Rada analityczna czy analiza pracy szkoły?

zapisz się

Data: 14.06.2021 r.

Godzina: 13:00-15:00

Prowadzący: Anita Plumińska-Mieloch

Uczestnicy: dyrektorzy, kadra kierownicza, nauczyciele pracujący w zespołach ewaluacyjnych

Cena: 89 zł/os.

Zgłoszenia: do 12.06.2021 r.

zapisz się

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZKOLENIE ON-LINE?

instrukcja

opis szkolenia

Zwyczajowo ostatnia rada pedagogiczna w roku szkolnym nazywana jest „analityczną”. W czasie szkolenia w oparciu o przepisy prawa oświatowego prowadząca wskaże praktyczne rozwiązania dotyczące analizy pracy placówki w oparciu o rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Zagadnienia:

  • Podstawy prawne prowadzenie analizy pracy szkoły.
  • Metody ilościowe i jakościowe analizy pracy szkoły.
  • Wyznaczanie obszarów do analizy.
  • Dokumentowanie działań w zakresie analizy pracy.

Wróć do harmonogramu
 

zapisz się