POWRÓT ZDALNEJ edukacji z Librusem. O czym trzeba wiedzieć?

5 min czytania

Już drugi raz polskie szkoły muszą zmierzyć się z wyzwaniem prowadzenia edukacji w formie zdalnej. To niełatwe zadanie, które wiąże się ze zmianą organizacji pracy, nauczania i komunikacji. Zmiana to teraz słowo klucz, bo niestety nie wiemy, jak nauka będzie wyglądała w najbliższych tygodniach i miesiącach. Librus przygotował się do wsparcia Was w tym trudnym czasie.

1. Integracja systemu Synergia z Microsoft Teams (Office 365) oraz Google Classroom (G Suite)

LIBRUS Synergia jako jedyny dziennik elektroniczny na polskim rynku został zintegrowany z obiema najpopularniejszymi platformami umożliwiającymi prowadzenie lekcji przez wideopołączenia. Dzięki temu to szkoła decyduje, które rozwiązanie jest dla niej dogodniejsze – nie musi ograniczać się do wyboru jednej usługi. Więcej o integracji z G suite i Office 365 tutaj. 

2. Synergia – główne wsparcie w czasie edukacji zdalnej

Bezpośrednio po pierwszej wiosennej decyzji o zmianie formy pracy szkół na zdalną pomogliśmy wielu polskim placówkom oświatowym, oferując im system Synergia bezpłatnie do końca roku szkolnego. Synergia ułatwia nie tylko prowadzenie zajęć dydaktycznych, ale również organizację pracy, nadzór pedagogiczny czy kontakt z rodzicami i uczniami oraz między pracownikami placówki. Wiele ze szkół, które przyjęło naszą pomoc podczas pierwszej fali pandemii, postanowiło nam zaufać i wdrożyło nasze rozwiązanie jako swój pierwszy dziennik elektroniczny. Dodatkowo blisko 500 szkół postanowiło zmienić dotychczasowego dostawcę dziennika elektronicznego i przejść od nowego roku szkolnego na rozwiązanie Librus. 

Od 1 września br. jest już z nami blisko 1 500 nowych szkół, które dołączyło do librusowej rodzinny i podjęło wyzwanie prowadzenia edukacji zdalnej z pomocą rozwiązania LIBRUS Synergia.

3. Poradniki – jak prowadzić zdalne nauczanie

Szybko reagujemy na potrzeby szkół – od pierwszego wprowadzenia edukacji zdalnej systematycznie tworzymy poradniki, które mają wspierać szkoły oraz rodziców i uczniów w tym trudnym czasie. Przygotowaliśmy ogromny zbiór wiedzy, porad i wskazówek praktycznych na temat wykorzystania naszych narzędzi do efektywnej nauki zdalnej. Synergia jest w chwili obecnej najlepiej udokumentowanym i przystosowanym do wymogów edukacji zdalnej rozwiązaniem. Zbiór poradników tutaj.

4. Projekty społeczne – przekazujemy niezbędną wiedzę

Wspólnie z partnerami zorganizowaliśmy już dwa duże projekty szkoleniowe, podczas których nauczyciele i dyrektorzy bezpłatnie uczestniczą w kursach z wykorzystania systemu Synergia oraz platform G Suite i Office 365 podczas prowadzenia edukacji zdalnej. Dzięki tym działaniom, zakrojonym na bezprecedensową skalę, przekazaliśmy niezbędną podczas edukacji zdalnej wiedzę kilkudziesięciu tysiącom nauczycieli i dyrektorów. 

W ramach projektu Wspieramy zdalne nauczanie zorganizowanego z firmą InterRisk przeszkoliliśmy bezpłatnie blisko 1 000 placówek. Obecnie wspólnie z Energą z Grupy ORLEN realizujemy następny projekt Edukacja zdalna z energią, w ramach którego prowadzimy szkolenia dla kolejnych 200 szkół

5. Jesteśmy przygotowani na edukację zdalną

Naszym priorytetem jest zachowanie ciągłości działania systemów Librus. Mamy świadomość, że w ogromnej liczbie szkół w Polsce stały się one teraz głównym narzędziem organizacji pracy oraz nauczania. Wspierają pracowników szkół, ale także rodziców i uczniów, którzy kolejny raz zostali postawieni przed koniecznością uczenia się z domu. Poczyniliśmy niezbędne inwestycje infrastrukturalne, aby zapewnić wysoką wydajność działania rozwiązań Librus. Nasz zespół 24 godziny na dobę monitoruje stabilność funkcjonowania systemów i natychmiast reaguje na wszystkie niepokojące sygnały.

