Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Uczeń z niepełnosprawnością realizujący obowiązek szkolny poza szkołą

Pytanie Czytelnika

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną tj. intelektualną w stopniu znacznym i ruchową decyzją dyrektora szkoły realizuje obowiązek szkolny poza szkołą w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Czy ośrodek wydaje dwukrotnie w ciągu roku szkolnego informację o postępach rozwojowo-edukacyjnych ucznia, na podstawie której szkoła macierzysta klasyfikuje i promuje ucznia do klasy programowo wyższej? Czy taki uczeń powinien być przypisany do konkretnej klasy i wliczany do ogólnej liczby uczniów w placówce do celów sprawozdawczych?

Odpowiedź naszego eksperta

Dyrektor szkoły, w drodze decyzji, wydaje zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą uczniowi, który wcześniej został przyjęty do szkoły. Jeśli uczeń zostaje przyjęty do szkoły, to musi zostać wpisany do księgi uczniów, w której między innymi wpisuje się datę rozpoczęcia nauki w danej szkole oraz oddział, do którego ucznia przyjęto.

W przypadku realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą, uczeń ten jest dalej uczniem szkoły. Do księgi ewidencji wpisuje się informację o spełnianiu przez tego ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie którego uczeń spełnia obowiązek szkolny w tej formie. Na tej podstawie uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą jest wliczany do ogólnej liczby uczniów szkoły.

O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET). Ponieważ rada pedagogiczna uchwala wyniki klasyfikacji rocznej na zebraniu przez zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wystarczy, aby przez zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, w czasie wskazanym w statucie szkoły na ustalanie przez nauczycieli rocznych ocen klasyfikacyjnych, ośrodek przesłał do szkoły informacje o rocznych osiągnięciach ucznia.

Oceny dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i roczna oceny klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.