Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Prawo odwołania się nauczyciela od oceny jego pracy

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

  • ocena wyróżniająca,
  • ocena bardzo dobra,
  • ocena dobra,
  • ocena negatywna.

Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel po ustaleniu oceny jego pracy otrzymuje kartę oceny pracy zawierającą ocenę pracy, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny.

Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje nauczycielowi prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Odwołanie rozpatruje zespół oceniający powołany przez organ nadzoru pedagogicznego, który w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania, po rozpatrzeniu odwołania przez zespół oceniający:

  • podtrzymuje ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły,
  • uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły oraz ustala nową ocenę pracy nauczyciela albo
  • uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły oraz przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy, jeżeli ocena pracy została dokonana z naruszeniem prawa.

Ocena pracy ustalona przez organ nadzoru pedagogicznego w wyniku odwołania jest sporządzana w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie.  Ocena pracy ustalona przez organ nadzoru pedagogicznego jest ostateczna.

Podstawa prawna: art. 6a ust. 4, 8 – 8a, 9 – 10c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zmienionej w art. 76 pkt 34 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowania zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.