Poznaj iArkusz wolters kluwer
19.10.2021 r., godz. 14:00

bezpłatny webinar

Rejestracja na webinar została zakończona.
 • webinar skierowany do placówek, które nie korzystają z iArkusza Wolters Kluwer
 • czas trwania webinaru: 2 godziny lekcyjne
 • liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
 • szkolenie w formie on-line odbędzie się na platformie ClickMeeting
 • podczas spotkania uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań dot. pracy z systemem

 

Poznaj korzyści pracy z iArkuszem

Jesteś zainteresowany iArkuszem?

Skontaktuj się z nami:

mail produkty@librus.pl
tel. 32 350 85 85 *47

iArkusz - odpowiedź na potrzeby

System iArkusz został stworzony w oparciu o wieloletnią współpracę z placówkami oświatowymi i organami prowadzącymi. Jego celem jest znaczne uproszczenie projektowania organizacji placówek. Jest to możliwe dzięki odpowiednio dobranej funkcjonalności, która opiera się na potrzebach zdiagnozowanych podczas wspomnianej współpracy.

 1. możliwość tworzenia arkuszy dla zespołów szkół, samodzielnych jednostek oraz zespołów szkolno-przedszkolnych
 2. monitorowanie zgodności SPN z aktualnymi Ramowymi Planami Ministerialnymi
 3. kontrola zgodności godzin przydzielonych na danym poziomie kształcenia z limitami godzin obowiązkowych narzuconymi przez MEiN
 4. rejestrowanie przydziałów godzin dla różnych typów grup i podziałów klasowych
 5. automatyczne wyliczenie wielkości etatu określonego dla stanowisk o różnym pensum z uwzględnieniem uśrednienia pracy nauczyciela w roku szkolnym
 6. tworzenie archiwów lat poprzednich i możliwość przygotowania arkusza na rok następny
 7. usprawnienie przygotowania aneksów z wykazaniem różnic między aneksem a poprzednią wersją arkusza