Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obowiązkach Nauczyciela

Podczas rozmów z Nauczycielami na temat realizacji rozporządzeń „pomocowych” często można usłyszeć: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna? Jestem polonistą/matematykiem – uczę konkretnego przedmiotu! Pomocy niech udzielają pedagog i psycholog. To ich przestrzeń działania.” Jak faktycznie należy postrzegać kwestię odpowiedzialności Nauczycieli-przedmiotowców w obszarze realizacji zaleceń Planów Działań Wspierających czy Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych?

Rozporządzenie o zasadach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej definiuje jej udzielanie jako „rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych Ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych”. Użyte przez ustawodawcę sformułowanie „edukacyjnych” jest jednoznacznym wskazaniem w stronę codziennej pracy z Uczniem – tak na zajęciach obowiązkowych, jak i nadobowiązkowych. Zawarte w tym samym rozporządzeniu zdanie „pomocy psychologiczno-pedagogicznej (…) udzielają Nauczyciele, Wychowawcy oraz Specjaliści” również jednoznacznie mówi o odpowiedzialności Nauczyciela przedmiotu w tym zakresie.

Analiza tematu w świetle przepisów prowadzi do pogłębionej refleksji na temat efektywności podejmowanych działań. Termin efektywność we wskazanym kontekście używany jest w znaczeniu skuteczności osiągania zamierzonych celów. To przede wszystkim poziom wykonania, który określają uzyskiwane wyniki. Efektywność to również tworzenie czegoś wartościowego – tak dla twórcy, jak i odbiorcy.

W praktyce edukacyjnej i w zarządzaniu procesem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przekłada się to na pytanie: czego wartościowego może doświadczyć Uczeń i Nauczyciel w trakcie udzielania tego typu pomocy? Odpowiedź jest oczywista. Powinni (i organizator, i odbiorca pomocy) doświadczyć sukcesu. Dla Ucznia będzie on oznaczał wyższe (niż przed wdrożeniem systemu pomocy) osiągnięcia w nauce i zachowaniu, a dla Nauczyciela i szkoły – lepsze efekty kształcenia, które zmierzyć można na podstawie wyników zewnętrznych sprawdzianów, egzaminów czy też zewnętrznej ewaluacji.

Tylko spójność oddziaływań może doprowadzić do osiągnięcia tak sformułowanego celu. Dlatego tworzenie dokumentów pomocowych tylko po to, by spełnić wymagania formalne, bez późniejszego brania ich pod uwagę w trakcie bieżącej pracy z Uczniem (na konkretnych lekcjach), jest działaniem bezsensownym, odległym od założeń, dla których zostały wprowadzone w/w rozporządzenia.

Wydaje się, że podobna myśl towarzyszy Ustawodawcy, który w projekcie z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniającym „Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach”, wprowadza zapis: „w szkole i przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana Uczniom w formie: 1) bieżącej pracy z Uczniem (…)”.

 

Na podstawie:

 

Autor: E.S.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.