librus synergia

Innowacyjne rozwiązanie skierowane do podległych samorządowi placówek oświatowych

Popraw komunikację, ogranicz biurokrację, wspieraj procesy uczenia się i nauczania, wspomagaj zarządzanie i monitorowanie jakości pracy w Twoich szkołach.

Rozwiązanie LIBRUS Synergia dostępne jest w 3 wariantach. Każdy z nich odpowiada innym potrzebom, oczekiwaniom i możliwościom finansowym samorządów i placówek.

Synergia umożliwia prowadzenie dzienników zajęć obowiązkowych, dodatkowych, ze specjalistami i pedagogami. Automatyzuje wiele procesów sprawozdawczych oraz nadzoru nad dokumentacją szkolną. Wspomaga dydaktykę prowadzoną również w formie nauczania zdalnego.

LIBRUS Synergia to kompleksowe
podejście do rozwoju szkoły

Aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne to wygoda i prostota obsługi. Dla rodzica i ucznia to przeglądanie najważniejszych informacji w dowolnym miejscu i czasie. Dla nauczycieli i dyrektorów to rozwiązanie problemu deficytu komputerów oraz ograniczeń w dostępie do Internetu w szkole.

Uczniowie i rodzice

Przeglądanie informacji z rozwiązania LIBRUS Synergia – poza tradycyjnym dostępem do systemu Synergia przez przeglądarkę internetową – umożliwia również aplikacja mobilna Librus*, którą można bezpłatnie pobrać i zainstalować na urządzeniu moblinym lub korzystać z niej w przeglądarce internetowej na portalu Librus Rodzina (rodzina.librus.pl).  Więcej informacji na jej temat tutaj.


Korzyści:

 • Możliwość przeglądania najważniejszych informacji dot. ucznia, np. zaplanowanych lekcji, ocen, nieobecności, planu lekcji, terminarza.
 • Pobieranie plików z Zadań domowych bezpośrednio w aplikacji.
 • Regularna aktualizacja danych.
 • Przyjazny interfejs.
 • Brak konieczności logowania przy każdym uruchomieniu.
 • Szybka komunikacja dla linii szkoła-dom.

Nauczyciele i dyrektorzy

Aplikacja jest częścią rozwiązania LIBRUS Synergia i zapewnia pracownikom szkoły dostęp do jego najważniejszych funkcji. Nauczyciele mają dostęp do istotnych informacji ze swojego konta – w dowolnym miejscu i czasie, bezpośrednio na smatfonach i tabletach, dzięki czemu mogą dokumentować przebieg lekcji nawet poza murami szkoły. Posiadanie przez szkołę licencji na rozwiązanie LIBRUS Synergia jest równoznaczne z posiadaniem licencji na aplikację mobilną i możliwością jej pobrania przez nauczycieli bez dodatkowych opłat. Aplikacja mobilna dostępna jest na popularne platformy mobilne**.


Korzyści:

 • Prowadzenie lekcji za pomocą urządzenia mobilnego, także poza murami szkoły.
 • Dostęp do najważniejszych funkcji i danych zawartych w rozwiązaniu LIBRUS Synergia.
 • Praca w trybie off-line – możliwość przeglądania danych bez dostępu do Internetu.
 • Kompaktowy widok i prosta nawigacja.

*Aplikacja Librus jest usługą komercyjną świadczoną dla zainteresowanych rodziców i uczniów, w których szkole funkcjonuje system LIBRUS Synergia, bezpośrednio przez spółkę Librus. Aplikacja mobilna Librus nie jest elementem systemu LIBRUS. Korzystanie z aplikacji Librus wymaga założenia konta LIBRUS oraz jego powiązania z kontem w systemie Synergia.

Aplikacja Librus dostępna jest w 2 wariantach, które różnią się liczbą funkcji. Ich szczegółowa lista znajduje się na stronie Mobilnych dodatków do aplikacji. Działanie poszczególnych funkcji aplikacji Librus (niezależnie od wariantu) może być uzależnione od ich wykorzystania przez szkołę.

** Firma Librus zastrzega sobie prawo do decydowania o dostępności aplikacji na poszczególne platformy oraz wprowadzania zmian w tym zakresie.

LIBRUS Synergia to system zintegrowany z aplikacją Osin, dzięki czemu JST ma bezpośredni dostęp do zawsze aktualnych danych.

Do aplikacji Osin importowane są m.in. następujące informacje:

 • dane dotyczące wypełniania obowiązku nauki (uczęszczanie do szkół podległych),
 • spełnianie obowiązku szkolnego i przedszkolnego,
 • dane statystyczne o uczniach (np. demograficzne lub dot. poziomu kształcenia),
 • dane statystyczne o nauczycielach (np. nauczanie konkretnych przedmiotów, ich poziom wykształcenia),
 • dane dotyczące szkół podległych (poziomy, oddziały, typy kształcenia), frekwencja uczniów,
 • oceny klasyfikacyjne uczniów, 
 • dane dotyczące liczby logowań w rozwiązaniu,
 • wyniki ankiet wysłanych do szkół (e-Kwerendy). 

