Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Realizacja zadań statutowych szkoły

Nowa ustawa Prawo oświatowe wskazuje zakres zadań statutowych, które będą obowiązywały w statucie każdej szkoły. Część tych zadań  jest zaczerpnięta (przeniesiona) z obowiązującego obecnie rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61; poz. 624 ze zm.), a część jest wskazanych jako nowe, np. „sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu”.

Ten zakres zadań statutowych wskazany w ustawie jest uniwersalny dla wszystkich typów szkół. Obecnie określony jest w postaci odpowiednich, oddzielnych numerów załączników dla każdego typu szkoły w ww. rozporządzeniu.

Uzupełnieniem zapisów ustawy będzie rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, które między innymi będzie określało:

  • tryb nadawania imienia szkole,
  • warunki i tryb tworzenia zespołów nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie,
  • czas trwania zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • formy organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  • zakres informacji, jakie w szczególności powinny być zawarte w arkuszu organizacji szkoły,
  • przypadki, w których zatrudnia się pomoc nauczyciela lub nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w oddziale szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz organizacji pracy pomocy nauczyciela.

Statuty dotychczasowych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i gimnazjów, zachowają moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2017 r.

Statuty dotychczasowych liceów ogólnokształcących i techników zachowają moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2019 r.

Branżowe szkoły I stopnia będą miały obowiązek uchwalić swoje statuty do dnia 30 listopada 2017 r.

Statuty dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zachowają moc do czasu uchwalenia statutów branżowych szkół I stopnia, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2017 r. 

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.