zapisy zakończone

Zarządzanie pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole

zobacz aktualne szkolenia

Data: 21.05.2021 r.

Godzina: 13:45-15:45

Prowadzący: Anita Plumińska-Mieloch

Uczestnicy: nauczyciele i dyrektorzy szkół

Cena: 89 zł/os.

Zgłoszenia: do 19.05.2021 r.

zapisz się

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZKOLENIE ON-LINE?

instrukcja

opis szkolenia

W czasie szkolenia zostaną omówione na przykładach działania dyrektora, koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zagadnienia:

  • Zadania dyrektora wynikające z rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Powołanie i praca koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Działania i dokumentacja zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Wychowawca i jego rola.
  • Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej: plan pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego, teczka ucznia, szkolne procedury, dziennik pedagoga i psychologa.
  • Ewaluacja działań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Wróć do harmonogramu

zapisz się