E-Świadectwa

zaloguj się

Prowadź elektroniczne arkusze ocen szybciej i prościej!

Na koniec roku zdalnie sporządzaj i drukuj świadectwa szkolne.

Korzyści

Udogodnienia

 • Integracja z rozwiązaniem LIBRUS Synergia – import danych ucznia, ocen i przedmiotów.

 • Bezpłatne i automatyczne aktualizacje.

 • Bezpieczne przechowywanie danych osobowych uczniów zgodne z wymogami RODO.

 • Nadawanie różnych uprawnień dla określonych użytkowników.

Funkcjonalność

 1. Automatyczne wypełnianie świadectw ukończenia szkoły (zgodnie z rozporządzeniem MEN).
 2. Wydruk świadectw na giloszach.
 3. Wydruk kompletnych arkuszy ocen.
 4. Tworzenie wydruków ocen na zebrania z rodzicami.
 5. Możliwość generowania świadectw i arkuszy ocen w postaci plików PDF.
 6. Eksport i import plików z danymi uczniów do/z programów w formacie SOU.
 7. Nadzór nad postępem w wypełnianiu świadectw dzięki wykorzystaniu modułu Monitorowanie procesu przygotowania świadectw.
 8. Sporządzanie i drukowanie statystyk, zestawień ocen i danych o uczniach.

Umów się

na prezentację systemu w Twojej placówce

Skontaktuj się z nami