zapisy zakończone

Ocenianie zachowania sprzyjające rozwojowi ucznia na przykładzie modelu oceniania zachowania w klasach I-III szkoły podstawowej

Zobacz aktualne szkolenia

Data: 17.05.2021 r.

Godzina: 14:30-16:30

Prowadzący: dr Aleksandra Dopierała i Alicja Staszczuk

Uczestnicy: nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych

Cena: 89 zł/os.

Zgłoszenia: do 15.05.2021 r.

zapisz się

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZKOLENIE ON-LINE?

instrukcja

Opis szkolenia

Wiele dziś mówi się o ocenianiu przyjaznym uczniowi. Dotyczy to też oceniania zachowania, choć jest to temat podejmowany rzadziej, niż ocenianie przedmiotowe. Tymczasem ocenianie zachowania to bardzo ważny element szkolnej codzienności uczniów i nauczycieli.

Ocenienie zachowania nie musi być tylko narzędziem utrzymywania porządku w szkole. Fakt, że zachowanie jest oceniane można wykorzystać do wspierania w szkole harmonijnego rozwoju ucznia, wzmacniania klimatu szkoły i polepszania warunków pracy wychowawczej. Długofalowo jest to najbardziej skuteczna metoda redukcji niepożądanych zachowań w klasie i szkole.

Celem szkolenia jest przybliżenie autorskiego modelu zastępującego oceniania zachowania, opierającego się na autorefleksji o sobie i informacji koleżeńskiej w klasach I-III szkoły podstawowej, poprzedzone omówieniem miejsca oceny zachowania w prawie oświatowym i praktyce szkolnej.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy dyrektorów i nauczycieli (szczególnie klas I-III szkół podstawowych) zainteresowanych tematyką zmieniania w szkołach modelu oceniania zachowania, wzmacniania wychowawczej funkcji szkoły poprzez tworzenie sprzyjającego bezpieczeństwu klimatu pedagogicznego, jak i osoby szukające inspiracji do pracy wychowawczej z uczniami etapu wczesnoszkolnego.

Podczas szkolenia zostaną omówione:

 • ocenianie zachowania w polskim prawie oświatowym,
 • praktykowane zwykle w szkołach sposoby oceniania zachowania na różnych etapach edukacyjnych i ich konsekwencje dla rozwoju ucznia oraz klimatu szkoły,
 • psychologiczne aspekty oceniania zachowania,
 • autorski model zastępujący ocenianie zachowania w klasach I-III szkoły podstawowej z uwzględnieniem:
  • wyników badań leżących u podstaw modelu,
  • przebiegu całego procesu i jego etapów,
  • psychologicznego komentarza do modelu,
  • przebiegu programu pilotażowego,
  • ograniczeń programu i propozycji radzenia sobie z nimi.

Wróć do harmonogramu

Zapisz się