librus synergia

Innowacyjne rozwiązanie skierowane do podległych samorządowi placówek oświatowych

Popraw komunikację, ogranicz biurokrację, wspieraj procesy uczenia się i nauczania, wspomagaj zarządzanie i monitorowanie jakości pracy w Twoich szkołach.

Rozwiązanie LIBRUS Synergia dostępne jest w 2 wariantach. Każdy z nich odpowiada innym potrzebom, oczekiwaniom i możliwościom finansowym samorządów i placówek.

Synergia umożliwia prowadzenie dzienników zajęć obowiązkowych, dodatkowych, ze specjalistami i pedagogami. Automatyzuje wiele procesów sprawozdawczych oraz nadzoru nad dokumentacją szkolną. Wspomaga dydaktykę prowadzoną również w formie nauczania zdalnego.

LIBRUS Synergia to kompleksowe
podejście do rozwoju szkoły

Aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne to wygoda i prostota obsługi. Dla rodzica i dziecka to przeglądanie najważniejszych informacji w dowolnym miejscu i czasie. Dla nauczycieli i dyrektorów to rozwiązanie problemu deficytu komputerów oraz ograniczeń w dostępie do Internetu w szkole.

Dzieci i rodzice

Przeglądanie informacji z rozwiązania LIBRUS Synergia – poza tradycyjnym dostępem do systemu Synergia przez przeglądarkę internetową – umożliwia również aplikacja mobilna Librus*, którą można bezpłatnie pobrać i zainstalować na urządzeniu moblinym lub korzystać z niej w przeglądarce internetowej na portalu Librus Rodzina (rodzina.librus.pl).  Więcej informacji na jej temat tutaj.


Korzyści:

 • Możliwość przeglądania najważniejszych informacji dot. ucznia, np. zaplanowanych lekcji, ocen, nieobecności, planu lekcji, terminarza.
 • Pobieranie plików z Zadań domowych bezpośrednio w aplikacji.
 • Regularna aktualizacja danych.
 • Przyjazny interfejs.
 • Brak konieczności logowania przy każdym uruchomieniu.
 • Szybka komunikacja dla linii szkoła-dom.

Nauczyciele i dyrektorzy

Aplikacja jest częścią rozwiązania LIBRUS Synergia i zapewnia pracownikom szkoły dostęp do jego najważniejszych funkcji. Nauczyciele mają dostęp do istotnych informacji ze swojego konta – w dowolnym miejscu i czasie, bezpośrednio na smatfonach i tabletach, dzięki czemu mogą dokumentować przebieg lekcji nawet poza murami szkoły. Posiadanie przez szkołę licencji na rozwiązanie LIBRUS Synergia jest równoznaczne z posiadaniem licencji na aplikację mobilną i możliwością jej pobrania przez nauczycieli bez dodatkowych opłat. Aplikacja mobilna dostępna jest na popularne platformy mobilne**.


Korzyści:

 • Prowadzenie lekcji za pomocą urządzenia mobilnego, także poza murami szkoły.
 • Dostęp do najważniejszych funkcji i danych zawartych w rozwiązaniu LIBRUS Synergia.
 • Praca w trybie off-line – możliwość przeglądania danych bez dostępu do Internetu.
 • Kompaktowy widok i prosta nawigacja.

*Aplikacja Librus jest usługą komercyjną świadczoną dla zainteresowanych rodziców i uczniów, w których szkole funkcjonuje system LIBRUS Synergia, bezpośrednio przez spółkę Librus. Aplikacja mobilna Librus nie jest elementem systemu LIBRUS Synergia  Korzystanie z aplikacji Librus wymaga założenia konta LIBRUS oraz jego powiązania z kontem w systemie Synergia.

Aplikacja Librus dostępna jest w 3 wariantach, które różnią się liczbą funkcji. Ich szczegółowa lista znajduje się na stronie aplikacji. Działanie poszczególnych funkcji aplikacji Librus (niezależnie od wariantu) może być uzależnione od ich wykorzystania przez szkołę.

** Firma Librus zastrzega sobie prawo do decydowania o dostępności aplikacji na poszczególne platformy oraz wprowadzania zmian w tym zakresie.

LIBRUS Synergia to system zintegrowany z aplikacją Osin, dzięki czemu JST ma bezpośredni dostęp do zawsze aktualnych danych.

Do aplikacji Osin importowane są m.in. następujące informacje:

 • dane dotyczące wypełniania obowiązku nauki (uczęszczanie do szkół podległych),
 • spełnianie obowiązku szkolnego i przedszkolnego,
 • dane statystyczne o uczniach (np. demograficzne lub dot. poziomu kształcenia),
 • dane statystyczne o nauczycielach (np. nauczanie konkretnych przedmiotów, ich poziom wykształcenia),
 • dane dotyczące szkół podległych (poziomy, oddziały, typy kształcenia), frekwencja uczniów,
 • oceny klasyfikacyjne uczniów, 
 • dane dotyczące liczby logowań w rozwiązaniu,
 • wyniki ankiet wysłanych do szkół (e-Kwerendy). 

SYSTEM LIBRUS SYNERGIA
DOSTĘPNY W RAMACH 3 PLANÓW

Podstawowego
Rozszerzonego
Kompleksowego

 

Wybierz najlepszy dla Twojej placówki

szczegóły >>

Chcesz dowiedzieć się więcej?

zaprezentujemy rozwiązanie w Twoim samorządzie

Skontaktuj się z nami