6. Wsparcie techniczne dla każdej szkoły – bez konieczności opłacania dodatkowego abonamentu

Każda placówka korzystająca z naszych systemów ma zagwarantowaną bezpłatną pomoc techniczną – telefoniczną, mailową oraz przez wiadomości systemowe. Nasi specjaliści wspierają klientów Librus swoją wiedzą techniczną oraz pomagają w kwestiach organizacyjnych. 

Początek roku szkolnego to zawsze czas intensywnej pracy szkół. Dlatego pomimo pandemii powiększyliśmy nasze zespoły działu pomocy technicznej oraz szkoleniowy, aby móc odpowiednio szybko reagować na pytania użytkowników. Pragniemy podkreślić, że udzielana pomoc techniczna nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, jak to ma miejsce w przypadku niektórych konkurencyjnych systemów. 

7. Rozwój systemu

Nasze systemy są i będą stale rozwijane. Analizujemy aktualne przepisy prawa oświatowego oraz potrzeby naszych użytkowników związane z edukacją zdalną. Na ich podstawie planujemy wdrożenia kolejnych nowości, a także udogodnień w obecnych modułach i funkcjach rozwiązań Librus.

8. Najważniejsze informacje o uczniu w smartfonie

Ogromnym ułatwieniem dla rodziców i uczniów podczas nauczania zdalnego jest aplikacja mobilna Librus. Stale ją rozwijamy, wprowadzając kolejne nowości i udogodnienia. Już w najbliższej aktualizacji pojawi się możliwość grupowania wybranych wpisów na Osi czasu, co uporządkuje ogromną liczbę informacji przekazywanych przez szkoły, m.in. w trakcie trwania edukacji zdalnej. W niedalekiej przyszłości umożliwimy m.in. wyszukiwanie pożądanych tekstów w module Wiadomości.

9. Szkolenia z edukacji zdalnej

Przygotowaliśmy dla szkół zestaw specjalistycznych szkoleń z edukacji zdalnej. Ich różnorodna forma – szkolenia otwarte, spotkania dla całych rad pedagogicznych, w formie on-line i w przyszłości w miarę możliwości na miejscu w placówce – to odpowiedź na różne potrzeby nauczycieli i dyrektorów. Nasi edukatorzy na bieżąco śledzą zmiany w prawie oświatowym, przygotowują dla szkół propozycje procedur i dobrych praktyk. Zobacz szkolenia Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus. Natomiast librusowi specjaliści TIK, opracowują najlepsze metody prowadzenia dokumentacji, dydaktyki i nadzoru pedagogicznego z systemem Synergia – zobacz szkolenia.

10. On-line = bezpiecznie

Ze względów bezpieczeństwa – uczestników szkoleń, ale również naszych pracowników – obecnie prowadzimy szkolenia tylko w formie on-line. Ta forma zyskała ogromną popularność wśród naszych klientów. W ciągu ostatnich kilku miesięcy przeprowadziliśmy ponad 2 500 szkoleń i spotkań w tej formie. Wyniki ewaluacji pozwalają nam sądzić, że staliśmy się ekspertami w dziedzinie prowadzenia szkoleń on-line.

Jak wiele firm na świecie zmagamy się z pandemią. Przeniesienie pracy do świata on-line również dla nas wiązało się z wieloma zmianami. Jednak zdrowie naszych klientów i pracowników jest dla nas najważniejsze. Niezmiennie będziemy wspierać wszystkich naszych użytkowników w formie zdalnej. Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.

Życzymy dużo zdrowia!
Zespół Librus

Udostępnij