Świadectwa

 1. Co zrobić, gdy uczeń najwyższej programowo klasy nie uzyskał promocji?
 2. Czy do świadectw z wyróżnieniem potrzebne są innego rodzaju gilosze?
 3. Jak umieszczać odpowiednią adnotację na świadectwach przy ocenach dla ucznia dwujęzycznego?
 4. W czasie aktualizacji pojawia się komunikat mówiący o niezgodności wersji. Co zrobić?
 5. Mamy problem z pierwszym uruchomieniem programu. Podawany numer seryjny nie jest akceptowany przez komputer. Co zrobić?
 6. Co zrobić w przypadku zmiany wzorów świadectw? Jak zaktualizować program?
 7. Jakie są podstawy prawne drukowania świadectw?
 8. Czy nasze świadectwa są zgodne z nowymi wzorami?
 9. Czy można drukować pierwsze strony arkuszy w programie do drukowania świadectw?
 10. Na mojej płycie znajduje się niewielka kropka – nie jestem pewien czy to nie spowoduje utraty danych.
 11. Mam problem z uczniem, który urodził się za granicą. Co mam w takim przypadku zrobić z polem województwo?
 12. Nie mogę pobrać aktualizacji automatycznie za pomocą programu wybierająć „Pobierz Aktualizację”. Czy oznacza to, że robie coś źle? Może nie ma nowych aktualizacji dla mojego programu?
 13. Proszę o pomoc – nie wiem jak przenieść dane z starszej wersji programu do nowszej. Czy nie spowoduje to utraty danych?
 14. Wymiana danych pomiędzy programami do świadectw LIBRUS a systemem naboru OMIKRON
 15. Czemu nie mogę uruchomić programu, pomimo że mam płytę w napędzie?

 

Ocena Opisowa

 1. Czy do dziennika lekcyjnego można wklejać wydrukowane oceny opisowe?
 2. Kilka porad ułatwiających pracę z programem Ocena Opisowa w wersji 3.0.x
 3. Czy za pomocą Oceny Opisowej można drukować arkusze ocen? Czy takie arkusze są ważne?
 4. Czy Ocena Opisowa i zaproponowany schemat oceniania może służyć tylko do oceny uczniów klas 1-3?

 

Co zrobić, gdy uczeń najwyższej programowo klasy nie uzyskał promocji?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, jeśli uczeń najwyższej programowo klasy nie uzyskał promocji, nie wydaje się mu żadnego świadectwa. Dokumentem potwierdzającym ww. przypadek może być zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia do odpowiedniej klasy i nieukończeniu szkoły.

   

Powrót ⇑⇑

Czy do świadectw z wyróżnieniem potrzebne są innego rodzaju gilosze?Jak umieszczać odpowiednią adnotację na świadectwach przy ocenach dla ucznia dwujęzycznego?

Świadectwa z wyróżnieniem („z czerwonym paskiem”) muszą być drukowane na specjalnym, osobnym wzorze giloszy z nadrukowanym paskiem z barwami narodowymi.

Powrót ⇑⇑

Jak umieszczać odpowiednią adnotację na świadectwach przy ocenach dla ucznia dwujęzycznego?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 14 marca 2005 r.
[…]
6. Świadectwo szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowej, w której zajęcia są prowadzone w tym języku, składa się z dwóch części. Część pierwszą stanowi świadectwo według wzoru określonego dla danego typu szkoły, drukowane i wypełnione w języku polskim, część drugą – świadectwo według tego samego wzoru, drukowane i wypełnione w języku danej mniejszości narodowej. W symbolu świadectwa dodaje się na końcu znak „-” i literę wskazującą język danej mniejszości narodowej (na przykład: L – litewski, N – niemiecki, S – słowacki, U – ukraiński).
7. W świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów dwujęzycznych oraz w innych drukach szkolnych dla uczniów szkół lub oddziałów dwujęzycznych obok nazwy przedmiotu nauczanego dwujęzycznie umieszcza się adnotację „nauczany(a) dwujęzycznie”.
[…]
W rozporządzeniu nie poruszono kwestii osobnych wzorów świadectw dla klas dwujęzycznych. Zgodnie z punktem 6. w naszych programach można drukować część polską świadectwa. Odnośnie punktu 7. nasze programy (od wersji 5.0.5) umożliwiają wpisywanie dowolnych adnotacji w osobnym polu obok nazwy przedmiotu na drugiej stronie świadectwa.

