Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Czerwiec 2015/2016

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na czerwiec 2016 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły. Informacja dla Rodziców o osiągnięciach Uczniów  w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwianiu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Uwaga!

Szkoła ma obowiązek poinformowania Uczniów i ich Rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – zgodnie z terminem i formą, które zostały przyjęte w statucie szkoły w części dotyczącej zasad wewnątrzszkolnego oceniania.

Najczęściej na 7 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zebranie Rady Pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów.

Do 24 czerwca 2016 r.

 • Ustalenie zestawu podręczników przez Dyrektora szkoły:
  • dla kl. I, II, III oraz IV i V szkoły podstawowej,
  • dla kl. I i II gimnazjum,
  • dla kl. I i II szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z nową procedurą, która wymusza zasięganie opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
  • W pozostałych klasach omawianych szkół, do końca etapu edukacyjnego stosuje się dotychczasowy sposób ustalania zestawu podręczników w szkole.
 • Podjęcie działań organizacyjnych w szkole związanych z obrotem używanymi podręcznikami w formie np. „szkolnej giełdy podręczników” (ostatni tydzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

24 czerwca 2016 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wydanie świadectw Absolwentom szkół podstawowych oraz Absolwentom gimnazjum wraz z zaświadczeniami o wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

Po 24 czerwca 2016 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej szkoły po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Uwaga!

 • Termin egzaminu poprawkowego dla Uczniów wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dla szkół podstawowych

2 czerwca 2016 r.

Dodatkowy termin przeprowadzenia sprawdzianu.

17 czerwca 2016 r.

Odebranie od OKE zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach sprawdzianu.

24 czerwca 2016 r.

Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach sprawdzianu.

Dla gimnazjum

1, 2 i 3 czerwca 2016 r.

Dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.

17 czerwca 2016 r.

Odebranie od OKE zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

24 czerwca 2016 r.

Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Dla szkół ponadgimnazjalnych, w których przeprowadzane są egzaminy maturalne

Od 1 do 17 czerwca 2016 r.

Przeprowadzenie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym:

 • w części pisemnej,
 • w części ustnej języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego.

Od 6 do 11 czerwca 2016 r.

Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości narodowej w terminie dodatkowym

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.