Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Klasyfikacja Ucznia a nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach

Pytanie Użytkownika

Uczeń jest nieklasyfikowany w I semestrze z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności. W związku z tym, że Rodzice nie złożyli wniosku w tej sprawie, nie zorganizowano dla niego egzaminów klasyfikacyjnych. Czy taki Uczeń może być klasyfikowany na II semestr? Czy ma szansę w tym roku szkolnym otrzymać promocję? Jeśli tak, to jak szkoła powinna mu w tym pomóc?

Odpowiedź naszego eksperta

W przedstawionej sytuacji Uczeń może otrzymać promocję. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych Ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania Ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Z powyższego wynika, że szkoła może Uczniowi w miarę możliwości stworzyć szansę uzupełnienia braków. Ważne jest, aby Uczeń ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, co jest warunkiem uzyskania promocji.

Należy pamiętać również, że uwzględniając możliwości edukacyjne Ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej Ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Jest to możliwe pod warunkiem, że zajęcia te, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 83, poz. 562 ze zm.). 

Autor: Krystyna Mucha – dyrektor wydziału w kuratorium oświaty.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.