Powrót ⇑⇑

W czasie aktualizacji pojawia się komunikat mówiący o niezgodności wersji. Co zrobić?

Aby zaktualizować wersję programu, z którego Państwo korzystają należy wejść na naszą stronę aktualizacji. Tam należy wybrać interesujący nas program, następnie wybrać wersję i ściągnąć plik poprzez kliknięcie przycisku „Pobierz plik”. W przypadku złego wyboru aktualizacja nie powiedzie się.

Powrót ⇑⇑

 

Mamy problem z pierwszym uruchomieniem programu. Podawany numer seryjny nie jest akceptowany przez komputer. Co zrobić?

Zdarzają się pytania dotyczące numerów seryjnych – najczęstszy problem z aktywowaniem programu wynika z mylenia cyfry 0 i litery O lub małej litery l z cyfrą 1. Problem ten dotyczy niewielkiej serii licencji drukowanych w mało czytelny sposób. Obecnie licencje są drukowane w sposób niebudzący wątpliwości.

W przypadku starszych programów numer seryjny składa się z ciągu cyfr ułożonych według następującego schematu : cyfra-sześć cyfr-cztery cyfry (na przykład: 7-098909-2315).

Jeśli mamy problem z uruchomieniem programu z takim numerem, należy wpisać przed cztery ostatnie cyfry cztery zera. Przykład:  7-098909-00002315

Powrót ⇑⇑

 

Co zrobić w przypadku zmiany wzorów świadectw? Jak zaktualizować program?

WSZELKIE UAKTUALNIENIA NALEŻY PRZEPROWADZAĆ JAKO ADMINISTRATOR SYSTEMU !

Program można zaktualizować na kilka sposobów:

  1. Aby zaktualizować program wystarczy z menu Rejestracja/Pomoc wybrać opcję Uaktualnij program/Pobierz aktualizację przez Internet. W tym przypadku wymagane jest połączenie z Internetem. Po wybraniu tej opcji program samoczynnie zamknie się i nastąpi pobieranie aktualizacji. Po jej pobraniu program zostanie automatycznie zaktualizowany. Ponowne uruchomienie programu, już w nowszej wersji, będzie wymagało podania numeru seryjnego (numeru licencji), który dostali Państwo razem z programem.
  2. W przypadku napotkania problemów z automatyczną aktualizacją należy odwiedzić naszą stronę WWW i pobrać aktualizację bezpośrednio z niej. Proszę przejść do działu aktualizacji i wybrać aktualizację do odpowiedniej wersji programu. Następnie należy wybrać miejsce zapisania pliku (np. pulpit) i rozpocząć pobieranie. Po ukończeniu pobierania pliku należy go uruchomić (poprzez dwukrotne kliknięcie), a program zostanie zaktualizowany do nowej wersji.
  3. Ponieważ niektórzy z Państwa nie dysponują dostępem do Internetu, zalecamy pobrać aktualizację ze strony WWW np. w szkole. Może to zrobić informatyk lub jeden z nauczycieli, który ma w domu dostęp do Internetu, a następnie nagrać taką aktualizację na płytę CD-R, dyskietkę czy np. pendrive. Tak przygotowaną już na nośniku aktualizację można zabrać do domu, skopiować sobie na dysk twardy, a następnie uruchomić.
 
Weryfikacja uaktualnienia – aby upewnić się, czy program został zaktualizowany poprawnie, wystarczy uruchomić program oraz z menu Pomoc wybrać opcje O programie.  Wyświetlone zostanie okienko, w którym widnieje numer wersji.
Powrót ⇑⇑
 

Jakie są podstawy prawne drukowania świadectw?

Podstawy prawne dotyczące drukowania świadectw są zawarte w Dz. U. z 2004 r. Nr 115 poz. 1198.

