyzowany monitoring pracy placówki w ramach zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego. Poszczególne moduły analizują dzienniki, wyszukują braki, automatycznie sprawdzają postępy w realizacji podstawy programowej, a wyniki przedstawiają w postaci czytelnych wykresów i raportów. Wsparciem będzie też moduł Ankiety oraz możliwość elektronicznego usprawiedliwiania nieobecności.

  Moduły: Kontrola realizacji podstawy programowej (automatyczna), Ankiety, Alerty, Wskaźniki, e-Usprawiedliwienia

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Wspomaga placówkę w prowadzeniu dokumentacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Moduły: Specjalne potrzeby edukacyjne

 • Dla wymagających

  Dodatkowe usługi dla nowoczesnych szkół: pomoc techniczna VIP, banner personalizacyjny, szkolenia on-line, Alias, e-Tablica, bezpłatne konsultacje z ekspertem w placówce.

  * Firma Librus zastrzega sobie prawo do decydowania o dostępności aplikacji na poszczególne platformy oraz do wprowadzania zmian w tym zakresie.

Umów się

na prezentację systemu w Twojej placówce

Skontaktuj się z nami