Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Szkolny klub wolontariatu

Pytanie Użytkownika

W szkole jest planowane założenie Szkolnego Klubu Wolontariatu. Kwestię powołania m.in. wolontariatu reguluje prawo. Jak wynika z art. 41.1 (3) Ustawy o systemie oświaty konieczna jest uchwała Rady Pedagogicznej. Jednocześnie w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie ma zapisu, który wyraźnie mówi, że jest to konieczne. Jakie przepisy są obowiązujące w tym zakresie?

Odpowiedź naszego eksperta

Wskazany przepis art. 41 ust. 1 pkt 3 Ustawy o systemie oświaty dotyczy podjęcia innowacji lub eksperymentu w szkole i tutaj rzeczywiście niezbędna jest uchwała Rady Pedagogicznej. W mojej ocenie nie ma potrzeby uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie powołania SzkolnegoKlubu Wolontariatu. To na Dyrektorze szkoły  spoczywa obowiązek stworzenia warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w tym szkolnych klubów.

W szkole można powoływać jednostki służące wspieraniu działalności wychowawczej

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9 Ustawy o systemie oświaty Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

Powoływanie jednostek wspierających działalność wychowawczą pozwala realizować prawo do rozwijania zainteresowania i uzdolnień Uczniów

Stosownie do treści art. 1 pkt 15 ustawy polski system oświaty zapewnia warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień Uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego. Przejawem kształtowania aktywności społecznej Uczniów jest stwarzanie w szkołach i placówkach możliwości do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Kim w świetle prawa jest wolontariusz

Zgodnie z art. 2 pkt 3 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest:

osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w tej ustawie.

Ogólne zasady świadczenie pracy przez wolontariusza

W świetle art. 44 ust. 1 niniejszej ustawy świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym ze świadczenia. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. Jeżeli świadczenie wolontariusza jest wykonywane przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie (art. 44 ust. 4 ustawy).

Zasady tworzenia i funkcjonowania wolontariatu

Ze szczegółami rozwiązań, które dotyczą organizacji i trybu działania szkolnych klubów wolontariatu, można zapoznać się na stronie internetowej Centrum Wolontariatu w Polsce, a także w bezpłatnej publikacji przygotowanej za zlecenie Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (do pobrania poniżej). Znajduje się tam wyczerpujący materiał dotyczący trybu działania wolontariatu w szkole. W publikacji autorzy przedstawili krok po kroku zasady zakładania i działania szkolnych klubów wolontariatu.

 

Do pobrania: Wolontariat w szkole – organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.