Od 4 lat szkoły drukują świadectwa za pomocą programów komputerowych na papierze giloszowym. Wielokrotnie otrzymywaliśmy pytania dotyczące podstaw prawnych drukowania świadectw. Konsultowaliśmy się z odpowiednią komórką w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, otrzymując odpowiedź: żadne rozporządzenie nie zabrania takiego sposobu drukowania za wyjątkiem świadectw dojrzałości, na druk których trzeba uzyskać zezwolenie. Rozporządzenie wskazuje jedynie, co mają zawierać świadectwa promocyjne i ukończenia. Nasze programy do sporządzania świadectw spełniają wszystkie wymogi stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
Powrót ⇑⇑

 

Czy można drukować pierwsze strony arkuszy w programie do drukowania świadectw?

Niestety na dzień dzisiejszy nie jest możliwe drukowanie pierwszych stron arkuszy dla programów przeznaczonych do drukowania świadectw. Podstawowym założeniem tychże programów była pomoc nauczycielom przy wypełnianiu świadectw – z tego względu w najbliższym czasie nie pojawi się aktualizacja, która wprowadziłaby zmiany pod tym kątem. Program świadectwa umożliwia drukowanie kolejnych stron arkuszy i dołączenie ich do pierwszej strony wypełnionej ręcznie przez nauczyciela.

Pierwsze strony arkuszy można drukować tylko za pomocą programu Sekretariat lub aplikacji internetowej e-Świadectwa.

Powrót ⇑⇑

 

Na mojej płycie znajduje się niewielka kropka – nie jestem pewien czy to nie spowoduje utraty danych.

„Kropka”, o której mowa to zabezpieczenie nanoszone przez naszą firmę na płyty w celu zabezpieczenia ich przed kopiowaniem. Nie spowoduje ona żadnych problemów z funkcjonowaniem programu bądź utratą danych.

Powrót ⇑⇑

 

Mam problem z uczniem, który urodził się za granicą. Co mam w takim przypadku zrobić z polem województwo?

Pole „Województwo” na wzorze świadectwa jest przeznaczone jedynie dla uczniów, którzy urodzili się w naszym kraju. Obecnie nie ma wzorów świadectw, które jednoznacznie rozwiązywałyby ten problem. W przypadku innych krajów niż Polska – nie istnieje takie pojęcie jak województwo, w związku z czym należy je pominąć podczas procesu wypełniania świadectwa.

Powrót ⇑⇑

Nie mogę pobrać aktualizacji automatycznie za pomocą programu wybierająć „Pobierz Aktualizację”. Czy oznacza to, że robie coś źle? Może nie ma nowych aktualizacji dla mojego programu?

Błąd pojawiający się podczas proceu aktualizacji wskazuje na problem przy łączeniu się z naszym serwerem. Nie oznacza to, że nie ma dostępnych aktualizacji. Gdyby taktowe nie były dostępne to po procesie automatycznej aktualizacji – pojawiłby się komunikat, że nie znaleziono nowszej wersji na naszym serwerze.
Gdy nie da się zaktualizować programu automatycznie należy wejść na naszą stronę i w menu „Aktualizacje” wybrać nasz program oraz jego wersję. Wersję programu sprawdzamy w menu „Pomoc” – „O programie”.  Wskazujemy, gdzie nasz plik ma zostać zapisany (domyślnie jest to Pulpit). Teraz uruchamiamy pliczek i czekamy, aż program zostanie zaktualizowany do najnowszej dostępnej wersji.
Powrót ⇑⇑

 

Proszę o pomoc – nie wiem jak przenieść dane z starszej wersji programu do nowszej. Czy nie spowoduje to utraty danych?

W przypadku, gdy wykonano poprawnie proces aktualizacji programu – nie wystąpią żadne problemy z odczytaniem pliku wykonanego w jego poprzednich wersjach. Wszystkie dane zostaną odczytane, pod warunkiem, że pliki nie zostały wykonane w wersji poniżej 3.0.0. W tych wersjach dane były przechowywane w dwóch częściach – głównym pliku przechowującym dane o grupie oraz w folderze, w którym zlokalizowane są wszystkie dane o uczniach tzn. ich świadectwach, ocenach etc. Jeżeli dysponujemy taką wersją, należy umieścić oba pliki w jednym folderze i otworzyć główny plik w programie. Nastąpi automatyczny odczyt danych i teraz po zapisaniu tych danych w nowszej wersji, powstanie nowy rodzaj pliku (dane będą od tej chwili przechowywane tylko i wyłącznie w jednym pliku).

