Diagnozowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych

u dzieci w przedszkolu i klasach I-III

zapisz się

Data: 28.05.2021 r.

Godzina: 16:30-18:30

Prowadzący: Maria Tuchowska

Uczestnicy: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Cena: 89 zł/os.

Zgłoszenia: do 26.05.2021 r.

zapisz się

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZKOLENIE ON-LINE?

instrukcja

opis szkolenia

Szkolenie na temat rozpoznawania objawów zaburzeń rozwojowych, dysfunkcji oraz specyficznych kłopotów edukacyjnych.

Wykład zawiera przykłady metod i technik możliwych do zastosowania w pracy z dzieckiem, u którego rozpoznane zostaje SPE.

Zagadnienia:

  • Specjalne potrzeby edukacyjne.
  • Zaburzone zachowanie.
  • Autyzm i zespół Aspergera.
  • Nadpobudliwość psychoruchowa.
  • Ryzyko dysleksji.
  • Niepełnosprawność intelektualna.

Wróć do harmonogramu
 

zapisz się