zapisy zakończone

Ukierunkowanie uwagi ucznia

zobacz aktualne szkolenia

Data: 23.04.2021 r.

Godzina: 16:30-18:30

Prowadzący: Marzena Jasińska

Uczestnicy: nauczyciele i dyrektorzy szkół

Cena: 89 zł/os.

Zgłoszenia: do 21.04.2021 r.

zapisz się

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZKOLENIE ON-LINE?

instrukcja

Opis szkolenia

Po co mam się tego uczyć i dlaczego jest tego tak dużo? To pytania, które coraz częściej stawiają uczniowie. Brak poczucia sensu zgłębiania wskazywanych przez nauczyciela zagadnień oraz brak umiejętności koncentracji poważnie osłabiają efektywności procesu edukacyjnego.

W trakcie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak – w ramach tematów realizowanych z podstawy programowej i z uwzględnieniem indywidualnych preferencji uczniów – wskazywać im celowość podejmowanych działań i utrzymać ich czujność poznawczą.

Zagadnienia:

  • Ścieżki formułowania celów lekcji.
  • Błądzenie myśli – metody przywoływania uwagi, reguły sprzyjające głębszemu i trwalszemu zainteresowaniu tematem.
  • Sposoby na utrzymanie równowagi między napięciem a rozluźnieniem.

Wróć do harmonogramu

Zapisz się