Librus na Europejskim Kongresie Gospodarczym

3 min czytania

Europejski Kongres Gospodarczy po raz XV zgromadził w jednym miejscu liderów biznesu nadających kierunek globalnym zmianom. Librus jako ekspert w swojej dziedzinie reprezentował podczas Kongresu branżę IT w sektorze edukacji oraz rynek doskonalenia zawodowego nauczycieli, wnosząc ważny głos do dyskusji. Prelegenci – Marcin Kempka, Prezes Zarządu firmy Librus i Krzysztof Giertler, Dyrektor ds. samorządów terytorialnych brali udział w panelach dyskusyjnych Kongresu, dotyczących stanu polskiej edukacji i nauki jako niezbędnych elementów rozwoju oraz zmian.

Rozmawiając o wyzwaniach stojących przed gospodarką nie tylko europejską, ale i światową, warto pamiętać o jednym z jej filarów – nowoczesnej edukacji. Wśród 170 sesji i paneli dyskusyjnych temat ten powracał wielokrotnie. By przyszli studenci i pracownicy mogli wykazać się niezbędnymi współcześnie umiejętnościami, będą musieli przygotować się do nabycia ich wcześniej – w szkole podstawowej i średniej. Dlatego skuteczna i efektywna edukacja, zorientowana na indywidualizację kształcenia jest taka ważna.

Edukacja dla przyszłości

Edukacja dla przyszłości to także edukacja przyszłości. O jej kształcie rozmawiali zaproszeni goście, eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego i świata nauki. Marcin Kempka, Prezes Zarządu Librus, specjalista z dziedziny sieci komputerowych, bezpieczeństwa danych osobowych i projektowania baz danych, pomysłodawca m.in. dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia podkreślał, jak ważna we współczesnej edukacji jest indywidualizacja kształcenia – powrót do ucznia, jego pasji, talentów i predyspozycji. Nowoczesne technologie powinny wspierać szkoły, rodziców i w końcu samych uczniów w rozwijaniu kompetencji przyszłości, a także szeroko rozumianym rozwoju, który pozwoli młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy w przyszłości.

Uczestnicy panelu zgodnie stwierdzili, że przyszli studenci muszą posiadać umiejętność krytycznego myślenia, dzięki której wykraczają poza utarte schematy. Gdy technologia jest elementem niemal wszystkich procesów i dziedzin, to abstrakcyjne myślenie, szukanie nieszablonowych rozwiązań i łączenie dyscyplin jest niezbędne, by wykorzystywać ją jako skuteczne narzędzie.

Ta praca już trwa – na poziomie wcześniejszych etapów nauki. Systemy Librus obecne w polskich placówkach ograniczają biurokrację, ułatwiają komunikację, dają więcej czasu na uczenie “przy tablicy”, czasem także tej wirtualnej. Rozmawiając o edukacji przyszłości, mówimy o codzienności polskiej szkoły, która musi nieustannie ewoluować, by nadążać za zmieniającą się rzeczywistością. Kolejny aspekt to indywidualizacja nauczania, która sprzyja rozwijaniu talentów i wykorzystywaniu potencjału uczniów. Dzieci, które dziś zaczynają naukę, być może będą wykonywać zawody, o których istnieniu dziś nie mamy pojęcia. By przygotowywać młodych ludzi na te wyzwania, musimy wyposażyć ich w odpowiednie umiejętności.

EduTech

Technologie edukacyjne to nowoczesne narzędzia i procesy, które nadają kształt współczesnej edukacji, zwiększając jej skuteczność. Krzysztof Giertler, dyrektor ds. samorządów terytorialnych, w czasie rozmowy EduTech: potencjał i wyzwanie, towarzyszącej prezentacji finalistów konkursu EEC Startup Challenge cz. 2, wskazywał, jak EduTech zwiększa efektywność nauczania i odpowiada na potrzeby polskiej szkoły. Skuteczny proces edukacyjny obejmuje nauczycieli, rodziców i uczniów. Dzięki wykorzystaniu cyfrowych technologii możemy nie tylko przekazywać wiedzę i rozwijać zainteresowania, ale także wpływać na jakość relacji i rolę szkoły w społeczeństwie – dziś i jutro. Niezbędne jest również doskonalenie umiejętności nauczycieli, tak aby to oni wskazywali kierunek swoim uczniom.

Czy możemy przygotować się na przyszłość edukacji? Te procesy już trwają. Wiele mówi się o potrzebach kadrowych szkół, o podstawie programowej czy sposobie finansowania placówek. Ale także coraz częściej o podmiotowości uczniów, roli rodziców i dobrostanie nauczycieli. Nie możemy także zapominać o gwałtownych zmianach związanych z rozwojem nowoczesnych technologii. Na naszych oczach kształtuje się edukacja przyszłości.

Udostępnij