Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Październik 2017

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na październik 2017 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z rodzicami uczniów szkoły. Informacja dla rodziców o osiągnięciach w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o liczbie nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Do 14 października 2017 r.

Koordynacja organizacji Dnia Edukacji Narodowej w szkole. Przyznanie i wręczenie nagród dyrektora szkoły.
Zgodnie z zapisem art. 74 ustawy Karta Nauczyciela Dzień Edukacji Narodowej (DEN) jest uznawany za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.
To nie jest dzień wolny od pracy. W roku szkolnym 2017/18 Dzień Edukacji Narodowej wypada w sobotę.
Propozycja dla dyrektora szkoły: ustalić w piątek (przed sobotą) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych jako jeden z dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na rok szkolny 2017/18. Do 30 września należy ogłosić te dni nauczycielom, uczniom i ich rodzicom po spełnieniu określonych działań wyznaczonych rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

Do 15 października 2017 r.

  • Przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia wydanego przez lekarza, które uprawnia ucznia chorego lub niepełnosprawnego czasowo do przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, na podstawie której uczeń może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
  • Dyrektor szkoły lub upoważniony przez dyrektora nauczyciel zapoznaje uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do 30 września 2017 r.

W przypadku uczniów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego ww. zaświadczenie i opinię opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego (wstępna deklaracja do 30 września, ostateczna do 7 lutego roku szkolnego, w którym uczeń lub absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego).

Do 30 października 2017 r.

Przyjęcie od nauczycieli, którzy zakończyli staż po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego, wniosków na kolejny stopień awansu zawodowego w tzw. sesji jesienno/zimowej (jeśli tacy nauczyciele są w szkole).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.