Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej. Wnioski i rekomendacje

cytaty7

W końcowym podsumowaniu ewaluacji wewnętrznej zbiera się wyniki ewaluacji i prezentuje je w postaci wniosków. Przedstawienie wyników z ewaluacji jest początkiem drogi – w ewaluacji nie chodzi bowiem o wywiązanie się z zapisów Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, ale o podjęcie działań naprawczych.

Wnioski z ewaluacji mają przyczynić się do rozwiązania problemów i podjęcia decyzji, które wpłyną na poprawę funkcjonowania danej placówki oświatowej. Mogą również wskazywać zmiany, jakie następują w otoczeniu dobrze funkcjonującej szkoły, które powinny zostać uwzględnione w planach jej rozwoju na następne lata.

Od porządkowania danych do prezentacji wniosków

Po zebraniu danych na etapie badawczym, przystępuje się do ich uporządkowania, analizy i prezentacji. Dane zwykle pochodzą z różnych źródeł, a także są zebrane za pomocą różnych metod i narzędzi. Dlatego warto zastosować porównywanie wyników uzyskanych różnymi metodami (triangulacja danych). Porównywane wyniki wzajemnie się weryfikują i dają głębszy obraz badanej rzeczywistości.

Ponadto jeśli wyniki okazują się sprzeczne, to naprowadzają na nowe pomysły i pytania, które mogą być przedmiotem odrębnych badań w kolejnej ewaluacji wewnętrznej w następnych latach. Podczas analizy danych należy zwrócić uwagę na problemy, które z danych się wyłaniają. Warto również mieć stale na uwadze problemy postawione w projekcie ewaluacji, które są wyrażane za pomocą pytań kluczowych – czyli podsumowując ewaluację, należy szukać odpowiedzi na pytania kluczowe.

Podsumowanie ewaluacji – forma

Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej może się odbyć na zebraniu Rady Pedagogicznej po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, na którym będzie jednym z punktów porządku zebrania lub na oddzielnym zebraniu, które w całości poświęcone jest temu tematowi. Takie zebranie również powinno się odbyć w czasie bliskim zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Prezentacja wyników ewaluacji może się też odbywać na etapie wyników cząstkowych, w trakcie jej trwania.

Formy podsumowania mogą być bardzo różne: w postaci krótkiego raportu, sprawozdania, wyników i wniosków – pogłębione prezentacją. Można je umieścić w protokole Rady Pedagogicznej lub w postaci oddzielnego dokumentu, który może znajdować się u Dyrektora szkoły, w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej szkoły, a nawet jego elementy mogą być częścią folderu szkoły. Prezentacja uzyskanych wyników może być więc formą promocji szkoły, jeśli zostanie przedstawiona również Uczniom i ich Rodzicom (apele szkolne, godziny wychowawcze, zebrania z Rodzicami).

Zakończenie ewaluacji – analiza

Na zakończenie każdego procesu ewaluacji należy przyjrzeć się jego etapom i dokonać analizy, co udało się zbadać, a czego nie i dlaczego. Warto przemyśleć napotkane trudności i sposoby ich pokonywania. Taka refleksja służy doskonaleniu praktyki autoewaluacyjnej w przyszłości.

Podsumowanie ewaluacji – wskazówki praktyczne

Pisząc podsumowanie z ewaluacji wewnętrznej, warto pamiętać o poniższych zasadach.

W podsumowaniu ewaluacji należy:

 • stosować zasadę anonimowości (pisać o problemach, a nie o osobach, nie wolno podawać nazwisk i identyfikować osób);
 • stosować metody graficzne (zdanie w tekście nie powinno zawierać więcej niż 2/3 dane liczbowe – jeżeli danych jest dużo, konieczne staje się zastosowanie tabeli, wykresu, zestawień itd.);
 • używać czasu teraźniejszego i strony czynnej (np. „Rodzice oczekują” zamiast „Rodzice oczekiwali”).

Przed zapisania ostatecznych wyników i wniosków, warto w podsumowaniu dodać kilka zdań przewodnich, wprowadzających, które krótko opiszą przedmiot badania, czas realizacji ewaluacji i zastosowane w niej metody badań.

Przykłady określeń, które można zastosować w podsumowaniu ewaluacji

 • Wyniki ewaluacji w postaci mocnych/słabych stron…
 • Dobrze/źle wykonujemy…
 • Nasze problemy to…
 • Nasze słabości to…
 • Poprawy wymaga…
 • Rozwiązanie naszych problemów…
 • Proponowane/przyjęte nowe rozwiązania…
 • Oczekiwania względem szkoły…
 • Rekomendacje/zalecenia dla…
 • Szanse rozwojowe…
 • Wnioski do dalszej pracy…
 • Wyzwania, jakie przed nami stoją to …

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły wykonując zadania nadzoru pedagogicznego, przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły. Poniżej zamieszczamy przykłady rozwiązań organizacyjnych wprowadzonych po ewaluacji dotyczącej wskazanych obszarów.

Przykład 1 – plik Word, plik PDF

Przykład 2 – plik Word, plik PDF

Podsumowanie – w kilku wersjach

Przygotowując wnioski i rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej, warto opracować kilka ich wersji: dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli. Warto również stworzyć wersję skróconą, która zostanie umieszczona np. na stronie internetowej oraz wersję szczegółową – na potrzeby następnych ewaluacji.

Należy zabrać, aby każda stworzona wersja podsumowania była napisana zrozumiałym dla odbiorcy językiem, miała przejrzystą strukturę, która pozwoli odbiorcy szybko odnaleźć interesujące go treści, a graficzna prezentacja danych była rzeczywiście czytelna.

Wnioski z ewaluacji warto opublikować w wersji elektronicznej na szkolnej stronie WWW oraz udostępnić w e-Dzienniku, tak by informacja dotarła do jak największej liczby osób. W ten sposób ewaluacja staje się doskonałą okazją do promocji placówki.

Co po ewaluacji

Pamiętajmy, że ewaluacja wewnętrzna nie jest celem samym w sobie. Nie powinna też być tylko obowiązkiem nałożonych na Dyrektora placówki, z którego musi się wywiązać. Prawidłowo przeprowadzona ewaluacja jest dialogiem wszystkich podmiotów szkoły, który zawsze służy jej rozwojowi. Jeżeli wszyscy zaangażowani w ewaluację będą tego świadomi, to podejmowane przez nich działania przyniosą oczekiwane efekty. Uczeń, Nauczyciel, Rodzic – każdy ma inny punkt widzenia, patrzy na szkołę z innej perspektywy i ma inne oczekiwania.

Znając potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów zaangażowanych w życie szkoły, można stworzyć szkołę doskonałą – ale tylko do następnej ewaluacji. Dlaczego? Bo rzeczywistość szkolna stale się zmienia. Zmieniają się zarówno Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele, jak i otoczenie szkoły. Ewaluacja pomaga stale odpowiadać na aktualne potrzeby podmiotów, które ją tworzą. Dlatego nie trzeba bać się ewaluacji. Stawianie pytań, badanie, analizowanie wniosków i wdrażanie nowych rozwiązań jest receptą na dobrą szkołę, dostosowaną do czasów i do środowiska, w jakim się funkcjonuje.

 

Autorzy:

 • Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.
 • Ewa Sitko – edukator, wieloletni Dyrektor szkoły, metodyk przy WOM w Katowicach i Krakowie, nagrodzona Medalem KEN za zasługi dla oświaty. 
 • Ilona Helik – menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor zespołu szkół, edukator specjalista ds. awansu zawodowego nauczycieli i organizacji procesu kształcenia.

W serii ukazały się również:

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.