FAQ

Plan lekcji

 • Eksportowanie planu


  Aby wyeksportować plan stworzony w programie, konieczna jest jego rejestracja za pomocą specjalnego kodu rejestracyjnego/aktywacyjnego.
  Nie jest to kod ogólny przekazany przy zakupie programu. Kod rejestracyjny/aktywacyjny generowany jest dla konkretnego numeru licencji. Numer licencji z kolei jest inny na każdym komputerze – nie jest to jeden numer przypisany do szkoły.

  Kod rejestracyjny/aktywacyjny otrzymać można, wysyłając wiadomość z oficjalnego adresu mailowego szkoły na adres rejestracja@librus.pl.

  Wiadomość musi zawierać:

  • dane szkoły,
  • numer licencji.

  Numer licencji jest dostępny w widoku rejestracji programu lub w zakładce Pomoc, po kliknięciu opcji Informacje o programie.

  W odpowiedzi zostanie przesłana nazwa oraz kod rejestracyjny wygenerowany na podstawie numeru licencji. Kod jest ważny na jedno stanowisko komputerowe – to, z którego został przesłany numer licencji. Instalacja programu na kolejnym stanowisku wymaga przesłania kolejnego numeru licencji, odczytanego z tego komputera.

  Aby poprawnie aktywować program, należy skopiować nazwę i kod rejestracyjny z otrzymanej wiadomości i wklej go w formularzu rejestracyjnym (nie należy samodzielnie wpisywać danych w formularzu). Wprowadzone dane muszą być identyczne z przekazanymi w wiadomości mailowej.

 • Rejestracja programu


  Przed rejestracją należy upewnić się, że zainstalowana jest najnowsza wersja programu Plan lekcji LIBRUS. W tym celu w zakładce Pomoc programu Plan lekcji LIBRUS należy kliknąć opcję Połącz z internetem i szukaj nowej wersji.


 • Problemy z kodem rejestracyjnym/aktywacyjnym


  Podczas zakupu programu przesłany został kod ogólny – nie jest on przypisany do numeru licencji i można nim zarejestrować kilka stanowisk, ale nie umożliwia eksportu do rozwiązania LIBRUS Synergia.
  Kod umożliwiający eksport planu do rozwiązania LIBRUS Synergia jest generowany na podstawie numeru licencji, który wyświetla się w programie. Umożliwia aktywację tylko jednego stanowiska – tego, z którego został odczytany numer licencji. Numer licencji może się zmienić po aktualizacji programu Plan Lekcji Librus lub systemu operacyjnego. W takiej sytuacji szkoła powinna wysłać prośbę o kod na adres: rejestracja@librus.pl.

  Jeśli wprowadzone dane aktywacyjne nie są uznawane za poprawne, prosimy o przesłanie wiadomości z oficjalnego adresu mailowego szkoły na adres rejestracja@librus.pl. Podając w treści wiadomości dane szkoły oraz zrzut ekranu z widoku okna rejestracji programu (po wprowadzeniu danych aktywacyjnych, lecz przed ich zatwierdzeniem).

  Jeśli po przejściu do zakładki Pomoc i kliknięciu opcji Kupić i zarejestrować zostanie wyświetlona prośba o kontakt z firmą Librus, oznacza to, że na komputerze zainstalowana jest wersja demonstracyjna programu Plan lekcji Librus (np. pobrana ze strony producenta) – zarejestrowanie tej wersji nie jest możliwe. Program należy zainstalować z zakupionej płyty lub, w razie jej zagubienia lub zniszczenia, przesłać prośbę o link do pełnej wersji Planu lekcji Librus. Mail powinien zostać wysłany z oficjalnego adresu e-mail szkoły na adres rejestracja@librus.pl.

  Szczegółowa pomoc dla programu dostępna jest na stronie: www.help.asctimetables.com.