Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Czy i kiedy można wydać opinię na temat Nauczyciela

Pytanie Użytkownika

Do Dyrektora szkoły wpłynął wniosek o wydanie opinii na temat pracy Nauczyciela, który był zatrudniony w tej placówce. Osoba wnioskująca (współmałżonek) zwróciła się do szkoły o wydanie opinii na temat Nauczyciela w celu przedłożenia jej do Sądu Cywilnego, a prośbę uzasadniła trwającym od dwóch lat procesem rozwodowym, który ma doprowadzić do rozwiązania jej związku małżeńskiego ze wskazanym Nauczycielem. Czy w tej sytuacji można wydać w/w opinię?

Odpowiedź naszego eksperta

Odpowiedzi na to pytanie udzielamy na podstawie decyzji GIODO wydanej w podobnej sprawie.

Zgodnie z art. 7 pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych, zwanej dalej ustawą, przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się
w systemach informatycznych.

Katalog przesłanek dopuszczających przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych określa art. 23 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
  2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Każda z przesłanek przetwarzania danych osobowych ustanowionych w art. 23 ust. 1 ustawy ma charakter autonomiczny i niezależny, a zatem przesłanki te są co do zasady równoprawne. Dlatego też spełnienie co najmniej jednej z nich stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych. 

U podstaw udostępnienia danych osobowych współmałżonkowi  nie leży żadna z przesłanek udostępnienia danych z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Nie było zgody Nauczyciela na takie działanie, brak jest również przepisu prawa, z którego wynikałoby uprawnienie lub obowiązek szkoły do udostępnienia tych danych.

Wskazać w tym miejscu należy, że art. 248 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) stanowi, iż każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera informacje niejawne. Wobec tego, do udostępnienia danych osobowych zawartych w opinii szkoła byłaby zobligowana dopiero po wydanym zarządzeniu sądu, w którym określony byłby termin i miejsce obowiązku przedstawienia dokumentu. Należy w tym miejscu wskazać, że nie istnieją też inne przesłanki legalizujące udostępnienie przedmiotowych danych Nauczyciela.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

 

Źródło: www.giodo.gov.pl

Na podstawie decyzji nr DOLiS/DEC–389/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.