Librus – podsumowanie ostatnich miesięcy

7 min czytania

Sytuacja epidemiczna sprawiła, że wykorzystanie nowych technologii stało się konieczne w każdym aspekcie naszego życia, także w edukacji. W ostatnich miesiącach wprowadziliśmy szereg zmian w naszych systemach oraz usługach, które pomogły użytkownikom w tym trudnym czasie. Nowe moduły i funkcje usprawniły zarządzanie pracą szkoły oraz ułatwiły prowadzenie edukacji zdalnej. Szkolenia w formie on-line, pomimo społecznej izolacji, pozwoliły przeszkolić kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli. Co dokładnie dla Was przygotowaliśmy?

Na skróty:

Nowe możliwości aplikacji mobilnej Librus
Rozwój systemu LIBRUS Synergia
System e-Sekretariat w nowej odsłonie
Szkolenia on-line dla dyrektorów i nauczycieliNowe możliwości aplikacji mobilnej Librus

Aplikacja mobilna Librus to dla rodziców i uczniów dostęp do najważniejszych funkcji systemu Synergia bez względu na sytuację, lokalizację i czas. Aktualne informacje o edukacji dzieci dostępne są na urządzeniu mobilnym (telefonie lub tablecie). Jakie nowe rozwiązania zyskała w ostatnich miesiącach aplikacja mobilna Librus?

Pobieranie załączników w module Wiadomości – pozwala rodzicom i uczniom zapisać pliki, które przesłał dyrektor lub nauczyciel. W module Zadania domowe – umożliwia sprawdzenie zadania, które zostało dołączone przez nauczyciela. W Planowanych i zrealizowanych lekcjach – użytkownicy sprawnie pobiorą materiały dołączone przez prowadzącego, aby powtórzyć treść lekcji lub przygotować się do kolejnych zajęć.

Spotkania/lekcje online – nauczanie na odległość wiązało się z organizowaniem przez dyrektorów i nauczycieli wideolekcji. Mnogość zajęć, nierzadko na różnych platformach, stworzyła potrzebę wprowadzenia rozwiązania porządkującego nauczycielom i uczniom plan zajęć zdalnych. Funkcja Spotkania/lekcje on-line umożliwia dodanie w Terminarzu wydarzenia z linkiem do zajęć na dowolnej platformie i pozwala dołączyć do nich nawet z poziomu smartfona.W najbliższym czasie udostępnione zostaną również dwie nowe funkcje, które pozwolą rodzicom na sprawną organizację roku szkolnego 2020/2021. Na co mogą liczyć użytkownicy?

Własne wydarzenia w Terminarzu – kilkoro dzieci, a każde z nich ma swoje zajęcia lekcyjne, koła zainteresowań, dodatkowy angielski, turnieje czy wywiadówki – łatwo można pogubić się nawet przy jednym dziecku – co, gdzie i kiedy? Wielkim ułatwieniem jest możliwość dodania własnych wydarzeń w Terminarzu aplikacji mobilnej Librus. Dzięki temu, wszystkie informacje są zawsze pod ręką a dokładniej – w telefonie lub tablecie. Ponadto, zgromadzone są one w jednym miejscu, bez konieczności przełączania się między różnym kalendarzami.

Grupowanie wydarzeń na osi czasu – ciekawym rozwiązaniem dla rodziców jest również możliwość wybierania, jaki rodzaj wiadomości powinien pojawić się zbiorczo na osi czasu. Funkcja pozwala grupować informacje pojawiające się w głównym widoku aplikacji. Więcej o aplikacji na stronie konto.librus.pl/aplikacjamobilna.


Rozwój systemu LIBRUS Synergia

Szczególna sytuacja epidemiczna i nagłe przekształcenie polskiej edukacji z modelu tradycyjnego na zdalne nauczanie stworzyły wiele wyzwań dla dyrektorów, pedagogów, a także rodziców i uczniów. Ponad 7 300 szkół dokumentuje przebieg nauczania za pomocą systemów Librus a ponad 310 000 nauczycieli wykorzystuje systemy Librus w codziennej pracy. Edukacja zdalna dla Librus oznaczała więc wzmożoną pracę w systemach, a co się z tym wiąże – dużo większe obciążenie struktury serwerowej.
Priorytetem stało się także przygotowanie takich rozwiązań organizacyjnych i systemowych, które pomogłyby w komunikacji placówek oświatowych, a przede wszystkim, wsparłyby szkoły w efektywnym i komfortowym prowadzeniu edukacji na odległość.

Elektroniczna akceptacja umów – nowe umowy dostępne są w Panelu dyrektorskim systemu LIBRUS Synergia. Dyrektor może pobrać umowę i zaakceptować ją w systemie jednym kliknięciem, bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego. Jeśli dane wymagają zmiany, równie szybko może poprosić o zmianę dokumentu. Dlaczego warto wybrać tę formę podpisywania umów?

