indywidualni.pl

ODKRYJ MOCNE STRONY I PREDYSPOZYCJE UCZNIÓW

indywidualni.pl to projekt wspierający szkoły w indywidualizacji nauczania poprzez stworzenie przestrzeni, w której uczniowie będą chcieli się uczyć i rozwijać a przede wszystkim odkryją swoje pasje i talenty.

 

dowiedz się więcej

Udogodnienia

Licencja szkolna

Licencja szkolna

 • TESTY ON-LINE

  Testy poddane procesom psychometrycznym zostały przygotowane dla wszystkich etapów edukacyjnych. Identyfikują one 5 obszarów: dominacja zmysłowa, afiliacja, tendencja w zakresie przetwarzania informacji, układ inteligencji wielorakich oraz lateralizacja (czyli stronności dla oka, ucha, ręki i nogi oraz określenia naturalnej odporności na stres). Testy za ucznia szkoły podstawowej klas 1-3 wykonuje rodzic lub opiekun. Od klasy 4. szkoły podstawowej testy są wykonywane przez uczniów samodzielnie. Wykonanie testów trwa około 60 minut i może zostać podzielone na kilka dogodnych etapów. System zapamiętuje wybrane odpowiedzi, tak aby po kolejnym zalogowaniu można było rozpocząć test od następnego pytania.

  Dzięki wynikom możliwa jest analiza mocnych stron i predyspozycji uczniów – wyniki dostępne są natychmiast po wykonaniu testów.

 • PROFILE GRUPOWE

  Projekt indywidualni.pl wykorzystywany równolegle z rozwiązaniem LIBRUS Synergia oferuje nauczycielom bezpośredni dostęp do profili grup (klas, grup wirtualnych i międzyoddziałowych), które ułatwiają dobór metod i technik uwzględniających predyspozycje grupy. Pomocny jest również profil uczniów poniżej i powyżej średniej z danego przedmiotu.

  Dostęp do danych możliwy jest w dowolnym momencie, po zalogowaniu się do rozwiązania LIBRUS Synergia. Dane aktualizowane są podczas każdych kolejnych zajęć – po rozpoczęciu lekcji i sprawdzeniu frekwencji nauczycielowi prezentowany jest m.in. aktualny profil grupy uczniów obecnych na lekcji. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej wykorzystać potencjał uczniów i nauczycieli, a w efekcie uczyć skuteczniej.

 • METODY I ZASOBY

  Setki metod, technik i kart pracy.  Grupowe dla nauczyciela, które podczas pracy na lekcji pomagają zaktywizować uczniów. Indywidualne dla uczniów, prezentujące strategie efektywnego uczenia się, dzięki którym poznają oni sposoby na samodzielną naukę. Rodzice dzieci młodszych otrzymują szczegółowe informacje, jak lepiej zrozumieć i dotrzeć do swojego dziecka oraz jak wspierać je w procesie uczenia się.

  Dodatkowo projekt oferuje scenariusze warsztatów z uczenia się – 10 warsztatów dla każdego etapu edukacyjnego (scenariusze lekcji, karty pracy, plakaty, filmy). Krok po kroku pokazują one nauczycielom jak wprowadzić uczniów w tematykę efektywnego uczenia się, dzięki czemu są realną pomocą w wypracowaniu własnej strategii uczenia się.

 • DORADZTWO ZAWODOWE

  Pakiet nowoczesnych narzędzi dla szkół podstawowych – 20 scenariuszy, artykuły, karty pracy, plakaty, gry dydaktyczne. Realizacja cyklu scenariuszy daje możliwość:

  • zaktywizować uczniów do refleksji nad swoimi zasobami: umiejętnościami, zdolnościami, mocnymi stronami;
  • odkrycia z uczniami świata zawodów;
  • przekazania wskazówek, jak efektywnie zarządzać swoim czasem;
  • zachęcenia uczniów do rozważań nad własnymi możliwościami edukacyjno-zawodowymi.

  Scenariusze zakładają różnorodne metody pracy: pracę w grupach, dyskusje, wizualizacje, pracę w kręgu, gry, miniwykłady oraz pracę indywidualną. Pakiet wspiera uczniów w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Dostęp do serwisu

Dostęp dla szkół

Szkoły, które nie wykorzystują LIBRUS Synergia mają również możliwość pracy z projektem indywidualni.pl.

Dostęp indywidualny

Uczniowie i rodzice w szkołach, pracujących z indywidualni.pl, mają pełen dostęp do profilu dziecka oraz zasobów dydaktycznych.
Uczniom ze szkół nieobjętych projektem proponujemy indywidualny dostęp do serwisu.

indywidualni.pl

Umów się

na prezentację systemu w Twojej placówce

Skontaktuj się z nami