Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zmiany w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu

W znowelizowanym Rozporządzeniu MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu zostały wprowadzone zmiany w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych).

Proponowane rozwiązania określają warunki organizowania zajęć praktycznych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia obejmującego realizację kształcenia teoretycznego w szkole oraz praktyczne uczenie się zawodu u pracodawcy, co pozwoli na zwiększenie możliwości dostępu Uczniów do praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy.

Zmiany dotyczą:

  • przyporządkowania każdej z form praktycznej nauki zawodu do określonego typu szkoły poprzez wskazanie, iż w każdym typie szkoły praktyczną naukę zawodu organizuje się w formie zajęć praktycznych, a w przypadku technikum i szkoły policealnej – w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (zmiana § 4 ust. 1);
  • wskazania, iż podstawę prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia może stanowić zarówno umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą, jak również umowa o praktyczną naukę zawodu zawarta pomiędzy Dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym Uczniów na praktyczną naukę zawodu (dodawany ust. 1a w § 4);
  • określenia, iż organizowanie zajęć praktycznych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia ma na celu nie tylko opanowanie przez Uczniów umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, ale również zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy (zmiana § 4 ust. 2);
  • określenia wymiaru zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia (dodawany ust. 6b w § 4);
  • określenia całkowitego wymiaru praktycznej nauki zawodu w technikach i szkołach policealnych organizujących zajęcia praktyczne u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia jako sumy liczby godzin tych zajęć i liczby godzin praktyk zawodowych (dodawany ust. 6c w § 4);
  • dopuszczenia możliwości organizowania zajęć praktycznych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia także w okresie ferii letnich, jeśli wymaga tego specyfika danego zawodu (np. zawody z branży turystycznej), przy odpowiednim skróceniu w takiej sytuacji czasu trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (dodawane ust. 2a i 2b oraz zmiana ust. 5 w § 4);
  • zapewnienia pracodawcy możliwości wpływania na treści programu nauczania dla zawodu w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane, w sposób określony w umowie o praktyczną naukę zawodu (dodawany ust. 6a w § 4 oraz zmiana § 7 ust. 3 pkt. 9);
  • wprowadzenia, w odniesieniu do Uczniów odbywających zajęcia praktyczne u pracodawców na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, regulacji analogicznej, jak zamieszczona w ramowym planie nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, iż w przypadku Uczniów będących młodocianymi pracownikami Dyrektor szkoły ustala liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawców; (zmiana § 7 ust. 3 pkt. 5);
  • doprecyzowania, iż środki finansowe zapewniane przez organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu poza szkołą, są przeznaczone na refundowanie pracodawcom kosztów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. 1-3 nowelizowanego rozporządzenia, także w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia (zmiana § 9 ust. 2).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1183).

Autor: Jolanta Gajda – edukator zawodowy, trener, wieloletni Dyrektor zespołu szkół, promotor zmian w obszarze kształcenia zawodowego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.