Aktualizacja systemu Synergia 1-2 marca 2019 r.

1 min czytania

Szanowni Użytkownicy,

informujemy, że w nocy z 1 na 2 marca 2019 r. zostanie zaktualizowany system Synergia. Poniżej zamieszczamy najważniejsze zmiany, które wprowadzi ta aktualizacja. Szczegółowa lista zmian znajduje się w sekcji Pomoc po zalogowaniu do systemu.

Dodanie więcej niż jednego wychowawcy do klasy  

Do klasy można dodać więcej niż jednego wychowawcę o takich samych uprawnieniach.

Zarządzanie oceną opisową   

W widoku zarządzania oceną opisową dla klas dodano możliwość włączania oceny dla wszystkich klas jednocześnie. Dodatkowo uproszczono proces zarządzania dodatkowymi przydziałami.

Kreator usprawniający przenoszenie uczniów w obrębie danej szkoły

Do istniejącego kreatora przenoszenia uczniów pomiędzy klasami dodaliśmy dodatkowy, trzeci krok, w którym przedstawione są wszystkie klasy wirtualne, w których skład wchodzą uczniowie z nowej klasy głównej. Kreator ułatwi wybór klas wirtualnych, do których ma zostać dodany uczeń, którego chcemy przenieść.

Nauczanie indywidualne     

W widoku nauczania indywidualnego dodano pozycję, która pozwala na wyświetlenie tabeli z listą wszystkich uczniów objętych nauczaniem indywidualnym w danej szkole.

Ankiety – dodatkowe funkcje

Dodano możliwość publikowania pytania uszczegóławiającego oraz rozszerzono możliwości udostępniania ankiet użytkownikom.

Widok ocen – nowy podgląd

W widoku ocen dodano nową opcję podglądu – sortowanie ocen według kategorii.

Tworzenie grup przedmiotów i wyświetlanie ich w statystykach    

W menu statystyk dodano nową opcję, która umożliwia zgrupowanie dowolnych przedmiotów w szkole w celu wygenerowania dla nich statystyk średnich ocen według ucznia lub średnich ocen według przedmiotów.

Zalecenia

Automatyczne informowanie nauczyciela o zaleceniach wprowadzonych przez dyrektora.

Wycieczki   

W konfiguracji została dodana możliwość blokowania dodania frekwencji, gdy uczeń jest na wycieczce.

Plan lekcji   

Administrator, dyrektor oraz nauczyciel mają możliwość wyeksportowania swojego planu zajęć dla określonego przedziału czasowego do formatu iCal, który jest standardowym formatem kalendarza obsługiwanym przez większość programów i aplikacji.

Zespół Librus

Udostępnij