Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Marzec 2018/2019

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na marzec 2019 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z rodzicami uczniów szkoły. Informacja dla rodziców o osiągnięciach w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o liczbie godzin obecności/nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Do 31 marca  2019 r.

Propozycja

Przeprowadzenie wśród uczniów klas dotychczasowego gimnazjum oraz uczniów klas VIII ośmioletniej szkoły podstawowej próbnego egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. wewnętrzny, próbny egzamin ósmoklasisty mogą pisać (po dostosowaniu stopnia trudności zadań do treści podstawy programowej) również uczniowie klas VII ośmioletniej szkoły podstawowej.

Dla dyrektorów szkoły podstawowej

Do około 30 marca 2019 r. (nie później niż na dwa tygodnie przed egzaminem ósmoklasisty)

Rodzice uczniów-laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz uczniów- laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem dyrektora szkoły) informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.

Dla dyrektorów gimnazjów i szkół, które prowadzą klasy dotychczasowego gimnazjum

Do 11 marca 2018 r.

Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących.

Do 27 marca 2019 r.

Przyjęcie od rodziców uczniów, którzy uzyskali odpowiednio tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskali tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka nowożytnego niż ten, który został zdeklarowany w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, informacji o zmianie języka obcego i przekazanie tej informacji do OKE do 2 kwietnia 2019 r.

Dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w których zostanie przeprowadzony egzamin maturalny

Do 6 marca 2019 r.

  • Przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzeniu egzaminu maturalnego danego absolwenta w innym miejscu niż szkoła w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności absolwenta.
  • Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu.
  • Zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których nauczyciele wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego.
  • Zebranie oświadczeń członków zespołu o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.
  • Powołanie zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu oraz wyznaczenie ich przewodniczących.
  • Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego oraz przekazanie go za pomocą serwisu dyrektora do OKE.
  • Sprawdzenie w serwisie dyrektora zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne, w tym arkusze pozasystemowe i dla nauczyciela wspomagającego, koperty i płyty.

Do 11 marca 2019 r.

Ustalenie i przekazanie informacji o sposobie dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego absolwentowi z innej szkoły, skierowanemu na egzamin przez dyrektora OKE.

Do 14 marca 2019 r.

Przyjęcie oświadczeń absolwentów z innych szkół skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE o korzystaniu albo nieskorzystaniu z przyznanych sposobów dostosowań.

Marzec/kwiecień 2019 r. – w terminie wyznaczonym przez OKE

Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów-przewodniczących zespołów egzaminacyjnych lub ich zastępców w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowanego przez OKE.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.  

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.