Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Październik 2018

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na październik 2018 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z rodzicami uczniów szkoły. Informacja dla rodziców o osiągnięciach w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Do 14 października 2018 r.

Koordynacja organizacji Dnia Edukacji Narodowej w szkole; przyznanie i wręczenie nagród dyrektora szkoły.  Zgodnie z zapisem art. 74 ustawy Karta Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej (DEN) jest uznawany za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. To nie jest dzień wolny od pracy. W roku szkolnym 2018/19 Dzień Edukacji Narodowej wypada w niedzielę.

Do 15 października 2018 r.

  • Przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza, które uprawnia ucznia chorego lub niesprawnego czasowo do przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym z dysleksją, dysgrafią,  dysortografią, dyskalkulią, na podstawie której uczeń może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
  • Dyrektor szkoły lub upoważniony przez dyrektora nauczyciel zapoznaje uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego do 28 września 2018 r.

Dla szkół, których uczniowie będą zdawali egzamin maturalny

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez dyrektor szkoły nauczyciel zapoznaje uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego nie później niż do 28 września 2018 r. (tabela 1a oraz tabela 2a – dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w „nowej” formule; tabela 1b oraz tabela 2b – dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w „starej” formule).

Dla dyrektora szkoły ważne są komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu: ósmoklasisty gimnazjalnego, maturalnego – w roku szkolnym 2018/2019.

Do 31 października 2018 r.

Przypomnienie nauczycielom, którzy zakończyli staż przed dniem 1 września 2018 r. i otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu (również po 1 września 2018 r.), że mogą złożyć wniosek do odpowiedniego organu o postępowanie kwalifikacyjne lub postępowanie egzaminacyjne, które będzie dokonywane na podstawie dotychczasowych przepisów (jeśli tacy nauczyciele są w szkole).

Autor:  Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.