E-Świadectwa

zaloguj się

Prowadź elektroniczne arkusze ocen szybciej i prościej!

Na koniec roku zdalnie sporządzaj i drukuj świadectwa szkolne.

Udogodnienia

DLACZEGO WARTO

DLACZEGO WARTO

 • WYGODA UŻYTKOWANIA

  System dostępny jest przez przeglądarkę internetową. Jeśli nauczyciel uzupełnia dane poza szkołą, nie musi zapisywać efektów swojej pracy na płycie CD, pendrive czy domowym komputerze. Wszystkie informacje zostają zapisane na serwerach Librus a użytkownik ma do nich dostęp z dowolnego komputera.
  e-Świadectwa zawierają
  zawsze aktualną bazę wzorów świadectw i arkuszy ocen zgodnych z rozporządzeniem MEN. System umożliwia prowadzenie elektronicznych arkuszy ocen oraz sporządzanie i drukowanie świadectw szkolnych.

 • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

  Import danych uczniów oraz ich ocen klasyfikacyjnych z systemu LIBRUS Synergia i e-Sekretariat to ułatwienie i przyspieszenie pracy nauczycieli oraz gwarancja poprawności danych na dokumentach. Możliwy jest również eksport i import plików z danymi uczniów do/z programów w formacie SOU. System automatycznie wypełniania świadectw ukończenia szkoły, co zdecydowanie wpływa na czas potrzebny do przygotowania dokumentów.

 • NIEZASTĄPIONY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

  System zawiera bibliotekę ponad 1000 gotowych wyrażeń oceniających, które nauczyciel może wykorzystać przy tworzeniu świadectw w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Dodatkowym ułatwieniem jest moduł wskazujący nauczycielowi, ile miejsca na świadectwie ma jeszcze do wykorzystania – pozwala to lepiej zaplanować pracę i zmniejszyć liczbę koniecznych poprawek.

 • UŁATWIA NADZÓR I WSPÓŁPRACĘ

  Ocenę postępów w przygotowywaniu świadectw umożliwia oznaczanie przez nauczyciela wypełnionych druków jako gotowe. Moduł Monitorowanie procesu przygotowania świadectw pozwala dyrektorowi nadzorować postęp w wypełnianiu świadectw (widzi informację, ile druków w każdej klasie i całej szkole jest już wypełnionych). Aplikacja umożliwia także sporządzanie oraz drukowanie statystyk ocen i danych o uczniach.

 • INTEGRACJA Z ROZWIĄZANIEM LIBRUS SYNERGIA

  e-Świadectwa są zintegrowane z rozwiązaniem LIBRUS Synergia. Dostęp do obu rozwiązań umożliwia jeden login oraz hasło. Integracja pozwala na import ocen, przedmiotów i danych uczniów z Synergii. Brak konieczności samodzielnego, ręcznego wypisywania świadectw niweluje problem potencjalnych pomyłek przy uzupełnianiu świadectw.

Funkcjonalność

 1. Automatyczne wypełnianie świadectw ukończenia szkoły (zgodnie z rozporządzeniem MEN).
 2. Wydruk świadectw na giloszach.
 3. Wydruk kompletnych arkuszy ocen.
 4. Tworzenie wydruków ocen na zebrania z rodzicami.
 5. Możliwość generowania świadectw i arkuszy ocen w postaci plików PDF.
 6. Eksport i import plików z danymi uczniów do/z programów w formacie SOU.
 7. Nadzór nad postępem w wypełnianiu świadectw dzięki wykorzystaniu modułu Monitorowanie procesu przygotowania świadectw.
 8. Sporządzanie i drukowanie statystyk, zestawień ocen i danych o uczniach.

Umów się

na prezentację systemu w Twojej placówce

Skontaktuj się z nami