e-Plan lekcji

AUTOMATYCZNIE GENERUJ HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY, DZIĘKI NOWEJ WERSJI PROGRAMU DOSTĘPNEJ ON-LINE

Uwzględnij nawet bardzo skomplikowane założenia i w razie potrzeby twórz alternatywne wersje. Nie martw się o utratę efektów pracy – harmonogram zapisywany jest on-line na serwerach.

Udogodnienia

DLACZEGO WARTO

DLACZEGO WARTO

 • WYGODNA PRACA ON-LINE

  Wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać dostęp do planu lekcji z każdego komputera w domu, w sali lekcyjnej, w sekretariacie – to login i hasło. Wersja on-line systemu pozwala kilku osobom w tym samym czasie pracować nad tym samym harmonogramem zajęć. Mogą to robić również dlatego, że w e-Planie lekcji można dodać nieograniczoną liczbę kont. Dodatkowa moc obliczeniowa* pozwala na szybsze generowanie planów, nawet na mniej wydajnym sprzęcie. Program jest zawsze w najnowszej wersji, nie ma potrzeby pobierania i instalowania aktualizacji.

   

  * Dostępna po dokupieniu 1 rdzenia lub więcej na okres min. 30 dni, wyceniana indywidualnie.

 • SPRAWNA ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

  Program automatycznie generuje plan lekcji zgodny ze wszystkimi wymogami oraz pozwala na uwzględnienie preferencji nauczycieli. Umożliwia: układanie planów w cyklach, planowanie dyżurów i zastępstw, a także minimalizowanie liczby okienek. Uwzględnia także w układaniu harmonogramu indywidualny tok nauczania klas IB czy wsparcie drugiego nauczyciela dla klas integracyjnych. Ułatwia monitorowanie pracy szkoły dzięki generowaniu statystyk.

 • GWARANCJA POPRAWNOŚCI

  Plan lekcji Librus gwarantuje zgodność harmonogramu z zaleceniami sanepidu dotyczącymi rozłożenia lekcji w czasie. Dostosowuje siatkę lekcji do czasu pracy i wymagań nauczycieli, a także do warunków lokalowych szkoły. Umożliwia testowanie poprawności struktury wprowadzonych danych.

 • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

  Program pozwala na automatyczne generowanie harmonogramu zajęć wg wprowadzonych wcześniej warunków. Przygotowywanie harmonogramu zajęć metodą prób i błędów odchodzi do przeszłości. Plan lekcji Librus obsługuje nawet bardzo skomplikowane założenia (trymestry, seminaria, system dwuzmianowy), wskazuje ewentualne konflikty w planie oraz pozwala na hurtową zmianę danych. Codzienne zadania ułatwia również generowanie wydruków i raportów, które nie muszą być już tworzone ręcznie. Program przechowuje historię edycji tworzonych planów lekcji. W razie potrzeby system umożliwia powrót do poprzedniej wersji, bez konieczności szukania jej na swoim komputerze.

 • SPÓJNOŚĆ DANYCH

  Dzięki rozwiązaniu chmurowemu wszystkie wprowadzane zmiany są na bieżąco wyświetlane innym pracującym nad planem osobom. Do programu można importować dane z wybranych arkuszy organizacyjnych. Brak konieczności ręcznego przepisywania informacji redukuje ryzyko powstania ewentualnych błędów. System pozwala na eksport danych do Excela oraz do programu Generator WWW, dzięki czemu możliwa jest publikacja planu na stronie internetowej szkoły.

Funkcjonalność

 1. Automatyczne generowanie planu zgodnego z wymogami organizacyjnymi szkoły oraz przepisami BHP.
 2. Obsługa nawet bardzo skomplikowanych założeń dla planu lekcji.
 3. Weryfikacja gotowego harmonogramu i wyszukiwanie ewentualnych konfliktów.
 4. Dostęp przez przeglądarkę internetową.
 5. Automatyczne aktualizacje.
 6. Możliwość dodania nieograniczonej liczby kont użytkowników - praca kilku osób w tym samym czasie
 7. Bezpiecznie przechowywanie danych w chmurze.
 8. Import danych z różnych arkuszy organizacyjnych, m.in. firmy VULCAN, Krakfin, Wolters Kluwer.
 9. Eksport danych do Excel, Generatora WWW oraz bezplikowy do LIBRUS Synergia.
 10. Drukowanie planów dla wybranych klas, sal czy nauczycieli.
 11. Powrót do poprzedniej wersji planu, dzięki zapisywaniu historii zmian.
 12. Ręczne przydzielanie uczniów do grup seminaryjnych.
 13. Obsługa sal szkolnych znajdujących się w różnych budynkach z uwzględnieniem czasu przejścia uczniów.
 14. Uwzględnianie w układaniu planu indywidualnego toku nauczania klas IB lub wsparcia drugiego nauczyciela dla klas integracyjnych.
 15. Definiowanie oraz minimalizowanie liczby okienek.
 16. Rozbudowana funkcja cykli – możliwość wyboru, w którym semestrze (oraz tygodniu) ma się odbywać lekcja.
 17. Moduł Seminaria – automatyczne przydzielanie uczniów do grup seminaryjnych, w trakcie generowania planu.
 18. Dodatkowo program w wersji desktopowej, na płycie CD.

Umów się

na prezentację programu w Twojej placówce

Skontaktuj się z nami