Powrót ⇑⇑

 

Wymiana danych pomiędzy programami do świadectw LIBRUS a systemem naboru OMIKRON

W związku z szeregiem pytań i wątpliwości związanych z przenoszeniem danych o uczniach pomiędzy programami do świadectw LIBRUS oraz systemem naboru OMIKRON firmy Silvermedia chciałem krótko wypowiedzieć się na ten temat.

Programy do świadectw LIBRUS są wyposażone w funkcje importu/eksportu danych uczniowskich do formatu SOU (Standard Opisu Ucznia). Format ten jest w tej chwili najbardziej rozpowszechniony w Polsce, a jego popularyzacja ciągle postępuje.

W tej chwili w większym lub mniejszym stopniu stosują go głównie trzy firmy produkujące oprogramowanie dla oświaty, mające przeważający udział w rynku: Librus, Vulcan, Progman (dystrybutor Omikrona). Z ust kadry kierowniczej firmy Vulcan i Progman otrzymałem deklarację chęci podjęcia rozmów, których celem byłoby opracowanie/zaadaptowanie ogólnopolskiego formatu danych uczniowskich i zaimplementowania go w poszczególnych programach. Na chwilę obecną każda z firm we właściwy dla siebie sposób stara się ułatwić życie nauczycielom i pracownikom szkół. Ze strony LIBRUS zostało zrobione wszystko co możliwe. Zaimplementowaliśmy import/eksport do formatu SOU we wszystkich naszych produktach, które operują na danych uczniowskich. Z informacji, jakie otrzymałem z Progmana, które potwierdził również Pan Janusz Wróbel z Gimnazjum nr 12 w Tychach, w systemie Omikron istnieje możliwość wymiany danych uczniowskich w formacie SOU. Prawdopodobnie jest to możliwość TYLKO eksportu.

W związku z tym JEST możliwe przeniesienie danych z systemu Omikron do programów drukujących świadectwa firmy Librus i NIE będzie konieczne powtórne ich wprowadzanie. Chciałbym Państwa także bardzo gorąco zachęcić do wywierania nacisku na firmy produkujące oprogramowanie każdorazowo, kiedy są u Państwa wprowadzane nowe programy i systemy. Nie powinno być tak, że zakup jednych programów przekreśla używanie poprzednio zakupionych, na które szkoły wydają niejednokrotnie dziesiątki tysięcy złotych, tak jak stało się to w przypadku programów do drukowania świadectw firmy Librus.

W przypadku systemu Omikron na szczęście jest tak, że ta wymiana danych zaistnieje dzięki dobrej woli firmy LIBRUS, która jako jedyna poza firmą Vulcan (twórcą standardu) zdecydowała się na wprowadzenie do wszystkich programów możliwości wymiany danych w dwie strony (import/eksport). Mamy nadzieję, że inne firmy pójdą w końcu naszym śladem i postanowią ułatwić życie wszystkich nauczycielom, dyrektorom, sekretarkom i innym użytkownikom oprogramowania dla oświaty.

Powrót ⇑⇑

 

Czemu nie mogę uruchomić programu, pomimo że mam płytę w napędzie?

W chwili obecnej wirusy komputerowe rozprzeszczeniają się m.in. poprzez plik autorun.inf. Aby zapobiec infekcji ze strony wirusów komputerowych, producenci oprogramowania antywirusowego postanowili blokować dostęp do powyższego pliku. Czym to skutkuje? Blokowanie dostępu do tego pliku powoduje zablokowanie dostępu do danych znajdujących się na nośniku. Tym samym nie jest możliwe uruchomienie programu, ponieważ wymagane jest posiadanie nośnika w napędzie.
Aby rozwiązać ten problem wystarczy na czas uruchomienia programu wyłączyć oprogramowanie antywirusowe. Po jego uruchowieniu proszę włączyć ponownie antywirusa.
Więcej informacji na temat pliku autorun.inf znajdą Państwo m.in. na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Autorun.inf.
 
Drugim powodem braku możliwości uruchomienia programu jest nieaktualna wersja zainstalowana na komputerze. Po pobraniu i zainstalowaniu aktualizacji do aplikacji ze strony internetowej naszej firmy, problem powinien zniknąć.
Powrót ⇑⇑
 

 

Czy do dziennika lekcyjnego można wklejać wydrukowane oceny opisowe?

