Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Styczeń 2016/2017

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na styczeń 2017 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Ze względu na fakt, że w szkołach występują różnice w czasie trwania I półrocza, wyraźnie określone w statucie każdej szkoły, wskazanie czynności do realizacji przez dyrektora w styczniu nie może być jednoznacznie określony datami. Czas realizacji tych czynności określa sam dyrektor.

 • Koordynacja „dnia otwartego” z rodzicami uczniów szkoły. Informacja dla rodziców o osiągnięciach w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły. Należy zwrócić szczególną uwagę na informację, które dotyczą proponowanych ocen na I półrocze zgodnie z zapisem w statucie szkoły w części dotyczącej zasad wewnątrzszkolnego oceniania.
 • Koordynacja organizacji zebrania wychowawców oddziałów klas z rodzicami uczniów szkoły w zakresie podsumowania osiągnięć uczniów za I półrocze.
 • Przeprowadzenie zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za I półrocze roku szkolnego 2016/17.
 • Przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej związanego z podsumowaniem pracy za I półrocze. Dyrektor przekazuje radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Propozycja

Przekazując wnioski, należy odnieść się do:

 • etapów realizacji ewaluacji wewnętrznej zgodnie z przedmiotem ewaluacji wewnętrznej i terminem jej przeprowadzenia zawartym w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2016/17,
 • przeprowadzonych kontroli wewnętrznych zgodnie z tematyką i terminami zawartymi w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2016/17,
 • zakresu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań przez diagnozę pracy szkoły, planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, prowadzenie działań rozwojowych , w tym organizowanie szkoleń i narad,
 • obserwacji zajęć, których dokonał dyrektor w I półroczu pod kątem celów i tematów obserwacji,
 • oceny pracy nauczycieli i realizacji ewentualnych czynności związanych z awansem zawodowym..

Dla gimnazjum

Do 19 stycznia 2017 r.

 • Przyjęcie od rodziców uczniów informacji o zmianie języka obcego, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym lub rezygnacji z egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości i przekazanie tej informacji do OKE – do 20 stycznia 2017 r.
 • Przekazane do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w innym miejscu niż szkoła (w przypadkach losowych również później).

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.