Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zwolnienie od pracy dla przewodniczącego organizacji związkowej

Pytanie Użytkownika

Czy Dyrektor szkoły musi zabezpieczyć Nauczycielowi, który jest przewodniczącym związków zawodowych, dzień wolny od zajęć lekcyjnych? Związek liczy 11 członków na ponad 50 nauczycieli i 16 pracowników, a o dzień wolny wystąpiło dwóch działaczy pełniących funkcje przywódcze w strukturach związku. Udzielenie im zgody wpływa niekorzystnie na tygodniowy rozkład zajęć dla uczniów i pozostałych Nauczycieli.

Odpowiedź naszego eksperta

W opisanej sytuacji w grę mogą wchodzić dwie podstawy prawne – zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (w części) oraz zwolnienie od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej. Podstawa wynika z treści wniosku związkowca.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych – u.z.z.)

Zgodnie z art. 31 ust. 1 u.z.z. prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługuje częściowo jednemu pracownikowi w miesięcznym wymiarze godzin równym liczbie członków zatrudnionych w zakładzie pracy, gdy ich liczba jest mniejsza od 150. W zależności od wniosku zarządu zakładowej organizacji związkowej zwolnienia od pracy udzielane są z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub bezpłatnie.

Wymogi dotyczące wniosku organizacji związkowej określa § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy, zaliczając do nich:

  • imienne wskazanie pracownika, któremu zwolnienie od pracy ma zostać udzielone,
  • wskazanie okoliczności uzasadniających zwolnienie od pracy,
  • wskazanie, czy zwolnienie od pracy ma być udzielone z zachowaniem prawa do wynagrodzenia czy bezpłatnie,
  • określenie wymiaru i okresu zwolnienia od pracy.

Wniosek powinien mieć formę pisemną (dla celów dowodowych) oraz zawierać wszelkie informacje uzasadniające decyzję Dyrektora o udzieleniu tzw. urlopu związkowego.

Pracodawca jest uprawniony do dokonania weryfikacji wniosku, a w szczególności sprawdzenia, czy Nauczyciel objęty wnioskiem pełni funkcję w zarządzie i jak długo będzie trwał przewidywany okres kadencji. Dyrektor nie jest zobowiązany do udzielenia zwolnienia od pracy z mocą wsteczną w okresie przed złożeniem wniosku przez związek zawodowy.

Wymiar zwolnienia od pracy zależy od liczby zrzeszonych pracowników. W tym przypadku 11 godzin w wymiarze miesięcznym, bo jest 11 członków związku.

Zwolnienie od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej

W myśl art. 25 ust. 2 oraz art. 31 ust. 3 u.z.z. działacz związkowy ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej poza zakładem.

Problem związany z interpretacją tego przepisu dotyczy rozumienia pojęcia „czynność doraźna”. W doktrynie przyjmuje się, że chodzi o czynności jednorazowe albo incydentalne.

Zatem konieczne jest stwierdzenie, czy ta czynność:

  • ma charakter doraźny (jednorazowy, incydentalny, np. szkolenie związkowe);
  • nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy;
  • wynika z funkcji związkowej sprawowanej przez ubiegającego się o zwolnienie.

Ważne, żeby Nauczyciel pełnił w związku jakąś funkcję (np. przewodniczącego, w zarządzie, komisji rewizyjnej, innym organie), a nie był tylko jego członkiem.

Decyzję o udzieleniu zwolnienia od pracy dla wykonania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej poza zakładem pracy podejmuje zawsze pracodawca. Może być ona wyrażona na piśmie bądź też w każdej innej formie (np. ustnie bądź e-mailem).

Przepisy obowiązującego ustawodawstwa nie precyzują czasu zwolnienia. Wydaje się, że nie powinno ono trwać dłużej niż kilka godzin. Z reguły czas ten wystarcza na zrealizowanie doraźnej czynności. Pracownik zachowuje wówczas prawo do wynagrodzenia.

W przypadku wykonywania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej za czas zwolnienia od pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie od pracodawcy, przysługujące pracownikowi w okresie zwolnienia od pracy, ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.