zapisy zakończone

Jak nie zwariować prowadząc szkolną dokumentację. Czyli co w szkole być może, a co być musi?

zobacz aktualne szkolenia

Data: 15.04.2021 r.

Godzina: 14:00-16:00

Prowadzący: Anita Plumińska-Mieloch

Uczestnicy: nauczyciele szkół

Cena: 89 zł/os.

Zgłoszenia: do 13.04.2021 r.

zapisz się

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZKOLENIE ON-LINE?

instrukcja

opis szkolenia

Prowadząca trakcie szkolenia poruszy kwestie dokumentacji szkolnej w oparciu o następujące rozporządzenia:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

W czasie szkolenia zostaną zaprezentowane dokumenty pracy szkoły w odniesieniu do kwestii dydaktycznych oraz wychowawczych.

Zagadnienia:

  • Plan pracy szkoły.
  • Plan i sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego.
  • Plany pracy dydaktycznej i wychowawczej wraz z przykładowymi kryteriami oceniania i wymaganiami edukacyjnymi.
  • Dokumentacja pracy wychowawcy.
  • Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Sposoby na analizę pracy szkoły w odniesieniu do nauki zdalnej oraz w warunkach tradycyjnych.

Poruszane zagadnienia omawiane będą na przykładach odnoszących się także do czasu pracy zdalnej.

Wróć do harmonogramu

zapisz się