librus synergia

Innowacyjne rozwiązanie skierowane do podległych samorządowi placówek oświatowych

Popraw komunikację, ogranicz biurokrację, wspieraj procesy uczenia się i nauczania, wspomagaj zarządzanie i monitorowanie jakości pracy w Twoich szkołach.

Rozwiązanie LIBRUS Synergia dostępne jest w 2 wariantach. Każdy z nich odpowiada innym potrzebom, oczekiwaniom i możliwościom finansowym samorządów i placówek.

Synergia umożliwia prowadzenie dzienników zajęć obowiązkowych, dodatkowych, ze specjalistami i pedagogami. Automatyzuje wiele procesów sprawozdawczych oraz nadzoru nad dokumentacją szkolną. Wspomaga dydaktykę prowadzoną również w formie nauczania zdalnego.

LIBRUS Synergia to kompleksowe
podejście do rozwoju szkoły

Aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne to wygoda i prostota obsługi. Dla rodzica i dziecka to przeglądanie najważniejszych informacji w dowolnym miejscu i czasie. Dla nauczycieli i dyrektorów to rozwiązanie problemu deficytu komputerów oraz ograniczeń w dostępie do Internetu w szkole.

Dzieci i rodzice

Przeglądanie informacji z rozwiązania LIBRUS Synergia – poza tradycyjnym dostępem do systemu Synergia przez przeglądarkę internetową – umożliwia również aplikacja mobilna Librus*, którą można bezpłatnie pobrać i zainstalować na urządzeniu moblinym lub korzystać z niej w przeglądarce internetowej na portalu Librus Rodzina (rodzina.librus.pl).  Więcej informacji na jej temat tutaj.


Korzyści:

 • Możliwość przeglądania najważniejszych informacji dot. ucznia, np. zaplanowanych lekcji, ocen, nieobecności, planu lekcji, terminarza.
 • Pobieranie plików z Zadań domowych bezpośrednio w aplikacji.
 • Regularna aktualizacja danych.
 • Przyjazny interfejs.
 • Brak konieczności logowania przy każdym uruchomieniu.
 • Szybka komunikacja dla linii szkoła-dom.

Nauczyciele i dyrektorzy

Aplikacja jest częścią rozwiązania LIBRUS Synergia i zapewnia pracownikom szkoły dostęp do jego najważniejszych funkcji. Nauczyciele mają dostęp do istotnych informacji ze swojego konta – w dowolnym miejscu i czasie, bezpośrednio na smatfonach i tabletach, dzięki czemu mogą dokumentować przebieg lekcji nawet poza murami szkoły. Posiadanie przez szkołę licencji na rozwiązanie LIBRUS Synergia jest równoznaczne z posiadaniem licencji na aplikację mobilną i możliwością jej pobrania przez nauczycieli bez dodatkowych opłat. Aplikacja mobilna dostępna jest na popularne platformy mobilne**.


Korzyści:

 • Prowadzenie lekcji za pomocą urządzenia mobilnego, także poza murami szkoły.
 • Dostęp do najważniejszych funkcji i danych zawartych w rozwiązaniu LIBRUS Synergia.
 • Praca w trybie off-line – możliwość przeglądania danych bez dostępu do Internetu.
 • Kompaktowy widok i prosta nawigacja.

*Aplikacja Librus jest usługą komercyjną świadczoną dla zainteresowanych rodziców i uczniów, w których szkole funkcjonuje system LIBRUS Synergia, bezpośrednio przez spółkę Librus. Aplikacja mobilna Librus nie jest elementem systemu LIBRUS. Korzystanie z aplikacji Librus wymaga założenia konta LIBRUS oraz jego powiązania z kontem w systemie Synergia.

Aplikacja Librus dostępna jest w 2 wariantach, które różnią się liczbą funkcji. Ich szczegółowa lista znajduje się na stronie Mobilnych dodatków do aplikacji. Działanie poszczególnych funkcji aplikacji Librus (niezależnie od wariantu) może być uzależnione od ich wykorzystania przez szkołę.

** Firma Librus zastrzega sobie prawo do decydowania o dostępności aplikacji na poszczególne platformy oraz wprowadzania zmian w tym zakresie.

LIBRUS Synergia to system zintegrowany z aplikacją Osin, dzięki czemu JST ma bezpośredni dostęp do zawsze aktualnych danych.

Do aplikacji Osin importowane są m.in. następujące informacje:

 • dane dotyczące wypełniania obowiązku nauki (uczęszczanie do szkół podległych),
 • spełnianie obowiązku szkolnego i przedszkolnego,
 • dane statystyczne o uczniach (np. demograficzne lub dot. poziomu kształcenia),
 • dane statystyczne o nauczycielach (np. nauczanie konkretnych przedmiotów, ich poziom wykształcenia),
 • dane dotyczące szkół podległych (poziomy, oddziały, typy kształcenia), frekwencja uczniów,
 • oceny klasyfikacyjne uczniów, 
 • dane dotyczące liczby logowań w rozwiązaniu,
 • wyniki ankiet wysłanych do szkół (e-Kwerendy). 

SYSTEM LIBRUS SYNERGIA
DOSTĘPNY W RAMACH 3 PLANÓW

Podstawowego
Rozszerzonego
Kompleksowego

 

Wybierz najlepszy dla Twojej placówki

szczegóły >>

Chcesz dowiedzieć się więcej?

zaprezentujemy rozwiązanie w Twoim samorządzie

Skontaktuj się z nami