Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Obniżenie etatu w czasie urlopu wychowawczego

Pytanie Użytkownika

Czy Nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż na Nauczyciela mianowanego, zatrudnionemu na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin, przysługuje prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie posiadania prawa do urlopu wychowawczego?

Odpowiedź naszego eksperta

Tak. W zakresie, w jakim Karta Nauczyciela nie reguluje urlopu wychowawczego Nauczyciela, na podstawie odesłania z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela, mają do niego odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu pracy (k.p.).

Pracownicy wychowujący małe dzieci na mocy art. 1867 k.p. mają możliwość obniżenia wymiaru swojego czasu pracy maksymalnie do połowy etatu, w okresie, w którym mogliby korzystać z urlopu wychowawczego.

Pracownik, który chce godzić pracę z opieką nad dzieckiem, może skorzystać z instytucji obniżenia wymiaru czasu. Z tej możliwości mogą skorzystać jednak tylko pracownicy, którzy są uprawnieni do urlopu wychowawczego. Wniosek o obniżenie wymiaru powinien być złożony na piśmie co najmniej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. We wniosku pracownik określa, do jakiego wymiaru chce obniżyć wymiar czasu pracy, w którym dotąd pracował i na jak długi okres.

Wymiar czasu pracy pracownika po jego obniżeniu nie może być niższy niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, zaś okres, na który pracownik żąda obniżenia tego wymiaru, nie może przekraczać 1 roku od momentu złożenia wniosku w okresie, w którym mógłby on korzystać z urlopu wychowawczego. Może on być jednak od niego krótszy.

Pracodawca bada, czy wniosek pracownika spełnia określone w przepisach warunki. A więc:

  • czy pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wychowawczego,
  • czy wymiar wnioskowanego obniżenia etatu nie przekracza połowy pełnego czasu pracy obowiązującego dla tego pracownika,
  • czy wniosek został złożony na co najmniej 2 tygodnie przed wnioskowanym obniżeniem wymiaru czasu pracy,
  • czy pracownik sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem.

Jeżeli wniosek pracownika spełnia wszystkie warunki, pracodawca jest takim wnioskiem związany i jest obowiązany go uwzględnić, co oznacza, że pracownik, od daty wskazanej we wniosku, pracuje w obniżonym wymiarze czasu pracy.

Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

Pracodawca odrzuca wniosek pracownika, gdy nie spełni on wymagań, np. pracownikowi nie przysługuje prawo do urlopu wychowawczego, pracownik nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem itp.

Pracodawca informuje pracownika o uwzględnieniu wniosku i sporządza aneks do umowy w tym przedmiocie. Aneks powinien zawierać wymiar czasu pracy po obniżeniu, okres trwania tego zmniejszenia oraz nową – obniżoną proporcjonalnie – wysokość wynagrodzenia.

Natomiast gdy pracownik korzystający z obniżenia etatu w okresie, w którym przysługuje mu urlop wychowawczy, chciałby zrezygnować z tego zmniejszenia przed upływem terminu wskazanego we wniosku, to może to uczynić, ale tylko za zgodą pracodawcy. Pracownik po wyczerpaniu okresu pracy w obniżonym wymiarze powraca do pełnego wymiaru czasu pracy na poprzednich warunkach i kontynuuje zatrudnienie.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Ochrona stosunku pracy będzie wyłączona natomiast w przypadku zwolnień grupowych lub indywidualnych dokonywanych w szkole na podstawie przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych.

 

Podstawa prawna:  

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.