Obowiązki szkół i placówek w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa

zapisz się

Data: 15.02.2022 r.

Godzina: 14:00-16:00

Prowadzący: Anna Król

Uczestnicy: dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz kadra kierownicza

Cena: 190 zł/os.

Zgłoszenia: do 11.02.2022 r.

zapisz się

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZKOLENIE ON-LINE?

instrukcja

OPIS SZKOLENIA

Cele szkolenia:

 • omówienie regulacji prawnych określających obowiązki ciążące na pracodawcach wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
 • zaprezentowanie i omówienie praktycznych sposobów umiejętnego redagowania regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.

Program szkolenia:

 1. Omówienie podstawowych pojęć uregulowanych w Dyrektywie 2019/1937 oraz projektowanych regulacjach prawa krajowego:
  • obszary dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości,
  • wyjaśnienie definicji: zgłaszający (sygnalista), działania odwetowe, działania następcze, informacja o naruszeniu prawa.
 2. Trójstopniowy system zgłaszania nieprawidłowości: zgłoszenia wewnętrzne, zewnętrzne, ujawnienia publiczne.
 3. Obowiązki pracodawcy:
  • określenie kanałów zgłoszeń,
  • tworzenie i konsultacja regulaminu zgłoszeń wewnętrznych,
  • rejestr zgłoszeń.
 4. Ochrona prawna sygnalistów, sankcje.

Uczennicy otrzymają w trakcie szkolenia materiały pomocnicze, w tym przykładowy regulamin zgłoszeń wewnętrznych.

Wróć do harmonogramu
 

zapisz się

Anna Król – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy, współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu prac z tego zakresu. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym organu nadzoru pedagogicznego, zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej. Przez 5 lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych. Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia, szkolenia i kursy, współpracując ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.