PLANY ROZWOJU

Wybierz plan rozwoju dopasowany do potrzeb Twojej placówki:
Podstawowy, Rozszerzony, Kompleksowy

Każdy z 3 planów to zbiór innowacyjnych systemów, stworzonych z myślą
o różnych wyzwaniach i oczekiwaniach placówek.

Wybierz taki, który zawiera rozwiązania odpowiadające
na indywidualne wymogi Twojej szkoły.

Korzystaj z narzędzi, które będą wspierać Cię w realizacji celów.

CO ZYSKUJESZ, WYBIERAJĄC PLAN?

POZNAJ PLANY ROZWOJU

Kompleksowe rozwiązania, które dzięki wzajemnej współpracy będą wspierać pracowników szkoły w wielu zakresach, usprawniając realizację codziennych obowiązków.

Sprawdź, który jest odpowiedzią na potrzeby Twojej placówki!

 • automatyzacja prowadzenia nadzoru pedagogicznego
 • łatwe i poprawne prowadzenie szkolnej dokumentacji
 • sprawna komunikacja z rodzicami oraz uczniami
 • optymalizacja pracy nauczycieli
 • bezpieczne i zgodne z wymogami UODO przechowywanie danych
 • cyfryzacja szkolnej administracji, np. poprzez elektroniczne prowadzenie księgi ucznia, księgi ewidencji
 • proste tworzenie i drukowanie niezbędnych dokumentów
 • dokumentacja zgodna z obowiązującymi przepisami prawa
 • łatwe zarządzanie danymi nauczycieli, uczniów i przedszkolaków
 • sprawne monitorowanie pracy szkoły dzięki dostępowi do analiz i statystyk zarówno z Synergii, jak i programu
  e-Sekretariat
 • jedyny na rynku system do generowania planu lekcji on-line:
  • z uwzględnieniem czasu pracy, wymagań nauczycieli i warunków lokalowych szkoły
  • dodatkowa moc obliczeniowa zewnętrznych serwerów – nawet na mniej wydajnym komputerze
  • możliwość tworzenia planu przez kilka osób jednocześnie przez przeglądarkę internetową
  • przechowywanie historii edycji – powrót do poprzedniej wersji
 • jedna, spójna baza danych dydaktycznych i administracyjnych
 • analizy w ramach poszczególnych systemów, aby móc reagować w przypadku ewentualnych problemów
 • efektywne planowanie zadań placówki i łatwe zarządzanie pracą nauczycieli, danymi uczniów i przedszkolaków

Poznaj systemy dostępne w ramach planów

Podstawowy
Rozszerzony
Kompleksowy
wsparcie techniczne Prestiż Plus
LIBRUS Synergia
e-Świadectwa
e-Sekretariat
e-Plan lekcji

Dowiedz się więcej o systemach
dostępnych w ramach planów

Dowiedz się więcej o systemach
dostępnych w ramach planów

 • LIBRUS Synergia

  Innowacyjne rozwiązanie pozwalające na automatyczny nadzór kluczowych obszarów pracy placówki i wygodne prowadzenie niezbędnej dokumentacji. System ułatwia komunikację z rodzicami i uczniami, poprawiając współpracę na linii dom-szkoła. Zaoszczędzony czas dyrektor i nauczyciele mogą poświęcić na zadania związane z dydaktyką oraz bezpieczeństwem uczniów.
  Przejdź do strony

 • e-Świadectwa

  Umożliwiają szybkie i proste prowadzenie elektronicznych arkuszy ocen oraz automatyczne wypełnianie i wydrukowanie świadectw szkolnych. Aplikacja pozwala zaoszczędzić czas oraz zapewnia bezpieczeństwo i spójność danych.
  Przejdź do strony

 • e-Sekretariat

  Usprawnia organizację szkolnej administracji. W wygodny sposób – za pomocą przeglądarki internetowej –  pozwala zarządzać danymi, tworzyć niezbędne dokumenty i zestawienia. Zapewnia spełnienie wszystkich wymogów.
  Przejdź do strony

 • e-Plan lekcji

  Ułatwia przygotowanie harmonogramu zajęć i efektywne planowanie dyżurów. Automatycznie generuje plan zgodny ze wszystkimi wymogami. Rozwiązanie chmurowe pozwala na pracę kilku osobom jednocześnie, w dowolnym miejscu i czasie oraz zapisywanie kopii i historii zmian.
  Przejdź do strony

 • ZARZĄDZANIE POSIŁKAMI

  Udostępniony bezpłatnie szkołom korzystającym z Synergii system do zarządzania posiłkami zamowposilek.pl – wspiera wszystkie szkoły przyjmujące opłaty za posiłki od rodziców – zarówno przygotowujące obiady samodzielnie, jak i te korzystające z usług firm cateringowych. Umożliwia kompleksowe zarządzanie posiłkami w placówce – organizowanie, wydawanie, rozliczanie i raportowanie. Usprawnia pracę stołówki oraz proces zamawiania i anulowania posiłków z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji mobilnej dla rodziców.

  Przejdź do strony

Chcesz poznać plan
dla Twojej szkoły?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI