Nowa Polityka prywatności

1 min czytania

Drodzy Użytkownicy,

przywiązujemy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa i ochrony prywatności, m.in. dlatego Polityka prywatności to dokument, który jest przez nas na bieżąco aktualizowany. Zależy nam, aby procesy przetwarzania danych osobowych były jasne i czytelne dla użytkowników korzystających z naszych serwisów.

Najważniejsze zmiany w Polityce prywatności dotyczą planowanych do wprowadzenia w najbliższym czasie usług, skierowanych do nowego typu użytkownika – Nauczyciela, tj. Aplikacji Librus Nauczyciel oraz Akademii Librus oraz usunięcia postanowień dotyczących produktów, które przez Librus nie są już oferowane, tj. platformy e-Nauczanie. Dodaliśmy postanowienia dotyczące możliwości profilowania nowego typu użytkownika po innym, niż dotychczas zakresie danych. Wprowadziliśmy także inne zmiany o charakterze porządkującym oraz aktualizującym treść Polityki w taki sposób, aby odzwierciedlała w pełni aktualne standardy przetwarzania danych osobowych.

Zaktualizowana Polityka prywatności obowiązuje od 1 września 2022 r. i jest dostępna na poszczególnych serwisach oraz tutaj.

Zespół Librus

Udostępnij