Od 20 lat wspieramy dyrektorów i nauczycieli w doskonaleniu umiejętności

Wiemy, że za edukacją na najwyższym poziomie stoi przede wszystkim wykwalifikowana rada pedagogiczna, dlatego naszą misją jest podnoszenie umiejętności polskich nauczycieli.

 •   106 000 uczestników szkoleń rocznie
 •   110 aktywnie szkolących specjalistów-praktyków
 •   4,8/5 średnia ocen z ewaluacji
 •   Szkolenia w formie stacjonarnej oraz on-line

W 2009 roku zostaliśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia Nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego pod numerem 16.

 

JAKIE SZKOLENIE CIĘ INTERESUJE?

KLUCZOWE SZKOLENIA – kierunki polityki oświatowej 22/23

Zakres tematyczny szkoleń

 •  

  Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) 

   

  Szkolenia rozwijające umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Nauczyciele dowiedzą się, jak prowadzić nauczanie zdalne oraz urozmaicić lekcje, wykorzystując dostępne programy i aplikacje. W tej grupie znajdują się również szkolenia, które pozwolą poszerzyć wiedzę nt. poszczególnych modułów rozwiązania LIBRUS Synergia oraz naszych pozostałych programów.

 •  

  Prawo oświatowe – praca szkoły

   

  Znajomość aktualnych przepisów prawnych jest niezbędna do prawidłowego zarządzania pracą szkoły. Zagadnienia związane z tym obszarem dotyczą m.in. sprawowania nadzoru pedagogicznego czy poprawnego prowadzenia dokumentacji pracy szkoły. Wszystkie tematy prezentowane są przez edukatorów prostym językiem, w formie konkretnych powinności, leżących po stronie rady pedagogicznej.

 •  

  Indywidualizacja kształcenia

   

  Szkolenia obejmujące tematykę związaną z indywidualizacją procesu nauczania i wychowania w pracy z grupą oraz pracy indywidualnej z uczniem. Ich celem jest podnoszenie jakości edukacji włączającej. W tej kategorii znajdują się także szkolenia z zakresu neurodydaktyki, która nazywana jest edukacją nowej generacji.

 •  

  Doskonalenie umiejętności nauczycieli

   

  Szkolenia skupiające się przede wszystkim na doskonaleniu umiejętności psychospołecznych, autoprezentacji oraz komunikacji. Ich celem jest przygotowanie nauczyciela do pracy nie tylko z uczniem, ale także jego rodzicem. Dzięki tym szkoleniom nauczyciele dowiedzą się między innymi, jak osiągać zaplanowane przez siebie cele, przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu oraz nauczą się, jak skutecznie planować, organizować i kierować swoim czasem.

Chcesz wiedzieć więcej?

skontaktuj się