Osin

Zintegrowany system wielu perspektyw

Osin to system dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego

Główne zadania

 • doskonałe narzędzie do projektowania zmian w obwodach szkół wraz z analizą demograficzną na podstawie danych z rejestru mieszkańców
 • wsparcie organu prowadzącego w realizacji zadań związanych z kontrolą obowiązku nauki, automatyzacja procesu wyszukiwania dzieci nie realizujących obowiązku oraz wysyłki wezwań i upomnień
 • umożliwienie przesyłania wiadomości do nauczycieli, rodziców i uczniów (do systemu LIBRUS Synergia) do szkół, dla których JST jest Organem Prowadzącym
 • automatyczne odczytywanie wybranych, istotnych dla JST danych z narzędzi Librus wykorzystywanych przez szkoły, dla których JST jest Organem Prowadzącym

Udogodnienia

Dlaczego warto

Dlaczego warto

 • SPÓJNOŚĆ DANYCH

  Osin to pewność poprawności danych. Brak konieczności ręcznego scalania i ujednolicania danych pochodzących z różnego oprogramowania szkolnego i urzędowego niweluje możliwość wystąpienia ewentualnych błędów. Wszystkie istotne informacje o uczniach znajdują się w jednym systemie. Jest to duże ułatwienie w przygotowywaniu dokumentacji, np. rezygnacja z przepisywania i drukowania list

 • WYGODNA ANALIZA DANYCH

  Stały dostęp do gotowych zestawień i wydruków. Zestaw danych o edukacji ułatwia przygotowywanie raportów, prezentacji i analiz, niezbędnych w trakcie każdego roku szkolnego.
  Pozwala na szybkie przygotowanie i realizację ankiet w podległych placówkach oraz automatyczną agregację wyników.

   

 • MONITOROWANIE OBOWIĄZKU NAUKI

  System daje możliwość monitorowania realizowanej przez szkoły kontroli obowiązku nauki. Zapewnia skuteczne, zgodne z wymogami RODO mechanizmy i procedury kontroli oraz egzekucji obowiązku nauki. Uwzględnia w systemie kontroli obowiązku nauki uczniów szkół ponadpodstawowych.

   

FUNKCJONALNOŚĆ

 1. Obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki – automatyczne raportowanie dotyczące realizowania obowiązku przedszkolnego, szkolnego i nauki przez dzieci i młodzież. Dane pobierane są automatycznie z e-Sekretariatu.
 2. Dane osobowe – pobieranie danych osobowych z wybranych baz ewidencji ludności.
 3. Szybka komunikacja – korespondencja z dowolnym użytkownikiem LIBRUS Synergia, bez konieczności zakładania konta e-mail. Łatwy kontakt z dyrektorami, nauczycielami lub rodzicami i opiekunami uczniów w podległych placówkach.
 4. Droga edukacyjna ucznia – monitorowanie historii edukacyjnej ucznia.
 5. Raporty i statystyki – najbardziej aktualne raporty i statystyki dotyczące uczniów oraz kadry nauczycielskiej, przydatne m.in. do pozyskiwania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych (dane pobierane automatycznie z LIBRUS Synergia).
 6. Bezpieczeństwo – najwyższe bezpieczeństwo przetwarzania danych. Ogromne doświadczenie w zarządzaniu systemami o dużej liczbie użytkowników i administrowaniu obszerną bazą danych.
 7. Zmiany w obwodach szkół podstawowych – łatwe przygotowanie i analiza ich skutków
 8. Wygodny import danych dzieci z rejestru mieszkańców – format CSV, możliwość elastycznego ustalania zakresu roczników i częstotliwości aktualizacji
 9. Przygotowane do łatwego prowadzenia korespondencji seryjnej z poziomu systemu – szablony upomnień, wezwań i tytułów wykonawczych dot. realizacji obowiązku nauki

UMÓW SIĘ

na prezentację systemu w Twojej jednostce

Skontaktuj się z nami