WSPARCIE NAUCZANIA ZDALNEGO I HYBRYDOWEGO

SAMORZĄD

 • Łatwy sposób na szybką komunikację – możliwość przekazywania rodzicom i uczniom komunikatów, wytycznych i innych niezbędnych informacji np. od instytucji państwowych (GIS, MEN itd.),
 • Zapewnienie narzędzi do monitorowania jakości pracy szkoły – organ prowadzący zyskuje pewność, że dyrektor placówki ma narzędzie umożliwiające kontrolę nad jakością pracy i nauczania, nawet po przeniesieniu jej do świata online.
 • Integracja z platformami Google G Suite oraz Microsoft Office 365 – przeniesienie struktury szkoły sprawia, że wykorzystywanie usług wspierających zdalne nauczanie jest możliwe w łatwy i szybki sposób.
 • Komfortowe przygotowanie spójnej dokumentacji – współpraca z oprogramowaniem innych firm, w tym import danych z popularnych arkuszy organizacyjnych i systemów naboru.

SZKOŁA

 • Sprawna organizacja zdalnego nauczania – moduły Synergii wspierają planowanie pracy, komunikację z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami oraz nauczanie w formie online, integracja z zewnętrzynymi platformami – Microsoft Office 365 i Google G Suite.
 • Ograniczenie biurokracji – bez względu na formę pracy system wspiera i automatyzuje wiele procesów, dzięki czemu prowadzenie dokumentacji szkolnej jest intuicyjne i proste.
 • Pełny nadzór – automatyczne monitorowanie najważniejszych obszarów funkcjonowania placówki pozwala mieć pod kontrolą wysoką jakość pracy placówki, nawet podczas pracy zdalnej.

MIESZKAŃCY

 • Komfortowa nauka zdalna – organizowane lekcje on-line widoczne są w Terminarzu – wystarczy kliknąć, aby dołączyć do zajęć, również na smartfonie. Szkoła korzysta z integracji z G Suite i Office 365? Konta w usługach zostaną wygenerowane – nie trzeba ich samodzielnie zakładać.
 • Łatwy dostęp do potrzebnych materiałów – w systemie Synergia można udostępnić niezbędne materiały w Plikach szkoły – użytkownicy mogą je pobierać i drukować. Rodzice i uczniowie mają dostęp do zrealizowanych oraz zaplanowanych lekcji.
 • Jeśli nauczyciel dołączył do nich dodatkowe materiały – bez problemu można je pobrać. Podobnie w przypadku zadań domowych – wystarczy zapisać udostępnione pliki.
 • Szybki kontakt ze szkołą – podczas pandemii wizyty w szkole często są niemożliwe. Wysyłanie i odbieranie wiadomości, zamieszczanie ogłoszeń czy wydarzeń w Terminarzu pozwolą na ciągłą i szybką komunikację z rodzicami i uczniami. Wygodną alternatywą będzie aplikacja mobilna Nasze Szkoły (licencjonowana bezpośrednio na rzecz Samorządu), która pozwoli rodzicom na dostęp do najważniejszych o uczniu na ich smartfonach.

WARIANTY SYSTEMU

System LIBRUS Synergia dostępny jest w 3 wariantach. Każdy z nich dopasowany jest do potrzeb danej jednostki samorządu terytorialnego czy konkretnej placówki, ich możliwości sprzętowych oraz poziomu zaawansowania informatycznego użytkowników.

Poszczególne warianty wspierają różne obszary funkcjonowania placówki. Wybór kolejnych, wyższych wariantów pozwala szkole rozwijać się, zmieniać i doskonalić.

Basis

Dla kogo

 • Dla samorządów, w których podległe szkoły dopiero rozpoczynają pracę z narzędziami informatycznymi oraz budowę infrastruktury IT.
 • Dedykowany szkołom, dla których praca z wykorzystaniem podstawowych funkcji systemu będzie pierwszym krokiem w rozpoczynającym się procesie informatyzacji.

 

Co oferuje

 • Umożliwia pełne dokumentowanie przebiegu nauczania zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN.
 • Szereg dodatkowych modułów, które pozwalają na szersze wykorzystanie systemu (zwłaszcza w dydaktyce), czyniąc go czymś znacznie więcej niż dziennikiem elektronicznym.
 • Niewielkie koszty utrzymania systemu, dopasowane do możliwości niewielkich oraz mniej zamożnych placówek.

Systema

Dla kogo

 • Dla samorządów, które są już w trakcie informatyzowania i optymalizowania kolejnych obszarów działania podległych placówek oświatowych.
 • Dla szkół dążących do zapewnienia najwyższej jakości edukacji i podniesienia efektywności swojej pracy oraz pragnących wyeliminować nadmierną biurokrację.

 

Co oferuje

 • Odciąża nauczyciela w prowadzeniu dokumentacji lekcji (w tym planowaniu ich przebiegu czy automatycznym dokumentowaniu realizacji podstawy programowej).
 • Wspiera w procesach dydaktycznych.
 • Wariant rekomendowany jako minimalny dla szkół, które prowadzą dokumentację przebiegu nauczania tylko w formie elektronicznej lub planują rozpocząć proces odejścia od dziennika papierowego.

Altum

Dla kogo

 • Dla samorządów oczekujących, że ich placówki oświatowe będą wyróżniać się najwyższej jakości edukacją i standardami pracy.
 • Dedykowany szkołom, które wykorzystują innowacyjne technologie nie tylko jako wsparcie procesu dokumentowania przebiegu nauczania, ale również aktywnie stosują je w innych obszarach, jak np. dydaktyka czy sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

 

Co oferuje

 • Wspiera  dyrektora placówki w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego – kontroli realizacji podstawy programowej czy zarządzaniu procesem ewaluacji wewnętrznej.
 • Pozwala skutecznie zarządzać jakością pracy szkoły.
 • Zapobiega sytuacjom niepożądanym dzięki stałemu monitorowaniu poszczególnych obszarów funkcjonowania placówki.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

zaprezentujemy rozwiązanie w Twoim samorządzie

Skontaktuj się z nami