Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Styczeń 2019

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na styczeń 2019 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Ze względu na fakt, że w szkołach występują różnice w czasie trwania I półrocza określone w statucie każdej szkoły, wskazanie czynności do realizacji przez dyrektora w styczniu nie może być jednoznacznie określony datami, czas realizacji tych czynności określa sam dyrektor w oparciu o zapisy zawarte w statucie szkoły.

 1. Koordynacja „dnia otwartego” z rodzicami uczniów szkoły.

Informacja dla rodziców o osiągnięciach w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu, zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Należy zwrócić szczególną uwagę na informację, które dotyczą proponowanych ocen na I półrocze zgodnie z zapisem w statucie szkoły w części dotyczącej zasad wewnątrzszkolnego oceniania.

 1. Przeprowadzenie zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za I półrocze roku szkolnego 2018/19.
 2. Przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej związanego z podsumowaniem pracy za I półrocze.

Dyrektor przekazuje radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Propozycja:

Warto odnieść się do:

 • etapów realizacji ewaluacji wewnętrznej zgodnie z przedmiotem ewaluacji wewnętrznej i terminem jej przeprowadzenia zawartym w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2018/19,
 • przeprowadzonych kontroli wewnętrznych zgodnie z tematyką i terminami zawartymi w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2018/19;
 • zakresu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań przez diagnozę pracy szkoły, planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;
 • obserwacji z zajęć, których dokonał dyrektor w I półroczu pod kątem celów i tematów obserwacji;
 • realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zaplanowanie działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w II półroczu roku szkolnego 2018/19 (czynności dyrektora wynikające z obowiązującego modelu pomocy psychologiczno-pedagogicznej);
 • danych zebranych w zakresie monitoringu wskazanego w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2018/19;
 • oceny pracy nauczycieli i realizacji ewentualnych czynności związanych z awansem zawodowym.
 1. Koordynacja organizacji zebrania wychowawców oddziałów klas z rodzicami uczniów szkoły w zakresie podsumowania osiągnięć uczniów za I półrocze roku szkolnego 2018/19 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

Do około 15 stycznia 2019 r. (3 miesiące przed egzaminem)

Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną  informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.

Gimnazjum dla młodzieży

Do 10 stycznia 2019 r.

Przyjęcie od rodziców uczniów pisemnej informacji o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku uczniów, którzy zgłosili zamiar przystąpienia do egzaminu na tym poziomie) lub rezygnacji  z egzaminu gimnazjalnego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w części pierwszej lub do części drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym i przekazanie tych informacji dyrektorowi OKE – do 15 stycznia 2019 r.

Autor:  Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.