Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Działania Dyrektora szkoły o charakterze mobbingowym

Pytanie Użytkownika

Przedstawiłem propozycję arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2014/2015, w którym Nauczyciel języka angielskiego, dotychczas uczący w gimnazjum, otrzymał godziny języka angielskiego w szkole podstawowej oraz wychowawstwo. Nauczyciel przyszedł do Dyrektora w towarzystwie przewodniczącej związków zawodowych i złożył pismo z prośbą o przywrócenie dotychczasowego charakteru pracy i zaprzestanie działań o charakterze mobbingu. Nauczyciel ma umowę o pracę w zespole szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Jak zareagować na taką sytuację?

Odpowiedź naszego eksperta

Niestety nie znam wszystkich szczegółów poruszanego problemu. Poniżej przedstawiam działania oraz argumenty, które mogą być reakcją na tego typu sytuację.

Dyrektor zespołu szkół jest pracodawcą we wszystkich szkołach w zespole

Dyrektor zespołu szkół jest pracodawcą we wszystkich szkołach do niego należących. Zespoły (szkoła podstawowa i gimnazjum) powstały w celu „ratowania” etatów Nauczycieli i dlatego Nauczyciel jest zatrudniany w zespole szkół, a nie w konkretnej szkole należącej do zespołu. W świetle zamian organizacyjnych, które zaistniały w zespole od nowego roku szkolnego, Dyrektor zapewnia Nauczycielowi zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć i to jest wartość największa.

Obowiązkiem Dyrektora jest wybór i ogłoszenie rozwiązań organizacyjnych na dany rok

Fakt przekazania Nauczycielowi/Radzie Pedagogicznej informacji na temat nowych rozwiązań organizacyjnych, które są zawarte w projekcie organizacyjnym na kolejny, nowy rok szkolny, nie jest mobbingiem. Jest to obowiązek Dyrektora, choć wybrane rozwiązania organizacyjne mogą być czasem niekorzystne dla Nauczyciela. Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie pracy:

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Dyrektor szkoły przedstawia Nauczycielom rozwiązania organizacyjne, a co za tym idzie kadrowe, w czasie tzw. „ruch służbowego”. Zgodnie z prawem do 30 kwietnia Dyrektor przedstawia projekt organizacyjny organowi prowadzącemu. Po zatwierdzeniu tego projektu przez organ prowadzący do 31 maja, Dyrektor podejmuje działania kadrowe względem Nauczycieli, które zatwierdził organ prowadzący – może to być ograniczenie zatrudnienia, rozwiązanie stosunku pracy itd.

Warto porozmawiać z Nauczycielem

Sugerowałabym kolejną, pogłębioną rozmowę z Nauczycielem na temat proponowanych zmian w przydziale czynności od nowego roku szkolnego. Nauczyciel może mieć mało informacji na ten temat i stąd wynikać może jego interpretacja proponowanych rozwiązań. Przygotowując się do rozmowy, warto wyliczyć liczbę godzin języka angielskiego w całym zespole (w klasach, oddziałach, grupach) i przedstawić Nauczycielowi te wyliczenia. Rozmowę proponuję przeprowadzić w obecności osoby, która prowadzi w szkole sprawy kadrowe. W trakcie jej trwania należy podkreślić, że Dyrektor szkoły musi działać zgodnie z literą prawa. Jeśli będzie taka konieczność, odpowiedzi na pismo należy udzielić także na piśmie.

Działania Dyrektora wynikają z jego obowiązków

Dyrektor szkoły odpowiada za nadzór pedagogiczny i jeśli przy tej samej liczbie godzin z języka angielskiego od nowego roku szkolnego, co w obecnym roku szkolnym, Dyrektor wprowadził do nauczania innego Nauczyciela języka angielskiego, z pewnością był powód, dla którego to zrobił. To Dyrektor prowadzi nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy Nauczyciela.

Jeśli mimo wszystko Nauczyciel nie będzie chciał przyjąć nowego przydziału czynności, proszę poinformować go o konieczności działań Dyrektora wynikających z ustawy Karta nauczyciela (art. 20 – 23), zgodnie ze statusem zawodowym Nauczyciela i warunkami zatrudnienia, które jednak prowadzą do ograniczenia zatrudnienia i rozwiązania stosunku pracy.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.