PRZYGOTOWANIE DO NAUKI PISANIA, CZYTANIA I LICZENIA