  • Oszczędność czasu – elektroniczne wysyłanie umów jest znacznie szybsze i nie trzeba czekać na listonosza.
  • Bezpieczeństwo – umowa udostępniona zostaje wyłącznie dyrektorowi, na jego koncie w systemie LIBRUS Synergia.
  • Archiwizacja – umowa znajduje się w systemie, z możliwością pobrania jej w dowolnym momencie.
  • Intuicyjność – po zapoznaniu się z dokumentem, umowę można zaakceptować jednym kliknięciem.
  • Ekologia – umowy archiwizowane są w systemie, a więc nie ma potrzeby drukowania dokumentów. W ten sposób, każdego roku można uratować wiele drzew

Moduł Zastępstwa został przebudowany i zintegrowany z modułami: Nauczanie indywidualne, Zindywidualizowana ścieżka kształcenia oraz Dziennik zajęć dodatkowych. Dzięki temu w przypadku nieobecnego nauczyciela można przydzielić zastępstwo lub anulować zajęcia, odwołać ostatnią lekcję czy przesunąć ją na inny termin – całość w jednym, czytelnym widoku dla wszystkich prowadzonych dzienników. Informacje o dodanych zastępstwach są widoczne w Planie lekcji ww. modułów, w systemie LIBRUS Synergia. Więcej informacji o tym, jak w pełni wykorzystać moduły: Nauczanie Indywidualne, Dziennik Zajęć Dodatkowych oraz Zintegrowana Ścieżka Kształcenia przeczytać można na łamach portalu Librus Szkoła.

WCAG 2.1. – szacuje się, że nawet co siódma osoba na świecie boryka się z niepełnosprawnością. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to zbiór wytycznych dla stron internetowych, dzięki którym dostępne są one dla wszystkich, uwzględniając osoby z niepełnosprawnościami. Standard WCAG 2.1. powstał z myślą o osobach słabowidzących, z problemami poznawczymi oraz użytkownikach urządzeń mobilnych. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 system LIBRUS Synergia udostępniony został uczniom, rodzicom i opiekunom również z widokiem w standardzie WCAG 2.1. Oznacza to, że najważniejsze informacje z dziennika elektronicznego m.in. plan lekcji, wiadomości, ankiety, oceny, nieobecności, osiągnięcia, uwagi, informacje ze zrealizowanych zajęć, świetlica czy zadania domowe (widoczne jako zadania “odrobione” i “do odrobienia”), a także mapa serwisu są widoczne z uwzględnieniem:

  • zmiany kontrastu,
  • dopasowania wielkości znaków,
  • dostępności wyłącznie z poziomu klawiatury, bez użycia myszki,
  • możliwości przeczytania wszystkich informacji przez czytnik, co pozwala w pełni korzystać z systemu osobom niewidomym.

Panel rodzica i ucznia stworzony zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 będzie stale rozwijany. Aktualnie użytkownik loguje się do standardowego widoku, z możliwością przejścia na panel uwzględniający WCAG 2.1. Z czasem, nowy widok zostanie ustawiony jako domyślny.


System e-Sekretariat w nowej odsłonie

Chcąc dalej rozbudowywać i ulepszać zintegrowany z Synergią system e-Sekretariat, musieliśmy uwzględnić powszechnie wykorzystywane dziś technologie. Biorąc również pod uwagę zaprzestanie wsparcia dla wtyczki Adobe Flash Player, które niebawem nastąpi, podjęliśmy decyzję o stworzeniu nowej wersji systemu. Aktualna odsłona rozwiązania zyskała nowoczesny i bardziej intuicyjny wygląd. Zadbano również o praktyczne funkcje, takie jak: lepsza przejrzystość tabel oraz narzędzi do ich obsługi, moduł Wydruki, dzięki któremu wszystkie formularze znajdują się w jednym miejscu oraz moduł Profil Ucznia, który umożliwia znalezienie i edycję najważniejszych informacji o konkretnym dziecku a “Wyszukiwarka uczniów” pozwala sprawnie wygenerować wydruk np. dla uczniów z różnych klas czy jednostek.


Szkolenia on-line dla dyrektorów i nauczycieli

Przeniesienie polskich szkół do świata on-line spowodowało, że dyrektorzy i pedagodzy poszukiwali wskazówek oraz rozwiązań technologicznych, które umożliwią skutecznie edukować na odległość. Wraz z firmą InterRisk przygotowany został projekt Wspieramy Zdalne Nauczanie, w ramach którego przeprowadzono 1000 szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli. Podczas zajęć on-line przedstawione zostały sposoby na wykorzystanie nowoczesnych i bezpiecznych narzędzi, umożliwiających organizację nauczania on-line, w tym wideolekcji. Wymóg zachowania dystansu społecznego sprawił także, że szkolenia w ramach Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus organizowane były on-line. Praktyka pokazała, że ta forma warsztatów dopasowana jest do potrzeb odbiorców – pozwala oszczędzisz czas a dzięki wyeliminowaniu barier lokalizacyjnych – umożliwia większy wybór edukatorów. Szkolenia on-line na stałe weszły do wachlarza rozwiązań CKN Librus.

Ostatnie miesiące postawiły nas przed wieloma wyzwaniami. Był to czas intensywnej pracy, szukania i wdrażania nowych rozwiązań. Rozpoczynamy nowy rok szkolny z równie wielkim zaangażowaniem! Mamy nadzieję, że tworzone przez Librus rozwiązania są rzeczywistym wsparciem dla dyrektorów i nauczycieli, a uczniom pomagają w osiąganiu sukcesów edukacyjnych.

Udostępnij