Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Umiejętności Ucznia wykraczające poza podstawę programową

Pytanie Użytkownika

Czy zapisy WSO lub PSO dotyczące wymagań na poszczególne oceny, mówiące o tym, że na ocenę bardzo dobrą Uczeń powinien uzyskać od 90 do 100% punktów, a na ocenę celującą powinien spełnić wymagania na ocenę bdb i dodatkowo wykazać się umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową (np.udział w konkursach itp.) są zgodne z obowiązującymi obecnie przepisami?

Odpowiedź naszego eksperta

Ocena na podstawie opanowania treści podstawy

Obecnie obowiązujące przepisy prawa wskazują:

  1. Programy nauczania danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Nauczyciel lub grupy Nauczycieli danych zajęć edukacyjnych ma prawo przedstawić taki program Dyrektorowi szkoły, celem dopuszczenia do realizacji w szkole.
  2. Uczeń nie ma obowiązku uczestniczyć w konkursach proponowanych przez szkołę – jest to prawo Ucznia.

Nie można więc w wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny klasyfikacyjne (w klasyfikacji śródrocznej i rocznej) wskazywać ww. elementów jako obowiązku Ucznia i stawiać warunku ich realizacji.

Fakty te należy w wymaganiach edukacyjnych na ocenę celującą ująć jako alternatywę dla Ucznia.

Zapisy dotyczące ocen muszą być przejrzyste

Zapis, który mówi o wymaganiach na ocenę bardzo dobrą z uzyskaniem przez Uczniów zakresu od 90-100% punktów jest niezrozumiały. Nie wynika z niego, do czego odnosi się przedział punktów. Które treści podstawy programowej są objęte tym przedziałem? (Być może jest taka regulacja w zapisie wewnątrzszkolnego oceniania w statucie szkoły?)

Poprawny jest zapis dotyczący oceny celującej, która zawiera w sobie wymagania oceny bdb. Nieprawidłowy jest zapis dotyczący obowiązku realizowania przez Uczniów treści wykraczających poza podstawę programową.

Oceny w 6-stopniowej skali

Skala ocen jest sześciostopniowa. Prawo odnosi się do realizacji przez Ucznia całości treści podstawy programowej z ocenianiem Ucznia w zakresie tej skali.

Alternatywnym powodem wystawienia oceny może być uzyskanie przez Ucznia tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim albo ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej. Ww. konkursy to nie tylko przykład. W art. 44j Ustawy o systemie oświaty te konkursy zostały wskazane jako jedyne rodzaje konkursów, w których uzyskanie tytułu laureata jest podstawą do uzyskania przez Ucznia oceny celującej.

Przykład:

Uczeń opanował w całości treści podstawy programowej kształcenia ogólnego danych zajęć edukacyjnych zawarte w wymaganiach oceny bardzo dobrej. Opanował też treści, które wykraczają poza podstawę programową, jeśli program nauczania takie treści zawiera lub są one wynikiem indywidualnych zainteresowań Ucznia.

Alternatywnie: Uczeń brał udział w konkursach, które potwierdzają doskonałą znajomość całości podstawy programowej kształcenia ogólnego danych zajęć edukacyjnych – Uczeń został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.