Kontakt
synergia.librus.pl

System LIBRUS Synergia dostępny jest w 3 wariantach, które różnią się liczbą dostępnych funkcji. Każdy z wariantów odpowiada innym potrzebom, oczekiwaniom i możliwościom finansowym placówek. Nie narzucamy szkołom jednego, gotowego systemu – to placówka wybiera, który wariant naszego rozwiązania jest najbardziej do niej dopasowany i najlepiej będzie wspierał jej codzienną pracę.

Dopasuj wariant do potrzeb swojej szkoły!

 

Wariant ALTUM

 • innowacyjne rozwiązania, również informatyczne, to w Twojej szkole codzienność
 • chcesz automatycznie monitorować pracę placówki w wielu obszarach
 • już dawno zapomniałeś o dzienniku papierowym
 • oczekujesz, że Twoja placówka będzie wyróżniać się na tle innych jakością edukacji, organizacją pracy i sprawnym przepływem informacji

Wariant SYSTEMA

 • korzystałeś już z narzędzi informatycznych
 • oczekujesz wsparcia również w dydaktyce
 • chcesz zautomatyzować procesy prowadzenia i monitorowania poprawności wypełniania dokumentacji przebiegu nauczania
 • chcesz prowadzić dokumentację przebiegu nauczania tylko w formie elektronicznej

Wariant BASIS

 • zaczynasz pracę z narzędziami informatycznymi
 • prowadzisz dokumentację przebiegu nauczania tylko w formie papierowej i chcesz wdrożyć dziennik elektroniczny
 • Twoja rada pedagogiczna dopiero odkrywa zalety wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań
 • chcesz unowocześniać placówkę metodą małych kroków

Każdy wariant składa się z pakietów, które są dopasowane do różnych potrzeb placówek.

Podstawowy – umożliwia prowadzenie elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania (popularnie nazywanej dziennikiem elektronicznym), która jest zgodna z wszystkimi wymogami i wytycznymi MEN. W ramach pakietu możliwa jest także komunikacja w systemie, integracja konta użytkownika z dyskiem sieciowym, korzystanie z zasobów Elektronicznej biblioteki rozkładów materiałów nauczania (EBRMN), e-Sekretariatu w wersji podstawowej, Terminarza, Zastępstw, konta pedagoga, pomocy technicznej i wiele innych.

Mobilni – pakiet obejmuje swym zakresem aplikację mobilną dla nauczycieli. Aplikacja jest częścią systemu LIBRUS Synergia i zapewnia pracownikom szkoły dostęp do jego najważniejszych funkcji. Nauczyciele mają dostęp do istotnych informacji ze swojego konta – w dowolnym miejscu i czasie, bezpośrednio na smatfonach i tabletach, dzięki czemu mogą dokumentować przebieg lekcji nawet poza murami szkoły. Posiadanie przez szkołę licencji na system LIBRUS Synergia jest równoznaczne z posiadaniem licencji na aplikację mobilną i możliwością jej pobrania przez nauczycieli bez dodatkowych opłat. Aplikacja mobilna dostępna jest na popularne platformy mobilne*.
Szczegóły dot. aplikacji mobilnej dla nauczycieli dostępne są tutaj.

Pakiet Mobilni nie obejmuje licencji na aplikację dla rodziców i uczniów. Aplikacja dla rodziców i uczniów licencjonowana jest bezpośrednio przez firmę Librus. Więcej na jej temat można dowiedzieć się na stronie: aplikacjamobilna.librus.pl

Indywidualni – w ramach pakietu dostępne są elementy projektu indywidualni.pl: licencja na korzystanie z oprogramowania, mechanizmy integracji oraz testy on-line dla nauczycieli, które identyfikują indywidualny styl uczenia się. indywidualni.pl to nowatorski, kompleksowy projekt, który gwarantuje realizację wymogu indywidualizacji procesu nauczania i objęcie nim każdego ucznia. Więcej o projekcie na indywidualni.pl.

Dydaktyka – nadrzędnym celem pakietu jest usprawnienie i uatrakcyjnienie procesów dydaktycznych. Ułatwia on przypisywanie umiejętności z podstawy programowej do tematu z rozkładu materiału nauczania czy zliczanie zrealizowanych godzin z każdego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym. Pakiet wspiera również planowanie przebiegu lekcji i sprawdzanie statystyk dot. zadawanych prac domowych.

Moduły: Słownik podstawy programowej, Zadania domowe, Ramowe plany nauczania, Planowanie przebiegu lekcji

Rozszerzona dokumentacja – usprawnia dokumentowanie pracy placówki oraz przeciwdziała nadmiernej biurokracji. Pozwala monitorować realizowanie programu w klasie lub przez nauczyciela oraz sprawdzać brakującą lub ponadwymiarową frekwencję uczniów. Z wykorzystaniem pakietu możliwe jest tworzenie i drukowanie pełnej karty wycieczki, odnotowywanie dodatkowych godzin nauczycieli czy informacji dot. realizowania przez nich nauczania indywidualnego. Zawarty w pakiecie moduł Świetlica pozwala na prowadzenie dziennika świetlicy szkolnej wraz z pozostałą dokumentacją. Dodatkowym modułem jest Dziennik pedagoga.

Moduły: Kontrola realizacji i Kontrola frekwencji (automatyczne), Wycieczki, Dodatkowe godziny nauczycieli, Dziennik pedagoga, Świetlica

Nadzór pedagogiczny – pozwala na szybki i zautomatyzowany monitoring pracy placówki w ramach zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego. Poszczególne moduły analizują dzienniki, wyszukują braki, automatycznie sprawdzają postępy w realizacji podstawy programowej, a wyniki przedstawiają w postaci czytelnych wykresów i raportów. Wsparciem będzie też moduł Ankiety oraz możliwość elektronicznego usprawiedliwiania nieobecności.

Moduły: Kontrola realizacji podstawy programowej (automatyczna), Ankiety, Alerty, konto Premium na portalu Doradca Dyrektora, Wskaźniki, e-Usprawiedliwienia

Dla wymagających – dodatkowe usługi dla nowoczesnych szkół: pomoc techniczna VIP, SMSzkolny (pakiet SMS-ów, dzięki któremu dyrektor zyskuje dodatkowy kanał komunikacji z nauczycielami czy rodzicami), banner personalizacyjny, szkolenia on-line, Alias, e-Tablica, bezpłatne konsultacje z ekspertem w placówce.

 

CHCESZ PRZEJŚĆ NA WYŻSZY WARIANT? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

e-mail: michal.stemplowski@librus.pl

 

* Firma Librus zastrzega sobie prawo do decydowania o dostępności aplikacji na poszczególne platformy oraz do wprowadzania zmian w tym zakresie.

 

 

wróć na górę

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.