Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Konkurs na Dyrektora a urlop dla poratowania zdrowia

Pytanie Użytkownika

Czy Nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może przystąpić do konkursu na Dyrektora w innej szkole i objąć obowiązki po zakończeniu urlopu?

Odpowiedź naszego eksperta

Przepisy nie zabraniają samego uczestniczenia przez niego w konkursie na stanowisko Dyrektora tylko z uwagi na fakt przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia. Jeżeli zatem urlopowany Nauczyciel na dzień składania oferty w postępowaniu konkursowym:

  • będzie posiadał aktualną ocenę pracy (dokonaną przed rozpoczęciem korzystania przez niego z urlopu dla poratowania zdrowia) oraz
  • będzie dysponował zaświadczeniem lekarskim o spełnianiu warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (które załączy do oferty),

to komisja konkursowa nie będzie mogła odmówić dopuszczenia go do postępowania konkursowego z tej przyczyny, że korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia.

Uzasadnienie

Wymagania dla kandydatów na Dyrektora

Wymagania dotyczące ubiegania się o stanowisko Dyrektora szkoły zostały określone w Rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Zgodnie z § 1 pkt 5 rozporządzenia stanowisko Dyrektora może zajmować Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Prace komisji konkursowej prowadzone są zgodnie z zapisami Rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Komisja konkursowa dokonuje analizy dokumentów złożonych przez kandydatów, odnosząc się do zapisów Rozporządzenia w sprawie wymagań (…). Do oferty konkursowej załącza się wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora.

Urlop dla poratowania zdrowia a kandydatura na Dyrektora

Z kolei urlop dla poratowania zdrowia został uregulowany w art. 73 Karty Nauczyciela. Przepis art. 73 ust. 7 tej ustawy zakazuje jedynie podejmowanie w czasie urlopu zdrowotnego  innego stosunku pracy lub innej działalności zarobkowej. Nie zabrania zaś samego uczestniczenia przez niego w konkursie na stanowisko Dyrektora.

Zatem  jeżeli kandydat przebywający na urlopie zdrowotnym przedstawi zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji kierowniczej i spełnia pozostałe warunki, może brać udział w konkursie. Zwracam uwagę, że jest dość kontrowersyjne stanowisko.Jednak ocena dokumentacji należy do komisji konkursowej.

Rezygnacja z urlopu

W opisanym przypadku może być problem również z ewentualnym powierzeniem stanowiska. Przepisy nie przewidują bowiem rezygnacji z rozpoczętego urlopu zdrowotnego.

Niemniej jednak urlop dla poratowania zdrowia stanowi przedmiot prawa podmiotowego pracownika. Możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia jest zależna od wniosku Nauczyciela skierowanego do Dyrektora szkoły oraz od spełnienia ustawowych przesłanek. Innymi słowy Nauczyciel nawet w razie uzyskania orzeczenia lekarskiego o potrzebie skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia może, ale nie musi z tego urlopu skorzystać. Skoro zatem skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia jest prawem pracowniczym, to w ramach tego prawa mieści się również możliwość rezygnacji z urlopu, niezależnie od faktu, czy Nauczyciel już rozpoczął z niego korzystanie.

W przypadku złożenia przez Nauczyciela oświadczenia o rezygnacji z urlopu Dyrektor winien niezwłocznie skierować go na badanie kontrolne, a po potwierdzeniu braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku Nauczyciela i upływie co najmniej 2 tygodni od dnia skierowania, dopuścić do pracy na takich samych warunkach, na jakich Nauczyciel wykonywał pracę przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Przeniesienie do nowej szkoły

Stanowisko Dyrektora powierza organ prowadzący Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu wyłonionemu w drodze konkursu. Jeżeli Nauczyciel, który wygrał konkurs, zatrudniony jest w innej szkole na podstawie mianowania, należy zastosować procedurę przeniesienia Nauczyciela do szkoły, w której ma być Dyrektorem. Przeniesienie Nauczyciela następuje na podstawie przepisu art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Data powierzenia stanowiska nie może być wcześniejsza niż data przeniesienia, gdyż szkołą kieruje Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko Dyrektora.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.