zapisy zakończone

Obowiązki dyrektora związane z zakończeniem roku szkolnego

Zobacz aktualne szkolenia

Data: 2.06.2021 r.

Godzina: 12:00-15:00

Prowadzący: Anita Plumińska-Mieloch

Uczestnicy: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Cena: 129 zł/os.

Zgłoszenia: do 31.05.2021 r.

zapisz się

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZKOLENIE ON-LINE?

instrukcja

opis szkolenia

W czasie szkolenia omówione zostaną uchwały podejmowane przez radę pedagogiczną związane z klasyfikacją, podręcznikami, stypendiami za wyniki w nauce, obowiązki związane z zakończeniem stażu, wypisywaniem świadectw, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i informacja o działalności szkoły.

Zagadnienia:

  • Świadectwa szkolne.
  • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna.
  • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i informacja i działalności szkoły.
  • Podsumowanie i ocena organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Wybór podręczników i uchwała opiniująca.
  • Dokumenty związane z zakończeniem stażu.

Wróć do harmonogramu

 

zapisz się