Zapisy zakończone

Od lekcji po ewaluację
analiza pracy nauczyciela i szkoły

zobacz aktualne szkolenia

Data: 12.05.2021 r.

Godzina: 12:00-14:00

Prowadzący: Anita Plumińska-Mieloch

Uczestnicy: nauczyciele szkół

Cena: 89 zł/os.

Zgłoszenia: do 10.05.2021 r.

zapisz się

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZKOLENIE ON-LINE?

instrukcja

opis szkolenia

W czasie szkolenia przedstawione zostaną różne narzędzia do ewaluacji i analizy pracy szkoły w czasie pracy on-line, a także pracy nauczyciela, pozwalające zbadać pracę placówki w oparciu o wymagania z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Zagadnienia:

  • Ewaluacja pracy nauczyciela – cel i narzędzia w odniesieniu do treści, metod pracy i atmosfery na lekcji.
  • Planowanie zmiany w oparciu o wyniki ewaluacji pracy.
  • Ewaluacja i analiza pracy zespołów działających w szkole.
  • Ewaluacja pracy szkoły w dobie nauczania zdalnego – metody ilościowe i jakościowe.
  • Wykorzystanie wyników ewaluacji do planowania działań w kolejnym roku szkolnym.

Wróć do harmonogramu

zapisz się