Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus

Podnosimy kwalifikacje i podpowiadamy, jak spojrzeć na proces edukacji z nowej perspektywy

Od blisko 20 lat wspieramy dyrektorów i nauczycieli w doskonaleniu umiejętności

Wiemy, że za edukacją na najwyższym poziomie stoi przede wszystkim wykwalifikowana rada pedagogiczna, dlatego naszą misją jest podnoszenie umiejętności polskich nauczycieli.

 •   82 000 uczestników szkoleń rocznie
 •   100 aktywnie szkolących specjalistów-praktyków
 •   4,8/5 średnia ocen z ewaluacji
 •   Szkolenia w formie on-line

W 2009 roku zostaliśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia Nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego pod numerem 16.

 

Zakres tematyczny szkoleń

 •  

  Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) 

   

  Szkolenia rozwijające umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Nauczyciele dowiedzą się, jak prowadzić nauczanie zdalne oraz urozmaicić lekcje, wykorzystując dostępne programy i aplikacje. W tej grupie znajdują się również szkolenia, które pozwolą poszerzyć wiedzę nt. poszczególnych modułów rozwiązania LIBRUS Synergia oraz naszych pozostałych programów.

 •  

  Prawo oświatowe – praca szkoły

   

  Znajomość aktualnych przepisów prawnych jest niezbędna do prawidłowego zarządzania pracą szkoły. Zagadnienia związane z tym obszarem dotyczą m.in. sprawowania nadzoru pedagogicznego, poprawnego prowadzenia dokumentacji pracy szkoły, przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej i przygotowania do ewaluacji zewnętrznej. Wszystkie tematy prezentowane są przez edukatorów prostym językiem, w formie konkretnych powinności, leżących po stronie rady pedagogicznej.

 •  

  Indywidualizacja kształcenia

   

  Szkolenia obejmujące tematykę związaną z indywidualizacją procesu nauczania i wychowania w pracy z grupą oraz pracy indywidualnej z uczniem. Ich celem jest podnoszenie jakości edukacji włączającej. W tej kategorii znajdują się także szkolenia z zakresu neurodydaktyki, która nazywana jest edukacją nowej generacji.

 •  

  Doskonalenie umiejętności nauczycieli

   

  Szkolenia skupiające się przede wszystkim na doskonaleniu umiejętności psychospołecznych, autoprezentacji oraz komunikacji. Ich celem jest przygotowanie nauczyciela do pracy nie tylko z uczniem, ale także jego rodzicem. Dzięki tym szkoleniom nauczyciele dowiedzą się między innymi, jak osiągać zaplanowane przez siebie cele, przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu oraz nauczą się, jak skutecznie planować, organizować i kierować swoim czasem.

Oferta szkoleń

Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus

na rok szkolny 2019/2020

W celu pobrania katalogu z pełną ofertą szkoleń Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus,
prosimy kliknąć poniżej w wybrany katalog.

 

 

SZKOLENIA ON-LINE dla Rad Pedagogicznych
Dla Rad Pedagogicznych
woj. śląskie, opolskie, małopolskieDla Rad Pedagogicznych
pozostałe województwa

Dla Przedszkoli
woj. śląskie, opolskie, małopolskie

Dla Rad Pedagogicznych
Indywidualizacja procesu nauczania

 

Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania szkolenia do potrzeb placówki.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

skontaktuj się