Aplikacja mobilna dla Nauczycieli

Aplikacja mobilna (natywna) to dostosowana do poszczególnych platform aplikacja, która w wygodny sposób instaluje się i uruchamia na smartfonach oraz tabletach. Aplikacja dla pracowników szkoły dostępna jest w ramach licencji na rozwiązanie LIBRUS Synergia. Nauczyciele mają dostęp do istotnych informacji ze swojego konta w dowolnym miejscu i czasie za pomocą urządzeń mobilnych. Aplikacja mobilna dostępna jest na popularne platformy mobilne* i można ją pobrać bez dodatkowych opłat.

Najważniejsze funkcje aplikacji mobilnej

 • wprowadzanie tematów i realizacji – szybki podgląd 5 ostatnich realizacji w danej klasie;
 • odnotowywanie:
  • ocen – dodawanie seryjne, przeglądanie ocen danego Ucznia lub zbiorcze dla danej klasy, widok ocen z całego semestru,
  • zachowania,
  • frekwencji;
 • dostęp do modułów:
  • Terminarz,
  • Ogłoszenia,
  • Zadania domowe – widok zadań dodanych na daną lekcję, widok wszystkich przydzielonych danej klasie zadań w Terminarzu
  • Szczęśliwy Numerek;
 • widok planu lekcji – plan danej klasy oraz plan lekcji nauczyciela;
 • wyróżnione parametry czasowe lekcji, m.in. czas pozostały do końca lekcji.

Aplikacja posiada tylko część opcji dostępnych w serwisie https://synergia.librus.pl/, jednak zostały przygotowane w taki sposób, aby umożliwić poprowadzenie lekcji z ich wykorzystaniem. Zamierzamy stale i sukcesywnie poszerzać zakres obsługiwanych przez nie modułów i funkcji LIBRUS Synergia, uwzględniając przy tym potrzeby i sugestie użytkowników.

Zalety korzystania z aplikacji mobilnej:

 • prowadzenie lekcji za pomocą urządzenia mobilnego – bez potrzeby korzystania z komputera czy laptopa w przypadku ich braku w salach lekcyjnych,
 • sprawne dokumentowanie przebiegu lekcji także poza murami szkoły, np. podczas wycieczki czy zajęć na boisku szkolnym,
 • możliwość przeglądania i edytowania danych bez dostępu do Internetu (praca
 • w trybie off-line),
 • intuicyjne poruszanie się pomiędzy najczęściej używanymi podczas lekcji funkcjami LIBRUS Synergia,
 • dostęp do najważniejszych danych w bazie LIBRUS Synergia z dowolnego urządzenia mobilnego, w dogodnym dla nauczyciela czasie,
 • komfortowa obsługa na urządzeniach mobilnych – wygląd systemu dostosowuje się do ekranów smartfonów i tabletów.

*Firma Librus zastrzega sobie prawo do decydowania o dostępności aplikacji na poszczególne platformy oraz do wprowadzania zmian w tym zakresie.