Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Rodzice Ucznia na egzaminie klasyfikacyjnym

Pytanie Użytkownika

Rodzice Ucznia złożyli skargę na Dyrektora szkoły do kuratorium, gdyż ten nie wyraził zgody na ich uczestniczenie w egzaminie klasyfikacyjnym syna. Czy mieli takie prawo?

Odpowiedź naszego eksperta

Sprawy związane z ocenianiem i klasyfikowaniem uczniów szczegółowo określone zostały w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

W Rozdziale 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży czytamy:

§ 17.1.Uczeń może nie być  klasyfikowany  z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia(…) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców  (prawnych opiekunów)  rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.(…)

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni  –  w charakterze obserwatorów  –  rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

Z cytowanego ustępu 13 rozporządzenia jasno wynika, że Rodzice mają prawo do uczestniczenia w egzaminie klasyfikacyjnym jako obserwatorzy, bez prawa głosu. Jeżeli Rodzice wyrazili wolę uczestniczenia w egzaminie, to Dyrektor szkoły powinien objaśnić zasady uczestnictwa w egzaminie i postąpić zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami obowiązującymi w szkole. Zatem Rodzice mieli prawo złożyć skargę.

 

Podstawa prawna:Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83,Poz.562 ze zm.), rozdz. 2 § 17.1.

Autor:  Wiesława Molik-Bąkmgr filologii polskiej UJ, Nauczycielka języka polskiego w szkołach różnych typów, wieloletni Dyrektor szkoły, doświadczony ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, autorka licznych innowacji programowych. Za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.