Kwestia ta regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dnia 16 marca 2002 r. z późn. zm.).

W rozporządzeniu tym § 12 informuje:

 1. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia. Wzór arkusza ocen ucznia określają odrębne przepisy.
 2. Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.
 3. W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny końcoworoczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen.

Arkusz ocen jest dokumentem wyższym rangą niż dziennik lekcyjny, dlatego wg naszej interpretacji można tak samo postąpić w przypadku dziennika lekcyjnego.

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Powrót ⇑⇑

 

Kilka porad ułatwiających pracę z programem Ocena Opisowa w wersji 3.0.x

Poniższy tekst wyjaśnia kilka szczegółów, które znacząco mogą ułatwić pracę z programem. Artykuł w głównej mierze jest kierowany do osób, które już pracowały na poprzednich wersjach, ale nowi użytkownicy również znajdą w nim ważne wskazówki.

Główną zmianą jest sposób wypełniania świadectwa. W nowej wersji wszystkie dane uzupełnia się i edytuje na świadectwie, a nie, jak to miało miejsce wcześniej, w raporcie (w nowej wersji zwanym zestawieniem) – jednocześnie edycja świadectwa nie oznacza zmian w raporcie (zestawieniu).

 1. Zakładka zestawienie jest odpowiednikiem raportu z poprzednich wersji, jednak służy jako wydruk dodatkowy, a nie do sporządzania świadectwa (czyli nie trzeba wypełniać zestawienia, żeby wydrukować świadectwo).
 2. Można wyeksportować schemat z pliku grupy (jest to opisane w helpie w rozdziale poświęconym schematowi oceniania). Jeśli ktoś przerobi sobie schemat w pliku grupy, to może sobie go wyeksportować i dodać do innej grupy.
 3. Przed wypełnieniem świadectwa trzeba powiązać pola oceny z polami na świadectwie. Chodzi o to, że należy wybrać, które pozycje oceny mają być wpisywane w wybrane pola na świadectwie. Dla schematu, który jest razem z instalką (kopiowany przy instalacji do „moich dokumentów”) robi się to zawsze tak samo (kompetencje oddziaływań wychowawczych->zachowanie; Kompetencje edukacji->obowiązkowe zajęcia edukacyjne). Opcja powiązania będzie miała zastosowanie przy nowych schematach – nowa ocena opisowa jest zrobiona tak, że będzie można znacznie rozszerzyć grono potencjalnych użytkowników programu. Program po „kosmetycznych zabiegach” będzie mógł tworzyć na przykład oceny opisowe dla szkół specjalnych, dla stażystów, opinie o pracownikach i inne).
 4. Wyrażenie oceniające wybiera się poprzez zaznaczenie kwadratu po jego lewej stronie, można tego dokonać również naciskając klawisz spacji.
 5. Jeżeli treść oceny opisowej nie mieści się w polu na świadectwie, pojawia się czerwona ramka.
 6. Dodano statystyki w postaci słupków. Ich kolory można modyfikować w konfiguracji (kolory te są też wyświetlane jako tło „wyrażeń oceniających”).

Powrót ⇑⇑

 

Czy za pomocą Oceny Opisowej można drukować arkusze ocen? Czy takie arkusze są ważne?

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 23 poz. 225) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji wprowadzono istotną zmianę, dotyczącą sposobu wypełniania arkuszy ocen w klasach I-III szkoły podstawowej. § 12. pkt 3. tego rozporządzenia stanowi, że:

„W klasach l-III szkoły podstawowej opisowe oceny końcoworoczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen.”

 

Czy Ocena Opisowa i zaproponowany schemat oceniania może służyć tylko do oceny uczniów klas 1-3?

Za pomocą programu Ocena Opisowa możemy również konstruować inne niż domyślny schemat ocen (przeznaczony do oceny wyłącznie uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej). Można utworzyć schematy oceny dla sześciolatka, dla stażysty, a nawet schemat oceny pracy nauczyciela.

Powrót ⇑⇑

▲▲

Librus.pl » Strefa dla szkół » Pomoc » Świadectwa

MegaMatma

KND

DD

SKOK

PCG

MEDICOVER

iq.pl

WDB

aSc

PayU

PWPW

AXA

Interrisk

widok klasyczny